Ziņas par domi

Cesvaines novada dome

Cesvaines novada dome – pašvaldība
Adrese – Pils ielā 1A, Cesvainē, LV-4871
Reģistrācijas numurs 90000054727

Cesvaines novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ‟Par pašvaldībām”, Cesvaines novada domes nolikumu, citiem likumdošanas aktiem un izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus. Pašvaldībā darbojas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuru 100% kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība: SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” un SIA”Cesvaines siltums”.

Dome ir Cesvaines novada vietējā pašpārvalde, kas ar pašvaldības pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes un tās izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteiktās funkciju, Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts, pašvaldības un iedzīvotāju intereses. Saskaņā ar apstiprināto budžetu, pašvaldība realizē tai noteiktās funkcijas.

Domes priekšsēdētājs ir Vilnis Špats, domes priekšsēdētāja vietnieki - Vēsma Nora un  Didzis Baunis, kuru amati nav algoti. Domes administratīvā vadītāja funkcijas veic izpilddirektors Uģis Fjodorovs. Lai nodrošinātu darbību, domē ir trīs pastāvīgās komitejas un vairākas komisijas.

2009. gada jūlijā pēc pašvaldību vēlēšanām un Administratīvi teritoriālās reformas nosacījumu izpildes līdzšinējā Cesvaines pilsēta ar lauku teritoriju nemainīgi saglabājot teritoriju pāriet novada pašvaldības statusā un turpmāk saucas Cesvaines novads. Atbilstoši pašvaldības statusam novada domē vēlēšanu komisija apstiprina 9 deputātus.

Jūnijs 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos