Informācija vecākiem

Aicinām skolēnu vecākus un skolēnus, kuri vēlas mācīties mūsu skolā, individuāli pieteikties skolas apskatei, zvanot uz tālruni 26111633 vai rakstot uz e-pastu didzis.baunis@madona.edu.lv

Labdien, skolēnu vecāki!

"Skolas pamatos ir pieci stūrakmeņi: skolēni, vadība, skolotāji, vecāki un sabiedrība" (E.M.Forsters)


Sadarbības sistēma ar ģimenēm un skolnieku vecākiem skolā tiek veidota un attīstīta gan vertikālajā dimensijā – pa līmeņiem, gan horizontālajā – pa nozarēm, tematiskiem pasākumiem.


I vertikāle
PAŠVALDĪBAS LĪMENIS
1) Skolas padome (skolas direktors, vecāku pārstāvji, pedagoģiskā kolektīva pārstāvji, skolēnu padomes pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, skolas medmāsa, skolas darbinieku arodbiedrības pārstāvis);


VISAS SKOLAS LĪMENIS
2) Vecāku kopsapulces (informatīvas un tematiskas, kopējās un pa klašu grupām);
3) Skolas mēroga mācību un audzināšanas ārpusstundu pasākumi;

KLASES LĪMENIS
4) Klašu vecāku sapulces (informatīvas, tematiskas);
5) Klašu audzinātāju sadarbība ar klašu skolnieku vecāku aktīvu;

INDIVIDUĀLAIS LĪMENIS
6) Skolas pedagoģisko darbinieku – administrācijas, klašu audzinātāju, skolotāju, skolas psihologa un sociālā pedagoga individuālais darbs ar ģimenēm, skolniekiem un viņu vecākiem.

II horizontāle
1) Skolas darba stratēģiska un taktiska plānošana, organizēšana skolas padomē;
2) Informatīvas, tematiskas vecāku kopsapulces, pa klašu, interešu grupām, pa klasēm;
3) Informatīvā nedēļa skolā, "atvērto durvju " dienas vecākiem (stundu apmeklējumi, iespējas, tikšanās ar skolotājiem);
4) Koncertprogrammas;
5) Klases sarīkojumi, pasākumi;
6) Ekskursijas, pārgājieni;
7) Veselības nedēļas pasākumi, tradicionālais veselības skrējiens kopā ar ģimenes locekļiem.

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos