Skolēnu pašpārvalde

Pašreizējais skolas pašpārvaldes sastāvs atrodas skolas prezidenta Jēkaba Āboltiņa (9. klase) paspārnē. Pašpārvaldes darbspēju nodrošina sektoru sistēma, kurā katram sektoram ir iedalītas noteiktas funkcijas sfēras. Šobrīd skolas pašpārvaldē aktīvi darbojas sekojoši sektori: mācību sektors; kultūras sektors, sporta sektors, iekšlietu sektors. Attiecīgi katram sektoram ir arī savs vadītājs:

Evelīna Cimuška (mācību sektora vadītājs);

Laura Šteinberga (kultūra sektora vadītāja);

Maksis Višņevskis (sporta sektora vadītājs);

Eiprila Erele (informācijas sektora vadītāja);

Meldra Krasta (mentālās veselības sektora vadītāja).

Protams, pašpārvaldes efektivitātes nolūkos to pārrauga arī skolēnu pašpārvales atbildīgā persona, kas šajā gadījumā ir skolotāja Linda Saliņa Strode.

Cesvaines vidusskolas skolas pašpārvaldes mērķis ir veicināt  skolēnu iesaisti gan skolas pasākumos, gan  plašāku skolēnu ieinteresētību skolas ārpus stundu aktivitāšu veidošanā, organizēšanā. Mēs pēc iespējas efektīvāk cenšamies izprast, uzklausīt, un apkopot skolēnu viedokļus, lai daudz kvalitatīvāk spētu realizēt savas ieceres un mērķus. Mums svarīga ir laba sadarbība, jo labi apzināmies, ka visu ideju realizācijas pamatā pastāv sadarbība.

 Pašpārvaldes izvirzītie mērķi:

  1. Veicināt daudz plašāku skolēnu viedokļu apkopošanu.
  2. Balstoties uz šiem viedokļiem, veicināt un veidot daudz lielāku skolēnu piesaisti gan skolas dzīves pilnveidošanā, gan tās ārpus stundu aktivitāšu veidošanā.
  3.  Veicināt ciešāku sadarbību ar citu skolu pašpārvaldēm un to skolēniem, gan izglītības jomā, gan ārpus stundu aktivitātēs.
  4.  Veidot labu un ciešu sadarbību starp klašu pārstāvjiem.
  5.  Uzturēt labu sadarbību ar skolas administrācijas sastāvu, lai kopīgiem spēkiem ne tikai atrisinātu radušās problēmas, bet arī, lai spētu veidot un izprast daudz efektīvāku skolēnu iesaisti skolas dzīves, un ārpus stundu aktivitātēs.
Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos