Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ieva Lase
Vadītājas pienākumu izpildītāja - Sarmīte Melle

Tālrunis:  + 371 64852715
Fakss: +371 64852099

e-pasts: dzimtsaraksti@cesvaine.lv ieva.lase@cesvaine.lv

Pieņemšanas laiks:
      Pirmdiena, otrdiena 9.00 - 13.00   14.00 - 17.00
      Ceturtdiena 9.00 - 13.00   14.00 - 17.00
      Piektdiena 9.00 - 13.00
Adrese:
Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads, LV - 4871


Dzimtsarakstu nodaļā veic:

- laulību, dzimšanas, miršanas faktu reģistrāciju;
- papildina dzimšanas reģistrus pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai paternitātes fakta konstatēšanas;
- ierakstu papildināšanu, labošanu un anulēšanu;
- pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, izsniedz laulības,  dzimšanas un miršanas apliecības;
- izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem;
- vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu;
- konsultācijas civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos.


Ērtākai un ātrākai pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot e-pakalpojumus! www.latvija.lv

 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumiem Nr. 906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”, noteiktas valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību:

– laulības reģistrācija – 14 euro;
– civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – 7 euro;
– atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana – 7 euro.

 Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

 

Civilstāvokļu aktu reģistrācijas statistika pēdējos gados:

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie bērni:
2014. - 16
2015. - 15
2016. - 12 
2017. - 10
2018. - 12 bērni (6 zēni – divi pirmie bērni, divi otrie bērni, divi trešie bērni ģimenē; un 6 meitenes – divi pirmie bērni, viens otrais bērns, viens trešais bērns, viens ceturtais bērns, viens septītais bērns ģimenē);

Reģistrētas laulības:
2014. - 10
2015. - 9
2016. - 15
2017. - 12
2018.- 9 laulības

Sastādīti Cesvaines evaņģēliski luteriskajā un Cesvaines Romas katoļu baznīcā  reģistrēto laulību reģistri:
2014. - 11
2015. - 6
2016. - 8
2017. - 10
2018. - 14 reģistri, no tiem 8 – Cesvaines evaņģēliski luteriskajā, 6 – Cesvaines Romas katoļu baznīcā.

Reģistrēti mirušie:
2014. - 31
2015. - 24
2016. - 23
2017. -  11
2018. - 20 mirušie, no tiem 12 vīrieši (vidējais vecums – 73,9 gadi), 8 sievietes (vidējais vecums – 82.3 gadi). 

 

 

 

Janvāris 2022
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21
22 23
24 25 26 27 28
29
30
31  
ceturtdiena, 20.01.2022
piektdiena, 21.01.2022
sestdiena, 29.01.2022

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos