Aktualitātes

Pievienots: 23.04.2021

Pašvaldības apbalvojumi

Jau rudens pusē vēstījām par ikgadējo tradīciju – pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu un pasniegšanu. Tas ir laiks, kad gan svinam valsts svētkus, gan arī godinām aktīvus, darbīgus novadniekus. Ierasts, ka 18. novembrī pulcējamies svētku koncertā, kur ne vien priecājamies par amatiermākslas kolektīvu paveikto, bet arī godinām Cesvaines novada iedzīvotājus un citus cilvēkus, kuri ir ieguldījuši darbu Cesvaines attīstībā, tomēr epidemioloģiskās situācijas dēļ novembrī šis pasākums nenotika, tādējādi arī piešķirto apbalvojumu pasniegšana tika atlikta.

Atgādinām, ka Cesvaines novadā ir trīs apbalvojumu pakāpes: pateicības raksts, atzinības raksts un medaļa, kuru pasniedz par īpašiem nopelniem un mūža ieguldījumu novada labā.

Rudenī Cesvaines novada domes deputāti domes sēdē apstiprināja apvienotās komitejas sēdē tālāk virzīto lēmuma projektu par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Jau vēstījām, ka tika nolemts piešķirt četrus atzinības rakstus kandidātiem, kurus apbalvojumu saņemšanai bija izvirzījušas iedzīvotāju grupas, kā arī domes deputāti. 1. pakāpes pašvaldības apbalvojums Cesvaines novada domes atzinības raksts tika piešķirts:

  • Raitim Krūmiņam par mūža ieguldījumu veterinārijā un piena lopkopībā novadā;
  • Vitai Krūmiņai par ieguldījumu izglītības un kultūras jomā un novada popularitātes veicināšanu;
  • Lilijai Kanaviņai par ieguldījumu izglītības jomā;
  • Zigfrīdam un Ritai Krieviņiem par atzīstamiem sasniegumiem uzņēmējdarbībā un ieguldījumu Cesvaines novada attīstībā.

Plašāk par rudenī apstiprinātajiem apbalvojumu saņēmējiem var izlasīt „Cesvaines Ziņu” 2020. gada novembra izdevumā. Līdz šim pavasarim saņemti vēl vairāki iesniegumi par pašvaldības apbalvojumu kandidātiem (iesniegumus drīkst iesniegt visu gadu). Cesvaines domes sēdē 2021. gada 15. aprīlī pieņemts lēmums ar 1. pakāpes pašvaldības apbalvojumu – Cesvaines novada domes atzinības rakstu – apbalvot arī:

Cesvaines bibliotēkas kolektīvu par atzīstamu ieguldījumu pašvaldības kultūras dzīves attīstībā, Cesvaines novada tēla veidošanā, novada popularitātes veicināšanā. Cesvaines bibliotēkas vadītāja ilgus gadus profesionāli un radoši vada bibliotēkas kolektīvu. Ar Cesvaines bibliotēkas kolektīva atbalstu tiek organizētas tikšanās ar literātiem un interesantām personībām, tādējādi bagātinot pašvaldības iedzīvotāju, skolēnu, bērnu zināšanas, ierosinot interesi par literatūru, norisēm kultūrā. Bibliotēkas darbinieki plašu sabiedrības daļu iesaista ikgadējos grāmatu lasīšanas projektos, izglītojošās, izzinošās ekskursijās, teātra apmeklējumos. Bibliotēkas darbinieki izveidojuši labu sadarbību ar pirmskolu un vidusskolu;

Velgu Sokirku par atzīstamu ieguldījumu izglītības jomā un Cesvaines novada popularitātes veicināšanu. Velga Sokirka kopš 1991. gada strādā par vijoles spēles pedagoģi Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā. Pašlaik Velga ir arī programmas „Stīgu instrumentu spēle” vadītāja Jāņa Norviļa Madonas  Mūzikas skolā. Atbildīga, precīza, ar lielām darbaspējām. Skolotāja vienmēr aizrautīgi strādā ar vijoļspēles programmas audzēkņiem, sagatavojusi audzēkņus konkursiem, kuros gūta atzinība un godalgas par meistarīgo sniegumu. Velga Sokirka bieži aranžē skaņdarbus stīgu un jauktajam ansamblim, kas tiek izpildīti kopā ar audzēkņiem nozīmīgos skolas un Cesvaines novada pasākumos;

Jolandu Andževu par atzīstamiem panākumiem izglītības jomā, par Cesvaines novada vārda popularizēšanu. Jolands Andževs 17 gadus ir Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu, vecāku un kolēģu cienīts klarnetes un saksofona spēles pedagogs. Aizrautīgs, atbildīgs, sirsnīgs attieksmē pret audzēkņiem, sagatavojot viņus valsts un starptautiskajiem konkursiem, popularizējot skolas vārdu, radošs – aranžējot un komponējot skaņdarbus un dziesmas, kas tiek atskaņoti skolas, pašvaldības un valsts mēroga pasākumos. Īpašs notikums bija Augusta Saulieša 150. jubilejas svinībās atskaņotā Jolanda Andževa dziesma ar dzejnieka tekstu, tā pēc tam tika ierakstīta diskā. Pedagogs kopā ar audzēkņiem muzicē Cesvaines pūtēju orķestrī. Būdams Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestra diriģents, Jolands Andževs vairākus cesvainiešus iesaistījis orķestra sastāvā, dodot iespēju piedalīties dziesmu svētkos un citos nozīmīgos pasākumos;

Baibu Putniņu par atzīstamu ieguldījumu izglītības jomā un tautas garīgā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Baiba Putniņa ir Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe kopš 1993. gada, dažādos laikos mācot mūzikas mācību, solfedžo, mūzikas literatūru, klavierspēli, flautas spēli. Skolotāja ir audzēkņu koncertmeistare novada, valsts un starptautiskos konkursos, nodrošina skolēnu papildu gatavošanos iestājeksāmeniem citās skolās. Baiba Putniņa, nerēķinoties ar savu brīvo laiku, vada bērnu folkloras kopu Cesvaines vidusskolā, domā par repertuāra izvēli, tērpiem, transportu. Baiba Putniņa ir ilggadēja Cesvaines jauktā kora kormeistare, arī koncertmeistare, arī ērģelniece Cesvaines Romas katoļu baznīcā, iesaistījusi skolas audzēkņus draudzei veltītajos priekšnesumos. Baiba labprāt atsaucas lūgumam muzicēt novada dažāda mēroga pasākumos. Kopš 1992. gada viņa vada Cesvaines kultūras nama folkloras kopu „Krauklēnieši”, iesaistot folkloras kopā novada iedzīvotājus, arī bērnus un jauniešus, nodrošinot viņiem radošu un piepildītu brīvā laika pavadīšanu. Folkloras kopas vadītāja organizē kopas dalībnieku piedalīšanos valstiski nozīmīgos kultūras pasākumos, atbalsta dalībnieku sadarbību ar citu novadu kopām un aktīvi līdzdarbojas Cesvaines novada kultūras dzīvē. Baiba māca vācu valodu vidusskolā, ir mācījusi arī latviešu valodu, ir bijusi Cesvaines novada pašvaldības deputāte, aktīvi vadījusi sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteju.

Tika pieņemts lēmums piešķirtos pašvaldības apbalvojumus pasniegt, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, pasniegšanu organizējot individuāli, bez publiska pasākuma, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus un prasības.

Linda Vanaga


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Maijs 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
sestdiena, 15.05.2021

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos