Aktualitātes

Pievienots: 21.04.2021

Cesvaines novada domes izsola nomas tiesības uz vietu karsto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanai īpašumā Pils ielā 1, Cesvainē, Cesvaines novadā

Informācija par izsoles objektu:

 1. izsoles objekts: vieta karsto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanai īpašumā Pils ielā 1, Cesvainē, Cesvaines novadā, kadastra Nr.7007 002 0040 arhitektūras pieminekļa Cesvaines pils  zonā (norādīta pielikumā) mērķis – nodrošināt karsto dzērienu tirdzniecības automāta darbību (automātā iekšā jābūt ūdenim);

2. izsoles sākuma nomas maksa mēnesī EUR 45, papildus nomas maksai Nomnieks samaksā izdevumus par patērēto elektrību.

3. nomas līguma termiņš: Nomas līgums tiks noslēgts uz 1 gadu;

4.  karsto dzērienu tirdzniecības automāts jāizvieto  tā un tādā izskatā, lai tas ar apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti neradītu vizuālās uztveres traucējumu Cesvaines pilij un to ieverošajai dabiskajai un tradicionālajai ainavai, automāta izskats pirms novietošanas jāsaskaņo ar Cesvaines Tūrisma centra vadītāju. Nomas objektu nav tiesības nodot apakšnomā;

5. nosacījumi pretendentam: Vieta netiks iznomāts pretendentam, ja pretendentam ir jebkādas neizpildītas saistības pret iznomātāju (parādsaistības), ja ar pretendentu pēdējā gada laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas iznomātājs vienpusēji  ir izbeidzis līgumu par īpašumu lietošanu vai ir pretendentam  ir bijuši vismaz 3 maksājumu kavējumi, vai pretendentam ir jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju;

6. pretendentu pieteikšanās termiņš: pieteikumus līdz 2021.gada 26.aprīlim plkst.16:00 iesniegt domē vai iesūtīt domes epastā dome@cesvaine.lv, tos reģistrē saņemšanas kārtībā;

7. pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli;

8. izsoles datums: 2021.gada 27. aprīlis plkst. 11:00, Cesvaines novada domes zālē, izsoles solis EUR 5, dalības maksa EUR 10;

9. Izsoles objekta apskates vieta un laiks: pieteikties pie izpilddirektora, tālrunis 28382616;

 

IZSOLES NOTEIKUMI PIEEJAMI ŠEIT


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Maijs 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
sestdiena, 15.05.2021

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos