Aktualitātes

Pievienots: 22.02.2021

Attīstība Cesvaines vidusskolā

Šī mācību gada laikā Cesvaines vidusskolā ir ieguldīts apjomīgs finansējums gan mūsdienīga mācīšanās procesa nodrošināšanai ar nepieciešamajām tehnoloģijām, gan internāta labiekārtošanai.

Cesvaines novada domes budžeta finansējums tika izmantots piecu interaktīvo paneļu iegādei, kuri uzstādīti mācību klasēs parasto melno krīta tāfeļu vietā. Viena paneļa cena ir aptuveni 3000 euro. Šīs tehnoloģijas ļauj visos mācību priekšmetos nodrošināt daudzveidīgu mācību procesu. Stundās ir iespējams demonstrēt videofragmentus, animācijas, organizēt viktorīnas, ātri iegūt atgriezenisko saiti no skolēniem, izmantot visdažādākos pieejamos materiālus no interneta resursiem. Uz interaktīvā paneļa ir iespējams rakstīt vai zīmēt ar roku vai speciālu zīmuli. Uzrakstīto iespējams arī saglabāt un izmantot atkārtoti.  Nav jātērē laiks arī uzrakstītās vai uzzīmētās informācijas nodzēšanai – tas notiek vienā mirklī.

Jau trešo mācību gadu Cesvaines vidusskolā skolēni apgūst  datoriku. 1. – 3. klases skolēniem ir iespēja Datoriku apgūt fakultatīvajās nodarbībās, bet no 4. klases tas ir kā atsevišķs mācību priekšmets.  Viens no Datorikas kā mācību priekšmeta uzdevumiem ir apgūt vizuālās un tekstuālās programmēšanas pamatus. Viens no paņēmieniem,  kā labāk apgūt programmēšanu, ir robotika. Konstruējot robotus un ar blokshēmām veidojot tiem programmas,  skolēns apgūst loģiskas ķēdes principus un kopsakarības. Izveidojot blokshēmu virkni viedierīces ekrānā, skolēns jau tajā pašā mirklī redz sava darba rezultātu – var to uzlabot, pilnveidot.  Šīs darbības rada vēlēšanos eksperimentēt un uzzināt vairāk.

Skola ir iegādājusies 7 LEGO Education WeDo 2.0 robotikas komplektus, kas ir paredzēti bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem. Šajā mācību gadā 2. un 3. klases skolēni vairāku Datorikas nodarbību laikā konstruēja LEGO WeDo 2.0 robotus, veidoja tiem programmas. Bērni šajās nodarbībās darbojās ar īpašu aizrautību.

Lai robotikas apguves procesam būtu turpinājums, ir iegādāti 8 LEGO® Education SPIKE ™par kopējo summu 3416 euro. Prime komplekts paredzēts STEAM prasmju apguvei skolēniem vecumā no 4. klases. SPIKE Prime palīdz skolēniem apgūt būtiskas STEAM un 21. gadsimta prasmes, kas vajadzīgas, lai nākotnē kļūtu par inovatīviem prātiem.

Vislielākais paveikto darbu saraksts ir Cesvaines vidusskolas internātā. Pie galvenās ieejas ir izbūvētas kāpnes un atjaunots laukums internāta priekšā. Vestibils ir pilnībā renovēts, nomainot visas tur esošās durvis.  Kosmētiskais remonts veikts kāpņu telpā ar ieeju no iekšpagalma puses. Visas dušu telpas ir izremontētas. Kosmētiskais remonts veikts sešās viesnīcas daļas un internāta telpās. Veikta elektroinstalācijas nomaiņa visā ēkā, uzstādot arī jaunus elektrības skaitītājus un izmērot kabeļu izolācijas pretestību. Pašlaik vēl turpinās darbi viesnīcas daļas un internāta skolēnu virtuvēs, uzstādot jaunu aprīkojumu, kā arī istabiņu renovācija.  Pakāpeniski tiek iegādāta jauna gultas veļa un pārklāji. Internāta ēka no iekšpuses būs pārvērtusies par estētiski pievilcīgu un patīkamu vietu, kurā savu brīvo un mācību laiku var pavadīt tie Cesvaines vidusskolas skolēni, kuri dzīvo tālāk no skolas un katru dienu izbraukāt no mājām uz skolu ir apgrūtinoši. Turpmāk nepieciešamie darbi ir jumta nomaiņa un fasādes atjaunošana.

Pašlaik notiek arī stadiona pie Cesvaines vidusskolas projektēšana. Projektā paredzēti četri skriešanas celiņi ar gumijas segumu un apļa garumu 400 metri. Futbola laukums ir standarta izmēra. Stadiona galos paredzēti volejbola, basketbola laukumi, lodes grūšanas sektors, šķēpmešanas ieskrējiena celiņš un tāllēkšanas bedre. Slīpumā uz skolas pusi paredzēti soliņi skatītājiem. Visā stadiona platībā paredzēta drenāžas sistēma ar ūdens novadīšanu novadgrāvī. Aprīļa mēnesī projekts būs saskaņots arī būvvaldē, gatavs būvniecības darbu uzsākšanai. Projekta autors ir mūsu absolvents Edgars Šķēls. Finansējums stadiona būvniecībai diemžēl vēl nav atrasts, taču būvniecība ir iekļauta Cesvaines novada attīstības programmā. Ceram piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu Covid-19 krīzes pārvarēšanai.

 Iespēju robežās cenšamies skolēnus nodrošināt ar viedierīcēm mājās, lai visi varētu mācīties attālināti. Pateicoties Cesvaines novada domes un Izglītības ministrijas atbalstam, skolēni ir saņēmuši 16 datorus, savukārt uzņēmums easyBI mūsu skolai uzdāvināja 10 planšetes, kuras izdalījām skolēniem. Uzņēmuma easyBI pārstāve Līva Pavasare komentēja: “Par mums - esam IT uzņēmums, kas dibināts 2011. gadā, izstrādājot datu analītikas programmatūru, ko šobrīd pasaulē lieto vairāki tūkstoši klientu; pēdējos gados eazyBI ir piedzīvojis veiksmīgu izaugsmi. Mūsu uzņēmumā strādā 21 darbinieks un mums nekad nav bijis birojs - vienmēr esam strādājuši no mājām un šādu formātu pamēģināt esam mudinājuši arī citus. Šobrīd, kad citiem tā nav bijusi izvēle, bet attālināts darbs jāveic arī skolniekiem, nolēmām palīdzēt, lai tas būtu iespējams un mācīšanās varētu notikt efektīvi. Arī daži mūsu skolas skolotāji ir iedevuši savas personīgās viedierīces skolēniem uz mājām, rūpējoties par viņu attālinātās mācīšanās kvalitāti.

Šobrīd mācību saturu attālināti apgūst skolēni  visās klašu grupās. Tāpat kā pavasarī,  tas prasa lielāku skolotāja darbu gatavojoties stundai, kā arī katram skolēnam sniedzot atgriezenisko saiti par paveikto. Arī skolēniem tas ir izaicinājums, - jāprot plānot savs laiks un būt atbildīgam par darbu iesniegšanu laikā. Skolotāji nodrošina stundas tiešsaistē visās klašu grupās, strādājot gan kopā ar visu klasi, gan individuāli. No 8.februāra ir atļautas arī individuālas konsultācijas klātienē, kuras apmeklē skolēni, kuriem ir mācīšanās vai emocionālās grūtības. Lai pārrunātu aktuālāko un pieņemtu kopīgus lēmumus darba uzlabošanai, arī skolotāju sapulces regulāri notiek Zoom platformā.

Ceram, ka drīzumā valdība apstiprinās Izglītības un Zinātnes ministrijas ierosinājumu  reģionālajam principam, kas nozīmē, ka epidemioloģiski drošos apstākļos, atbilstošā reģiona skolēni varēs apmeklēt skolu.  Ļoti ceram pavisam drīz sagaidīt skolā  1. – 4. klašu skolēnus, jo sākumskolā apgūt prasmes attālināti ir diezgan sarežģīti. Tas prasa ne tikai skolotāja papilddarbu, bet  arī ļoti lielu vecāku līdzdalību, par ko ikvienam no viņiem esam ļoti pateicīgi.

direktors Didzis Baunis,

direktora vietniece izglītības jomā Kristīne Bekmane,

direktora vietniece izglītības jomā Lāsma Kausa,

saimniecības vadītājs Alvis Duplinskis,

autoru foto


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Maijs 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
sestdiena, 15.05.2021

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos