Pasākumi drīzumā

Pievienots: 24.09.2022

Dzeja, mūzika un māksla - uz vienas stīgas

2022. gada 24. septembrī plkst. 13.00 pilī norisināsies jaunās grāmatas atvēršanas svētki „A una corda. Uz vienas stīgas”. Cesvaines amatierteātris režisores Aldas Albertes vadībā piedāvās Līvijas Akurāteres dzejas uzvedumu, ko ar dziesmām kuplinās Ieva Akuratere.

 

Kāpēc Cesvainē?

Jau vairāk nekā divdesmit gadus veidojot Cesvaines grāmatas, esam sasējuši daudzas saites ar novadniekiem, kurus dzīves ceļi aizveduši uz citiem novadiem, pilsētām, valstīm. Dziedātājas Ievas Akurateres vecvectētiņš 20. gadsimta 30. gados dzīvojis Cesvainē, Cesvaines stacijā, kur pie viņa ciemojusies Ievas mamma Līvija. Līvijas stāsts par vectētiņu gaida publikāciju „Cesvaines grāmatā, V”, bet jau tagad kopīgi ar Ievu esam sakārtojušas viņas mammas teātra zinātnieces Līvijas Akurāteres (1925–2017) piemiņas grāmatu „A una corda. Uz vienas stīgas. Līvija Akurātere dzejā, fotoimpresijās, atmiņās”. Kāpēc darbs uzticēts Cesvaines kultūras veicināšanas biedrībai (CKVB)? Iepazinusi CKVB iepriekšējos izdevumus, to vidū Augusta Saulieša dzejas izlasi „Baltos ceļos”, Ieva Akuratere redaktorei Sanitai Dāboliņai uzticēja savas mammas manuskriptu, lai to kopā ar laikabiedru atmiņām un fotogrāfijām izdotu grāmatā.

Līvija Akurātere bija Latvijas amatierteātru patronese: viņa noskatījās simtiem izrāžu, piedalījās žūrijas darbā, konsultēja amatierteātru aktierus un režisorus, bija kopā ar teātriem svētkos. Arī Cesvaines un Madonas puses ļaudīm ir gaišas atmiņas par neordināro personību. Starp laikabiedru atmiņām grāmatā iekļauts novadnieces Dailes teātra aktrises Olgas Dreģes atmiņu stāsts, kā arī Cesvaines amatierteātra režisores Līvijas Akurāteres kādreizējās studentes Aldas Albertes, ilggadējās Rūdolfa Blaumaņa Madonas Tautas teātra režisores Skaidrītes Strades un kādreizējās Cesvaines Tautas teātra režisores Monikas Briezes atmiņas un atziņas, ko viņas guvušas saskarē ar Līviju Akurāteri.

Jauna grāmata

Grāmatā ir publicēts dzejoļu krājums „A una corda. Uz vienas stīgas”, kas ir autentisks piemērs, viena no tūkstoš variācijām „tām izjūtu šūpolēm, kurās atradāmies mēs daudzi 20. gadsimta norisēs”, kā, sakārtojot krājumu, rakstīja tā autore. Dzeja papildināta ar kodolīgām autobiogrāfiskām piezīmēm, no kurām noprotams, kad un kā attīstījās Līvijas Akurāteres, sākotnēji Pečakas, dzejošanas talants, kas to veicināja un bremzēja, kāpēc viņa galu galā izšķīrās par labu citai mākslas jomai — teātrim. Pat abstrahējoties no konkrētas personības, krājums ir spilgta ilustrācija radošajam procesam, kāds risinājās varu maiņas un padomju laikā.

Lai radītu priekšstatu par inteliģences gaitām, izjūtām, ierobežojumiem un to pārvarēšanu, uzdrošināšanos radīt un būt patiesiem, vēsturisko pārmaiņu ietekmi uz radošām personībām, krājums papildināts ar Līvijas Akurāteres draugu un kolēģu atmiņām un 130 fotogrāfijām, kuras veido impresionistisku ieskatu viņas dzīvē. Lielu atbalstu grāmatas izveides procesā sniedza Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs, īpaši pateicamies tā vadītājam teātra vēsturniekam profesoram Jānim Siliņam.

Šā gadsimta sākumā, pārskatot atvilktņu saturu, autore pati tika atlasījusi dzejoļus, salikusi tos vēlamajā secībā, komentējusi, diemžēl krājums bija palicis neizdots. Šobrīd, kad Līvija Akurātere jau vairākus gadus iet mūžības ceļus, pat viņas laikabiedriem sakopotais dzejas krājums ir pārsteigums. Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētāja, profesore Ph. D. Rūta Muktupāvela, iepazinusi topošo izdevumu, atzīst: „Līvijas Akurāteres dzejoļu kopa „A una corda. Uz vienas stīgas. Kādas sirds biogrāfija trīsdesmit gadu garumā”, kas pēc autores iecerēm bija domāta tikai un vienīgi atvilktnei, ir lielisks pierādījums tēzei, ka katrai kultūras un mākslas vērtībai ir savs laiks. Tas būs labs papildinājums atmiņu krājumam par Līviju — visu cienīto un mīlēto teātra zinātnieci, azartisko amatierteātru kustības atbalstītāju, studentu un kolēģu augstu vērtēto, cienīto un mīlēto Latvijas Kultūras akadēmijas profesori. Dzejoļi, to uzmetumi un arī piezīmes par to tapšanas apstākļiem ir maza poētiska liecība par paaudzi, kas izaugusi kara laikā un kam nācies dzīvot divas dzīves. Ja ar apkopoto atmiņu palīdzību izdosies iezīmēt kontūras tai Līvijas pasaulei, kas norisa paralēli publiski zināmajam, un tam, kas zudis līdz ar Līvijas laikabiedriem, tad atsevišķie dzejoļi un viņas īsie komentāri veidos stāstu par to Līviju, par kuru atmiņas kļūst arvien trauslākas un fragmentētākas. Lieliska izrādījās doma šo dzejoļu krājumu kontekstualizēt ar Līvijas Akurāteres draugu un kolēģu atmiņu un fotogrāfiju palīdzību, jo tas atklāj mākslinieciskās jaunrades spēku un nozīmi, kas kļūst par sava veida patvērumu pasauli vērojošai personībai visnotaļ sarežģīta un pretrunu plosīta laikmeta grožos.”

Grāmatas mērķauditorija ir latviski lasošie kultūrvēstures un mākslas interesenti, īpaši dzejas un teātra cienītāji, pētnieki, izzinātāji, filologi, profesionāli aktieri un režisori, amatierteātru aktieri, režisori, entuziasti, kultūras darbinieki, kultūras un mākslas izglītības iestāžu docētāji un studenti, personības radošās laboratorijas pētnieki.

Priecājamies, ka izdevumu par vērtīgu atzina un finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Latviešu fonds Amerikā, Madonas novada pašvaldība un privāti ziedotāji: Inguna Strazdiņa, Dace Zvirgzdiņa, Juris Nusbaums, Signe Munkevica. Ja vēl kāds ziedotājs vēlas pagūt finansiāli atbalstīt neparasto izdevumu, te būs nepieciešamā informācija: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība (CKVB), vien. reģ. Nr. 50008030931, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, konts LV20 UNLA 0030 9007 0000 6, OBLIGĀTA norāde: „Ziedojums Līvijas Akurāteres piemiņas grāmatai”.

Svētki Cesvaines pilī

2022. gada 24. septembrī plkst. 13.00 pilī norisināsies jaunās grāmatas atvēršanas svētki „A una corda. Uz vienas stīgas”. Cesvaines amatierteātris režisores Aldas Albertes vadībā piedāvās Līvijas Akurāteres dzejas uzvedumu, ko ar dziesmām kuplinās Ieva Akuratere. Tā kā Līvijai Akurāterei tuvi bijuši visi mākslas veidi, grāmatas svētki vienlaikus būs arī plenērs — mākslinieciska Cesvaines pils un pasākuma dalībnieku studija. Varam gaidīt kādu māksliniecisku pārsteigumu Ērikas Doganas vadībā. Prieks, ka tik radoši cilvēki pulcēsies atdzimušajā Cesvaines pilī!

Ieeja pasākumā būs bez maksas. Priecāsimies par ziedojumiem Cesvaines pilij un grāmatas izdevumam. Jauno grāmatu „A una corda. Uz vienas stīgas” varēs nopirkt par īpašu cenu, kā arī tajā varēs saņemt Ievas Akurateres autogrāfu.

Tie, kuri uz svētkiem Cesvainē netiek, ar Ievu Akurateri un jauno grāmatu varēs tikties Rīgā oktobra sākumā, vēlāk Ogrē. Notikumu vietas un datumi tiks precizēti. Lūdzam sekot informācijai https://www.facebook.com/cesvainesgramata/.

 

Informāciju sagatavoja:

Sanita Dāboliņa,

grāmatas redaktore


Septembris 2022
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24
25
26 27 28 29 30  

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos