Cesvaines vidusskola

Direktors Didzis Baunis
   Tālrunis:
+ 371 64852294
   Mobilais tālrunis: + 371 26111633
   Fakss:
64852012
   e-pasts:
didzis.baunis@madona. edu.lv

Adrese: Madonas iela 1, Madonas novads, Cesvaine, LV 4871

Kancelejas tālrunis: + 371  64852231
E-pasts: cesvainesskola@madona.edu.lv 

Cesvaines vidusskolas mājaslapu skatīt šeit

Cesvaines vidusskola ir  pašvaldības pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura dibināta 1919.gadā.

2007. gadā uzbūvēta jauna skolas ēka pamatskolai un vidusskolai Madonas ielā 1. Skolā tiek piedāvātas septiņas izglītības programmas.

 

Skola realizē šādas mācību programmas:

  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma 21011811;
  • Pamatizglītības programma 21011111;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • 21015811;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
  • programma 31013011;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma 31011011;
  • Vispārējās vidējās izglītībasvispārizglītojošā virziena programma 31011013.

Skolā ir iespējams iziet pilnu autoapmācības kursu un iegūt A, B, BE kategorijas autovadītāja apliecību. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā un to uzskaitē. Skolotāji ņem vērā skolēnu mācību sasniegumus un izvēlas tiem atbilstošas mācību metodes.  Mācību stundās tiek lietotas modernās tehnoloģijas: skolai ir vairākas interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras. Latviešu valodas, vēstures, ģeogrāfijas un ķīmijas kabinetos ar sponsoru palīdzību iegādāti videoprojektori, skolotāji tos izmanto mācību procesā.

Skolā strādā 39 skolotāji. Visi 39 skolotāji ir ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību; 13 ir  maģistra grāds pedagoģijā. Pensijas vecumā ir 8 skolotāji.Skolā pastāvīgi strādā 33 tehniskie darbinieki.Visiem tehniskajiem darbiniekiem ir vidējā izglītība.

Tiek paplašināts skolēnu redzesloks, piedaloties mācību stundās, ekskursijās, teātru un koncertu apmeklējumos, projektu nedēļas pasākumos, priekšmetu nedēļu pasākumos, ēnu dienu pasākumos, valsts mēroga un novada organizētajos konkursos, erudītu konkursos skolā. Skolēniem uztic veikt dažādus pienākumus, viņiem ir iespēja organizēt dažādus pasākumus. Tēvzemes nedēļas ietvaros skolā iedibināta tradīcija - klašu sabiedriski aktīvākajiem skolēniem bezmaksas ekskursija uz vēsturiski nozīmīgām vietām. Labākos skolēnus mācību darbā apbalvo ar grāmatām, labākie jaunie literāti saņem ikgadējo Augusta Saulieša prēmiju, olimpiāžu uzvarētāji tiek prēmēti ar naudas balvām, viņiem tiek dota iespēja piedalīties skolēnu apmaiņas braucienā uz sadraudzības pilsētu Vaiji Vācijā, erudītākās klases dodas ekskursijās pa Latviju. Skolēniem ir pieejamas sociālā pedagoga konsultācijas, sadarbībā ar Cesvaines sociālo dienestu – psihologa konsultācijas.

Cesvaines vidusskola katru mēnesi izdod skolas avīzi „Caurvējš”, kurā publicē aktuālāko informāciju par skolu un skolēnu dzīvi. Sadarbība ar skolēnu vecākiem notiek, izmantojot e-klasi.

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos