Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde "Brīnumzeme"

Adrese: Celtnieku iela 1, Cesvaine, Madonas novads, LV - 4871, 
Tel. 64852347 
E-pasts: brinumzeme@madona.lv

Vadītāja Skaidrīte Aveniņa
   Tālrunis:
 + 371 28352392
   e-pasts:
 
skaidrite.avenina@madona.lv,

Vadītājas vietniece izglītības jomā Daina Stikāne
   Tālrunis:
 + 371 29453899

Saimniecības vadītāja Irēna Šera
   Tālrunis:
 + 371 26556971

Medmāsa Ligita Pipcāne
   Tālrunis:
 + 371 28359606


Iestāde atvērta 1972. gada 18. novembrī. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011. gada 1. jūlija lēmumu iestādei ir apstiprināts nosaukums – Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme”, kura darbojas saskaņā ar nolikumu. Darbības mērķis - īstenot pirmsskolas izglītības programmu Nr. V – 6373 (24.04.2013.), kods 01 0111 11, sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā.

Licencētas 3 speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

  • izglītojamiem ar valodas traucējumiem ( Nr. V – 4444, programmas kods 01 0155 11),
  • izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (Nr. V – 4445, programmas kods 01 0156 11)
  • izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (Nr. V – 8489, programmas kods 01015811)

Grupu komplektācija
Iestādē darbojas 5 grupas bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem: 

Grupa „Spārīte” 
Grupa „Bitīte” 
Grupa „Bizmārīte” 
Grupa „Skudriņa”
Grupa „Taurenītis”

Metodiskie un organizatoriskie pasākumi

Iestādē tiek realizēti tradicionālie svētki un pasākumi - Zinību diena, Tēvu diena, Miķeļi, Mārtiņdiena, Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts, Ziemassvētku egles iedegšana pie iestādes, Ziemassvētku pasākumi grupās, Meteņi, Teātra dienas, Drošības diena, Veselību veicinošie pasākumi, vecvecākiem veltīts koncerts, Baltā galdauta svētki,  Ģimenes dienai veltīts pasākums, sagatavošanas grupas izlaidums, Ziemas un Pavasara sporta svētki, ikmēneša sporta pasākumi grupās, Līgo svētki.

Izglītojamie (5 - 7 gadi) apmeklē peldētapmācības nodarbības Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” peldbaseinā.Septembris 2023
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
24
25 26 27 28 29
30
 

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos