Cesvaines Mūzikas un mākslas skola

Direktore  Inta Stiene
   Tālrunis:
  + 371 26446141
   e-pasts:
inta.stiene@madona.edu.lv

Adrese: Celtnieku iela 1, Cesvaine, Madonas novads, LV - 4871
E-pasts: cesvainesmuzikasskola@madona.lv

Mākslas nodaļas vadītāja Sanita Ozola

Skola dibināta kā Cesvaines mūzikas skola 1991.gadā uz Madonas mūzikas skolas filiāles bāzes pēc Cesvaines pašvaldības iniciatīvas V. Kaprāļa vadībā.

Kolektīvās muzicēšanas formas:

  • Stīgu instrumentu ansamblis,
  • Klarnetistu ansamblis,
  • Saksofonistu ansamblis,
  • Flautisru ansamblis,
  • Vokālais ansamblis,
  • 1. -2. klases koris.

Skolā strādājuši skolotāji: Dita Lase – klavierspēle; Lāsma Kausa – kokles spēle; Vita Šķipsna – direktores vietniece, solfedžo, kora klase, vijole; Jolanta Grase – koncertmeistare; Līga Cepīte – koncertmeistare; Maija Lisovska – vijoļspēle; Andrejs Cepītis – saksofona spēle Laimdota Andersone – dejas klase; Ilze Butāne – solfedžo, blokflautas spēle; Ērika Aleksejeva – māksla; Sanita Ozola – vizuāli plastiskā māksla; Nadīna Cimuška – koncertmeistare; Sarmīte Melle – mākslas valodas pamati; Egons Kliesmets – trompetes spēle; Iveta Graubiņa – čella spēle; Aigars Krūmiņš – koktēlniecība; Inga Tomsone – vijoļspēle; Gunta Beķere – vispārējās klavieres,koncetmeistare.

2002. gadā skolā akreditē 6 profesionālās ievirzes izglītības programmas: Klavierspēle, Akordeona spēle, Vijoļspēle, Saksofona spēle, Vizuāli plastiskā māksla.

Skola iegūst nosaukumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skola – profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
Ar pašvaldības gādību skola iegūst piemērotas telpas mūzikas nodaļai Pils ielā 2 - arhitektūras piemineklī un mākslas nodaļai Celtnieku ielā 1 – bijušajā bērnudārzā.

2005. gadā skolu akreditē uz 5 gadiem un tiek realizētas 9 izglītības programmas: Klavierspēle, Akardeona spēle, Vijoļspēle, Klarnetes spēle Saksofona spēle, Flautas spēle, Čella spēle, Kora klase, Vizuāli plastiskā māksla.

Kad 2007. gada 1. septembrī Cesvaines vidusskola iegūst jauno skolu, pašvaldība piešķir mūzikas nodaļai telpas Pils ielā 1 - Cesvaines pils kreisajā spārnā, bet mākslas nodaļa ieņem telpas Pils ielā 2. Ar 2008.gada 1. septembri pašvaldība piedāvā mākslas nodaļai telpas Pils ielā 4 - bijušajā muižas ēkā, kura pielāgota skolas vajadzībām.

2017.gada 1.septembri mūzikas un mākslas nodaļas uzsāk darbu vienā kopīgā ēkā Celtnieku iela 1 līdzās pirmsskolas izglītības iestādei "Brīnumzeme"

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos