SVARĪGI! Paziņojums par atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu

SVARĪGI! Paziņojums par atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu

Madonas novada pašvaldība 2022.gada 29.jūnijā pieņēma lēmumu ar 2022.gada 1.novembri Madonas novada Cesvaines administratīvajā teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas namsaimnieks”.

Pamatojoties uz augstākminēto:

SIA “Madonas namsaimnieks” aicina Madonas novada Cesvaines pilsētas un Cesvaines pagasta iedzīvotājus un juridiskās personas noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu!!!!

Lai veicinātu raitāku līgumu sagatavošanas un parakstīšanas procesu, Klientiem lūgums iepriekš iesūtīt informāciju uzņēmuma e-pastā: info@madonams.lv vai zvanīt speciālistiem: 27095245; 29641552, vai aizpildīt anketu. Anketa ir pieejama Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldē Klientu apkalpošanas centrā vai SIA “Madonas namsaimnieks’ mājaslapā: www.madonams.lv. Aizpildītu anketu var iesniegt Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldē Klientu apkalpošanas centrā (Pils iela 1A).

LĪGUMUS IR IESPĒJAMS NOSLĒGT ARĪ ELEKTRONISKI, parakstot līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu ar drošu elektronisko parakstu. Par līgumu slēgšanu elektroniski pieteikumu lūgums sūtīt uz e-pastu: info@madonams.lv.

 

Līgumus klātienē būs iespējams noslēgt:

Cesvaines kultūras namā – Pils iela 8, Cesvainē, Madonas novadā:
12.10.2022. no plkst. 09:00 līdz 18:00,
                 pārtraukums no 13:00 līdz 14:00 ;
13.10.2022. no plkst. 13:00 līdz 18:00;
17.10.2022. no plkst. 13:00 līdz 20:00;
19.10.2022. no plkst. 10:00 līdz 18:00,
                 pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

 

Kraukļu bibliotēkā – “Kraukļu skola”, Cesvaines pagasts, Madonas novads:

20.10.2022. no plkst. 10:00 līdz 18:00,
                 pārtraukums no 13:00 līdz 14:00

 

 

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

 

Papildus informācija pieejama zvanot: 27095245; 29641552; 64807077 vai līguma slēgšanas laikā.

Citos laikos līgumus ir iespējams noslēgt: SIA “Madonas namsaimnieks”, Augu ielā 29, Madonā, iepriekš piesakoties, zvanot uz augstākminētajiem telefona numuriem.

 

 SIA „ Madonas namsaimnieks” administrācija

Atgādinām, ka LR normatīvie akti paredz atbildību fiziskai vai juridiskai personai par neiesaistīšanos pašvaldības organizētajos atkritumu apsaimniekošanas pasākumos

 _____________________________________________________

ŅEMIET VĒRĀ!

2022.gada 25.oktobrī beidzas ar SIA “Pilsētvides serviss” pašvaldības noslēgtais līgums par atkritumu apsaimniekošanu. Saskaņā ar Madonas novada domes lēmumu, 2022. gada 1. novembrī darbu Cesvaines pilsētā un Cesvaines pagastā uzsāk atkritumu apsaimniekotājs SIA “Madonas namsaimnieks”. Oktobris laiks, kad notiks aktīva līgumu slēgšana ar iedzīvotājiem par atkritumu izvešanu.

Lai izskaidrotu aktuālo informāciju un informētu iedzīvotājus par viņus interesējošiem jautājumiem, SIA “Madonas namsaimnieks” aicina uz tikšanos ar iedzīvotājiem 2022. gada 5. oktobrī plkst. 18.00 Cesvaines Kultūras namā.  Sapulcē tiks pārrunāti divi būtiskākie jautājumi – galvenokārt tiks vērsta uzmanība uz atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, taču varēs uzzināt svarīgāko arī par māju apsaimniekošanu (arī šo pakalpojumu piedāvās SIA “Madonas namsaimnieks”). Iedzīvotāji ir aicināti jautājumus, kurus pārrunāt sapulcē, iesūtīt jau pirms tās, lai speciālisti varētu sagatavot pilnvērtīgas atbildes. Interesējošos jautājumus lūdzam iesūtīt uz linda.vanaga@madona.lv līdz šā gada 1. oktobrim, vai iesniegt tos klātienē Cesvaines apvienības pārvaldē!

Ieskicējot būtiskākos aspektus, vēršam uzmanību:

 • Tā kā līdz šim konteineri, kuros iedzīvotāji izmet savus atkritumus ir viņu privātīpašums, arī turpmāk varēs turpināt lietot šos pašus konteinerus (apsaimniekotājs izsniegs uzlīmi ar klienta numuru, kuru jāuzlīmē uz konteinera, lai tos varētu atpazīt atkritumu izvešanas laikā). Ja konteineri ir bojāti, saplīsuši, tad SIA “Madonas namsaimnieks” izsniegs lietošanā uz pakalpojumu sniegšanas laiku viņiem piederošu konteineru bez papildus maksas;
 • Atkritumu izvešanas biežumu iedzīvotāji varēs izvēlēties kā līdz šim – reizi nedēļā vai retāk atbilstoši Madonas novada pašvaldības saistošajos noteiktajā kārtībā. Tas tiks atrunāts līgumā ar pievienotu atkritumu izvešanas grafiku;
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uz visu māju tiks izvietots viens sadzīves atkritumu konteiners (tilpums tiks precizēts pēc nepieciešamā apjoma uz iedzīvotāju skaitu). Netiks pieļauta situācija, ka katrs dzīvoklis vai kāpņu telpa izmanto savu konteineru. Viens konteiners tiks piesaistīts visai mājai. Rēķins tiks izrakstīts, sadalot izvesto sadzīves atkritumu daudzumu (svaru) uz faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu mājā;
 • Rēķini tiks izsūtīti klienta norādītajā e-pastā (bez papildus maksas) vai pa pastu (par papildus samaksu);
 • Norēķiniem par atkritumu izvešanu būs iespējama līdzšinējā kārtība – internetbankā vai Latvijas pasta filiālē. Iespējams, rēķinus par atkritumu izvešanu varēs samaksāt kādā no vietējiem mazumtirdzniecības veikaliem (par to informēsim). Samaksāt arī var veikalu tīkla Maxima kasēs;
 • Iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt lielgabarīta atkritumu izvešanu (maksa par šo pakalpojumu sastāv no - konteinera atvešanas, uzstādīšanas, aizvešanas un ievietotā atkritumu daudzuma konteinerā pēc svara);
 • Atgādinām, ka bez maksas var nodot šķirotos sadzīves atkritumus: plastmasu, papīru, kartonu, stiklu. Madonā, Augu ielā 29 (SIA “Madonas namsaimnieks” teritorijā), bez maksas var nodot tekstilu – apģērbu, apavus, segas u.c. lietas, kuras ir vēl labā stāvoklī (tās tiks nodotas atkārtotai lietošanai). Sabojātu, saplēstu apģērbu nodot nedrīkst.
 • Elektropreču nodošana arvien ir iespējama, novietojot nevajadzīgo iekārtu SIA “Cesvaines siltums” teritorijā pie konteinera elektroprecēm. Būtiski – iekārta nedrīkst būt izjaukta!
 • Juridiskām personām ir iespējams slēgt līgumus ne vien par sadzīves, bet arī par dalīto atkritumu (papīra) konteineru izvietošanu viņu uzņēmuma teritorijā. Šajā gadījumā jānorēķinās tikai par konteineru izvešanas pakalpojumu, par nodotajiem atkritumiem nav jāmaksā.

Iedzīvotājus aicinām jau laicīgi pieteikt līguma slēgšanu, aizpildot anketu Cesvaines apvienības pārvaldē, vai sazinoties ar SIA “Madonas namsaimnieks” speciālistiem. Aicinām iesūtīt interesējošos jautājumus līdz sapulcei.


SIA “Madonas namsaimnieks” ir Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina stabilu, drošu, profesionālu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, plašu un pārskatāmu informācijas sniegšanu, uzkrājumu veidošanu un to ekonomisku izmantošanu.

Uzņēmums sniedz šādus pakalpojumus:

 • namu, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu
 • sadzīves nešķiroto un dalīto atkritumu savākšanu
 • lielgabarīta un būvniecības atkritumu konteineru noma un izvešana
 • tehnikas noma.

Atkritumu apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm valstī un atkritumu apsaimniekošanas sistēma viens no būtiskākajiem virzieniem ES un Latvijas likumdošanā vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā.

Madonas novada pirmajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, (ko apkalpo SIA Madonas namsaimnieks), ar 01.07.2022. noteikta šāda sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas kārtība. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta summējot maksu par sadzīves atkritumu savākšanu (pastāvīgā daļa) un to noglabāšanu (mainīgā daļa).

 • Pastāvīgā daļa:

Maksa par atkritumu viena kubikmetra savākšanu noteikta saskaņā ar Madonas novada pašvaldības pirmajai atkritumu apsaimniekošanas zonai apstiprināto tarifu – 13.75 EUR/m3, papildus aprēķinot PVN.

 • Mainīgā daļa:

Maksa par atkritumu viena kubikmetra noglabāšanu tiek noteikta norēķinu periodā (mēnesī vai ceturksnī) Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligonā nodoto atkritumu kopējo svaru (tonnās) reizinot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto atkritumu noglabāšanas tarifu Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligonā (86.12 EUR/t) un izdalot ar norēķinu periodā savākto atkritumu daudzumu (kubikmetros), papildus aprēķinot PVN.


Nolietojušās elektriskās un elektroniskās iekārtas (sadzīves elektrotehnika, piem., monitori, televizori, ledusskapji un saldētavas u.c.), baterijas ir sadzīvē radušie bīstamie atkritumi, kas jāsavāc atsevišķi un jānogādā SIA „Madonas Namsaimnieks” Augu ielā 29, Madonā. Tie jānovieto konteinerā, kas paredzēts elektroprecēm un elektroizstrādājumiem. Šos atkritumus var nodot bezmaksas vai arī pieteikt to izvešanu zvanot uz tālruņa numuru: 64807077. Izvešana ir maksas pakalpojums, un tās izmaksas tiek noteiktas, ņemot vērā veicamo attālumu un pavadīto laiku.

Nolietotās elektropreces var bez maksas nodot neizjautā formā arī SIA "Cesvaines siltums" teritorijā  Cesvainē.

Nododot elektropreces utilizācijai, tām jābūt neizjauktām, proti, ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml. Ja elektroprece būs izjaukta un visas otrreizējai pārstrādei derīgās sastāvdaļas izņemtas, atkritumu apsaimniekotājs par tās utilizāciju var pieprasīt samaksu kā par sadzīves atkritumiem.

Konteineros, kas paredzēti elektroprecēm un elektroizstrādājumiem, nedrīkst novietot izlietotus printeru kārtridžus, apgaismes iekārtas un luminiscētās spuldzes.


SIA “Madonas namsaimnieks”
Augu iela 29, Madona LV-4801, Tālr. 64807077, fax 64860179,
e-pasts info@madonams.lv
Reģ. Nr. 47103000233,
PVN reģ. Nr. LV 47103000233


Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos