Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis "Domiņa"

Ansamblis dibināts 2009. gada 1. decembrī  Cesvaines bērnudārzā pēc bērnu vecāku un mūzikas skolotājas Irēnas Lecītes ierosinājuma.  Mērķis -  sekmējot talantīgo bērnu izaugsmi, izveidot muzikālu, koncertējošu kolektīvu, pilnveidot bērnu muzikālās spējas ārpusnodarbību laikā, radot interesi un vēlēšanos muzicēt. 

Sākotnēji kolektīvs darbojās kā maksas ansamblis.  Pēc lielā pieprasījuma tika izveidotas 2 bērnu vokālās  grupas  (bērni 3 - 5 gadu vecumā) un (bērni 6 - 7 gadu vecumā), (2012. gadā - pat 3 grupas).

2011./2012 m.g. ansamblis sāk darboties kā Cesvaines kultūras nama pašdarbības kolektīvs.  Labprāt piedalāmies koncertos un kultūras nama pasākumos, bērni dzied ar prieku sev, draugiem, visiem klausītājiem. Aktīvas muzicēšanas rezultātā bija nepieciešams izdomāt ansamblim nosaukumu un  pēc ilgām diskusijām vienojāmies saukt par "Domiņu" (pēc  Daces Robules dziesmas "Mazā Domiņa").

Laika gaitā esam uzstājušies  daudzos Cesvaines kultūras nama organizētajos pasākumos - 18. novembra koncertos vidusskolas aulā, pilsētas centrālās egles iedegšanā, eglītes svētkos bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolu, R. Paula dziesmu koncertā, Lieldienu koncertos, bērnu svētkos, Cesvaines novada skolotāju konferencē, senioru pasākumos, Cesvaines novada svētkos, Cesvaines novada organizētajā lauksaimnieku ballē, u. c.. Esam dziedājuši Madonas kultūras namā, Cesvaines un Dzelzavas sociālās aprūpes centros, Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā.

Bērniem pakāpeniski veidojas ne tikai vokālās prasmes, bet arī uzkrājas muzicēšanas pieredze. Ar vairākiem muzikāliem priekšnesumiem   esam priecējuši klausītājus pirmsskolā "Brīnumzeme"  -  Latvijas dzimšanas dienas koncertos, Madonas novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārā, iestādes jubilejas pasākumos, tematiskajos Ziemassvētku ieskaņas koncertos (arī kopā ar iestādes skolotājām) "Sniegpārsliņas ceļojums", "Lai visi priecājas, jau Ziemassvētki klāt!", "Koncerts Rūķu ciemā". u, c.,  kā arī pavasara koncertos vecākiem un draugiem"Izdziedi tautasdziesmu", "Ar dziesmu pretī vasarai", "Savu dziesmiņu visiem jums dāvinu", u.c..

Mēģinājumi notiek regulāri - 2 reizes nedēļā, papildus tiek veikts arī individuālais darbs pirmsskolas "Brīnumzeme" zālē.   Repertuārā -  latviešu tautasdziesmas, populāras latviešu komponistu bērnu dziesmas, bērnu mūzikls "7 kazlēni un vilks" (2018).  Dziedam ar fonogrammu, dažādu mūzikas instrumentu pavadījumu un a capella.

Ziemassvētku ieskaņas koncertā 2009. gadā
Pavasara koncertā 2012. gadā
Latvijas dziedāšanas dienas koncertā 2014. gadā
Mēģinājums 2017. gadā
Mēģinājumā 2017. gadā
Muzicējot Cesvaines Sociālās aprūpes nodaļā 2018. gadā
Bērnu svētki Cesvainē 2018. gadā
Pēc koncerta Cesvaines Kultūras namā 2019. gadā
Cesvaines novada skolotāju konferencē 2019. gadā
Ziemassvētku ieskaņas koncertā 2019. gadā
Mūzikls "Septiņi kazlēni un vilks" Dzelzavā 2019. gadā
Mūzikls "Septiņi kazlēni un vilks" Dzelzavā 2019. gadā
Pirmsskolas izglītības iestādē "Brīnumzeme" 2019. gadā
Muzicējot LLKC organizētajā "Lauksaimnieku ballē" Cesvaines vidusskolas aulā 2020. gadā
Pirms "Lauksaimnieku balles" koncerta kopā ar Cesvaines tautas teātra dalībniekiem
Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Jūlijs 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
31  
ceturtdiena, 29.07.2021

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos