Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde "Brīnumzeme"

Adrese: Celtnieku iela 1, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871
Telefons: 64852347
E-pasts: cesvainesbrinumzeme@madona.lv
Darba laiks: darbdienās no 7.30 līdz 18.30

 

Vadītāja Skaidrīte Aveniņa
   Tālrunis: + 371 28352392
   e-pasts:
skaidrite.avenina@madona.edu.lv

Saimniecības vadītāja Irēna Šera

   Tālrunis: 64852347


Par iestādi

Iestāde atvērta 1972. gada 15. novembrī 6 grupām, 140 vietām.  1982. gadā, blakus esošajai ēkai, tiek uzcelta jauna - 13 grupām, 300 vietām, abas  ēkas savieno plašs gaitenis. 1982. gadā Valsts šķirnes lopu audzētavas “Cesvaine” bērnudārzs tiek apvienots ar Cesvaines ciemata jeb pašvaldības bērnudārzu. 1993. gadā iestāde tiek nodota Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju domes  pakļautībā. Lai gan iestādes pārziņā atrodas ēka Celtnieku ielā 1, tajā kopš 2000. gada 6. decembra pirmsskola atrodas tikai 1982. gadā celtajā ēkas daļā. No 2017. gada 1.septembra ēkas daļā, kura celta 1972. gadā, atrodas Cesvaines Mūzikas un mākslas skola.

2011. gada 1. jūlijā iestādei ir apstiprināts nosaukums – Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde „Brīnumzeme”. Iestādē darbojas 5 grupas bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem: „Spārīte”, „Bitīte”, „Bizmārīte”, „Skudriņa”, „Taurenītis”.

Īstenotās pirmsskolas izglītības programmas:

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma: izglītojamiem ar valodas traucējumiem, programmas kods 01 0155 11;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma: izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01 0156 11 ;
  • speciālās pirmsskolas izglītības programma: izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 01015811.

Personāls

Cesvaines pirmsskolā “Brīnumzeme” strādā 32 darbinieki - 16 pedagogi, tai skaitā mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, 2 skolotāji logopēdi, speciālais pedagogs un 16 tehniskie darbinieki.

Tradicionālie svētki un pasākumi

Zinību diena, Miķeļi, Atvērto durvju dienas, Drošības dienas, Mārtiņdiena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētku ieskaņas koncerts, Ziemassvētku pasākumi grupās, Meteņi, Teātra dienas, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas  diena 4. maijs, Ģimenes diena,  Sporta svētki, izlaidums, Līgo svētki.

Cesvaines pirmsskolā “Brīnumzeme” piedāvātās iespējas bērniem:

  • apmeklēt Cesvaines Kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu vokālā ansambļa “Domiņa” un deju grupas “Ritmiņš” mēģinājumus divas reizes nedēļā Cesvaines pirmsskolas “Brīnumzeme” iestādes telpās;
  • apmeklēt Mūzikas un mākslas skolā nodarbību, bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadi, vienu reizi nedēļā;
  • apgūt peldētprasmi, bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadi, divas reizes mēnesī, Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” peldbaseinā.
  • piedalīties Džimbas drošības programmas deviņās nodarbībās, bērniem vecumā no 5 līdz 7 gadu vecumam;
  • apmeklēt reizi mēnesī viesmākslinieku uzstāšanos.Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos