Labdien, skolēnu vecāki!

"Skolas pamatos ir pieci stūrakmeņi: skolēni, vadība, skolotāji, vecāki un sabiedrība" (E.M.Forsters)


Sadarbības sistēma ar ģimenēm un skolnieku vecākiem skolā tiek veidota un attīstīta gan vertikālajā dimensijā – pa līmeņiem, gan horizontālajā – pa nozarēm, tematiskiem pasākumiem.


I vertikāle
PAŠVALDĪBAS LĪMENIS
1) Skolas padome (skolas direktors, vecāku pārstāvji, pedagoģiskā kolektīva pārstāvji, skolēnu padomes pārstāvji, pašvaldības pārstāvji, skolas medmāsa, skolas darbinieku arodbiedrības pārstāvis);


VISAS SKOLAS LĪMENIS
2) Vecāku kopsapulces (informatīvas un tematiskas, kopējās un pa klašu grupām);
3) Skolas mēroga mācību un audzināšanas ārpusstundu pasākumi;

KLASES LĪMENIS
4) Klašu vecāku sapulces (informatīvas, tematiskas);
5) Klašu audzinātāju sadarbība ar klašu skolnieku vecāku aktīvu;

INDIVIDUĀLAIS LĪMENIS
6) Skolas pedagoģisko darbinieku – administrācijas, klašu audzinātāju, skolotāju, skolas psihologa un sociālā pedagoga individuālais darbs ar ģimenēm, skolniekiem un viņu vecākiem.

II horizontāle
1) Skolas darba stratēģiska un taktiska plānošana, organizēšana skolas padomē;
2) Informatīvas, tematiskas vecāku kopsapulces, pa klašu, interešu grupām, pa klasēm;
3) Informatīvā nedēļa skolā, "atvērto durvju " dienas vecākiem (stundu apmeklējumi, iespējas, tikšanās ar skolotājiem);
4) Koncertprogrammas;
5) Klases sarīkojumi, pasākumi;
6) Ekskursijas, pārgājieni;
7) Veselības nedēļas pasākumi, tradicionālais veselības skrējiens kopā ar ģimenes locekļiem.

Februāris 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Seko mums
sociālajos tīklos