Individuālo karjeras konsultāciju laiki.2022./2023.m.g.

Individuālo karjeras konsultāciju laiki.2022./2023.m.g.

Trešdien  12.30 - 13.10       ( 5.st.)

              13.20- 14.00        (6.st.)

Piektdien  10.30- 11.10       ( 3.st.)

               12.30- 13.10       (5.st.)

                      

Individuālās karjeras konsultācijas notiek pa vienam- individuāli. Konsultāciju saturs ir konfidenciāls- netiek nevienam izpausts. Konsultācijās runājam par to, kā izvēlēties savu karjeras ceļu, izdarīt izvēles, pieņemt lēmumus. Arī katram savi individuāli izpētes materiāli, testi, spēles. Individuāli skatām  tālākizglītības iespējas, arī izglītības iestāžu piedāvājumu un atbilstību katra iecerēm, mērķiem un izvēlēm.

Individuālās karjeras konsultācijas ir motivējošs pasākums, kas palīdzēs noskaidrot, iepazīt, pieņemt lēmumus, iedrošināt. 

 

Droši piesakies pie PKK, skolotājas Ērikas Doganas

Tel. 29472892 ( arī whatsapp) vai raksti e-klasē

Karjeras izglītības programma Cesvaines vidusskola

Ar karjeras izglītības programmu var iepazīties šeit. 

Ikgadējā Karjeras nedēļā aicinās jauniešus atklāt savas uzņēmējspējas

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

 

 

VIAA direktore Dita Traidās: “Profesijas mūsdienās kļūst arvien daudzpusīgākas un būtisku vietu ieņem universālas prasmes, ko pieprasa un novērtē ikviens darba devējs. Tādēļ šogad, Karjeras nedēļas desmitgadē, aicināsim iepazīt uzņēmējspējas — tādu zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, ko bieži maldīgi sasaistām tikai ar uzņēmējiem un uzņēmējdarbību. Šīs spējas noder teju ikvienā profesijā, projektā un ikdienas situācijā, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un jaunieši apzinās gan viņiem jau piemītošās, gan vēl attīstāmās uzņēmējspējas.”

 

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

 

Visu Karjeras nedēļu skolotāji tiks aicināti klašu vai skolēnu interesentu grupām rīkot tuvumā esošo uzņēmumu apmeklējumu, iepazīt profesionāļu spilgtākās uzņēmējspējas un piedalīties sociālo tīklu konkursos. Ierosinātās aktivitātes padarīs viesošanos uzņēmumos vēl aizraujošāku un jauniešiem saistošā veidā būs iespējams ne vien iegūt jaunas zināšanas, bet arī sacensties par noderīgām balvām.

 

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus. Aicinām sekot līdzi  Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

 

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.  Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

 

 

 

Papildu informācija:

 

Lelde Bukovska

Karjeras nedēļas 2022

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 28247515

e-pasts: lelde.bukovska@ka.lv

 

Alise Devjatajeva

Valsts izglītības attīstības aģentūras

Vecākā informācijas speciāliste (sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem)

+371 67785462 (mob. +371 22008908)

alise.devjatajeva@viaa.gov.lv

Ēnu diena 2022

"Ēnu diena"2022.

 

Šogad 6. aprīlī notiks ilgi gaidītā Junior Achievement Latvia rīkotā karjeras izglītības programma skolēniem “Ēnu diena”

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. 

Ēnu devēji aicināti reģistrēt savas vakances portālā www.enudiena.lv līdz 28. martam, savukārt no 9. marta pieteikšanos piedāvātajām vakancēm uzsāks skolēni, potenciālie Ēnotāji. Šogad ēnošana varēs norisināties klātienē vai tiešsaistē, atkarībā no Ēnu devēja iespējām un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Ēnu diena ir skolēnu pieprasītākā Junior Achievement programma un katru gadu ēnot vēlas doties vairāki tūkstoši skolēnu visā Latvijā. 

 

Aicinām jūs un pārraudzībā esošās izglītības iestādes 6.aprīli piedalīties Ēnu dienā 2022, piedāvājot jauniešiem iespēju ielūkoties dažādu profesiju darba ikdienā un tādējādi palīdzot pieņemt lēmumu par izglītības un profesijas izvēli nākotnē.

 

Norises datumi:

• 9. - 14. marts: Ēnotāju 1.pieteikšanās kārta uz vakancēm

• 15. - 17. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 1.kārtā saņemtos pieteikumus

• 18. - 21. marts: Ēnotāju 2.pieteikšanās kārta uz vakancēm

• 22. - 24. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 2.kārtā saņemtos pieteikumus

• 25. - 28. marts: Ēnotāju 3.pieteikšanās kārta uz vakancēm

• 29. - 31. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 3.kārtā saņemtos pieteikumus

• 1.aprīlis: Nejaušais ēnotājs (Kļūstot par Nejaušo Ēnotāju,  tiek dota iespēja izvēlēties vienu no piedāvātajām brīvajām Ēnu devēju vakancēm. Tu automātiski kļūsi par šī Ēnu devēja Ēnotāju. Šajā kārtā piedalās tikai tie Ēnu devēji, kam palikušas neaizpildītas vakances un kas ir izvēlējušies piedalīties Nejaušajā Ēnotājā.)

• 6. aprīlis: Ēnu diena 

 

Visa jaunākā informācija par programmu Ēnu diena atrodama portālā www.enudiena.lv

 

Ar cieņu,

Junior Achievement Latvia

Miera iela 36, Riga, Latvia, LV-1001

M: +37129604271  | T: +37167339656

www.jalatvia.lv | www.enudiena.lv 

Pasākumi karjeras nedēļai.

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā. “Pēdējo 10 gadu laikā nodarbināto skaits Latvijā IKT uzņēmumos audzis vairāk nekā divas reizes, un mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni,” uzsver VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters. Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi: 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas, bet 12. oktobrī jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotājiem būs pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosinās izmēģināt radošu programmēšanu Learn IT ekspertu vadībā. Savukārt no 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt jauniešiem efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” notiks kopā ar pasākuma organizatoriem reģionos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs, un, kā ik gadu, izglītības iestādes organizēs ar tēmas izpēti saistītus izzinošus pasākumus - diskusijas, tematiskas mācību stundas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem, skolēnu vecākiem un nozares pārstāvjiem. Pasākuma aktualitātēm un programmai aicinām sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela, kā arī sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai un twitter/TavaiKarjerai. Par Karjeras nedēļu Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus un saņemt karjeras konsultācijas. Karjeras nedēļas laikā vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs papildus centrālajiem notikumiem visā Latvijā notiks arī dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi. Šogad Karjeras nedēļa veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai. Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, lielākā daļa pasākumu būs tiešsaistē, savukārt daļa pasākumu vienas klases vai vienas komandas ietvaros notiks klātienē, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus. Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Aicinām piedalīties Latvijas Lauksaimniecības universitātes pasākumos

2. un 3. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 15.00 LLU Atvērto durvju dienas tiešsaistē kopā ar Emīlu Balceri un LLU fakultāšu studentiem. Ikviens varēs uzzināt, ko studenti dara ikdienā, dodoties kopā ar viņiem virtuālajā tūrē. Čatā uz visiem interesējošajiem jautājumiem atbildes sniegs studenti un LLU uzņemšanas speciāliste studiju jautājumos. Pielikumā pievienojam LLU Atvērto durvju dienu programmu. 

Pasākums norisināsies LLU Youtube kontā: www.youtube.com/LLUvideo 

 

16. jūnijā no plkst. 15.00 LLU Express ziņās kopā ar raidījuma vadītāju Aivi Ceriņu varēsiet uzzināt visu par un ap Līgo svētkiem. LLU zinātnieki atklās, vai kāda no Latvijas dabā sastopamajām 30 sugu papardēm tiešām Līgo naktī zied. Uzzināsim arī kādas pirts slotiņas ir vislabākās mūsu veselībai. Un kas gan būtu Līgo svētki bez alus! Uzzināsim, kā alu varam pagatavot paši mājas apstākļos.

Raidījuma tiešraide norisināsies LLU portālā (www.llu.lv) un universitātes Facebook kontā.

Iepriekšējo raidījumu ierakstus varat skatīties: https://www.llu.lv/lv/llu-express-zinas

 

7. līdz 11. jūnijam 2.Viesmīlības vasaras skola, kas norisināsies tiešsaistē LLU e-studiju platformā.

Sīkāka informācija - https://www.llu.lv/lv/notikumi/2021-05-05/viesmilibas-vasaras-skola-tiessaiste

 

LLU Virtuālās tūres pieejamas ērtā un brīvā laikā ikviens var “izstaigāt” fakultātes virtuāli. Tūres pieejamas: https://www.llu.lv/lv/llu-virtualas-tures

 

Podkāsts “Atver pasauli ar LLU”! Saruna ar LLU Lauksaimniecības fakultātes studenti Alisi Lutinsku. Podkāstu epizodes ar LLU studentiem pieejamas LLU Youtube kanālā “Atver pasauli ar LLU” un European Hit Radio – LATVIA, https://www.ehrhiti.lv/jaunumi/atver-pasauli-ar-llu

Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA

Izglītības un zinātnes ministrija no 6. līdz 29. aprīlim aicina 11. un 12. klašu skolēnus tiešsaistes sarunās ar 24 Latvijas zinātniekiem un zinātniecēm atklāt dažādu zinātnes nozaru un pētniecības aizraujošo dabu.

Projekts ZINĀTNE.ZOOMED.IN jeb ZINĀTNE.PIETUVINĀTA notiks tiešsaistē Zoom lietotnē visu aprīli otrdienās, trešdienās un ceturtdienās divos laikos: 13.00-13.40 un 14.30-15.10.

Skolēni varēs uzzināt: Kas ir zinātne un cik daudzveidīgi un atšķirīgi ir pētījumi dažādās zinātnes nozarēs? Kur strādā zinātnieki un kādas prasmes viņiem nepieciešamas? Kā izvēlēties savu studiju virzienu vai zinātnes nozari? Ko zinātnieki var dot un ko dara uzņēmējdarbībā? Kāpēc valstij un sabiedrībai ir nepieciešama zinātne?

 

Kā viss notiek?

-        skolotājs izvēlas dienu un laiku, kad klase var tikties ar zinātnieku, no e-pastā pievienotā Zinātnieku saraksta ar saitēm uz kurp.es kalendāru vai arī uzreiz kurp.es kalendārā;

-        Kalendārā pieejams apraksts par zinātnieku un pieteikšanās anketa, kur skolotājs reģistrē klasi (bez skolēnu personas datiem). Uz vienu sarunu var pieteikt vairākas klases, un viena klase var pietiekties uz vairākām sarunām, tomēr skolēnu skaits katrā sarunā ir ierobežots;

-        Pēc reģistrācijas skolotājs savā e-pastā saņem Zoom pieejas datus, kurus nosūta klasei, kas tiksies ar zinātnieku;

-        Pirms sarunas skolotājs aicina klasi noskatīties  3 min. video par zinātnieku vai zinātnieci, ar kuru būs tikšanās, lai skolēni gūtu ieskatu tēmā un tiekoties varētu piedalīties konkursā par video redzēto;

-        Lai sarunas laikā varētu piedalīties konkursā, skolēniem jāizmanto Kahoot! aplikācija telefonā vai lietotne https://kahoot.com/ datorā.

Zinātnieku sarakstā iespējamas izmaiņas. Detalizētākai informācijai par pasākuma norisi lūdzam sazināties, zvanot 29104032 vai rakstot zinatne@izm.gov.lv.

LLU Express ziņas

Aicinām piedalīties: 

Aicinām tiešsaistē vēro “LLU Express ziņas” kopā ar Aivi Ceriņu, 1. aprīlī plkst. 15.00!

Raidījumā varēs uzzināt aktuālāko informāciju par studiju dzīvi un interesantas lietas:

o   Par un ap Lieldienām;

o   Kā atšķirt īstus pūpolus no viltotiem;

o   Kāda pūpoliem saistība ar aspirīnu;

o   Kā uzglabāt bērzu sulas ilgstoši!

 

Tas viss tiešraidē LLU Facebook kontā un mājaslapā: www.llu.lv

 

Pirmo “LLU Express ziņu” raidījuma ierakstu var skatīties LLU mājaslapā: https://www.llu.lv/lv/llu-express-zinas

Cienījamie audzēkņi un vecāki.

 

1)Pavisam drīz- 11.martā notiks cikla "Pielaiko profesiju" seminārs: 

11. martā no plkst.16.00 līdz 17.00  tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) cikla jauniešiem "Pielaiko profesiju!" ietvaros notiks virtuāla tikšanās ar arhitektu,  RISEBA augstskolas Arhitektūras programmas direktoru (2015 – 2021) un arhitektūras kritiķi Jāni Dripi.

Tiešraidi varēs skatīties LNB Facebook lapā   https://www.facebook.com/lnb.lv

Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama.

 Ciklā "Pielaiko profesiju!" būs iespēja sastapties ar dažādu profesiju speciālistiem, kuru darbavieta ir Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Nākamajās pārraidēs ar savu profesiju iepazīstinās mākslinieki, bibliogrāfi un IT speciālisti. Jauniešiem būs iespēja izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu, atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

2) Šajā mācību gadā Atvērto durvju dienas izglītības iestādēs notiks virtuāli: 

Jaunumus var atrast šeit: 

www.niid.lv/infodienas

www.niid.lv  mājaslapā

3) Latvijas Kultūras koledža aicina 12. klases pieteikties informatīvai nodarbībai “Radi sevi kultūrā – studiju iespējas Latvijas Kultūras koledžā”.

Pieteikšanās līdz 29.martam.

4) Ir iespēja pieteikties individuālajām karjeras konsultācijām pie Pedagoga Karjeras Konsultanta Ērikas Doganas: tel 29472892

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļas ietvaros pētījām un  diskutējām par  palīgiem,kas var palīdzēt pieņemt karjeras lēmumu.  Izmantojām infografiku

https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/

Zīmējām profesiju kaleidoskopu.(4.-9.klasēs)

Veidojām plakātus.

Spēlējām interaktīvo spēli "Kļūšu par prpfesionāli"

7.-12. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties konferencē par IT jomu. 

Piedalīties diskusijā "Atvērts mācībām, praksei, karjerai'.

Diskutēt par karjeras lēmuma pieņemšanu un sev interesējošām profesijām.

Vecākiem vēl joprojām ir pieejamas filmas karjeras izvēlē:

Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU

Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Dēls vēlas apgūt profesiju https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as 

Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

Accenture Karjeras nedēļas pasākuma ieraksts

https://failiem.lv/u/v5z4hk5m

Profesiju klasifikators Labklājības ministrijai ir izveidota jauna tīmekļvietne: https://www.lm.gov.lv/lv/profesiju-klasifikators

Profesiju klasifikatora programmatūra (pēc meklētāja)

 

9.novemrī - Iglītības izstāde!!! No pl. 17.00-21.00

Izglītības izstāde ir bez maksas un notiks tiešsaistē. Apskati mājaslapu un reģistrē savu dalību izstādē ŠEIT https://educationusabaltic.wixsite.com/virtualcollegefair

Starptautiska izglītības izstāde par studijām ASV

Šogad pirmo reizi Baltijā 9.novembrī sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, organizējam bezmaksas tiešsaistes izglītības izstādi par augstākās izglītības iespējām Amerikā. Pasākumā piedalīsies 15 universitātes (ļoti dažādas - mazas/lielas, publiskas/privātas, specifisku institūtu un virzienu skolas). Atlasītās skolas ir tās, kuras var piedāvāt mūsu studentiem stipendijas iespējas. Tomēr, pasākuma galvenais mērķis ir iepazīstināt ar pieejamo daudzveidību. Pielikumā materiāls, kuru  karjeras konsultanti var izmantot nododot informāciju  par izstādi skolniekiem virtuālajā vidē (e-pastos, e-klasē, sociālajos tīklos).

Papildus informācija gan telefoniski +371 27439138, gan elektroniski: Asnāte Kivle akivle@educationusa.org.

Karjeras atbalsts un aktivitātes vecākiem:

Vecākiem paredzētas animācijas, kurās ietvertas biežāk pieļautās kļūdas, vecākiem iesaistoties bērna karjeras jautājumu risināšanā:

 Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU

Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Dēls vēlas apgūt profesiju https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as

Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

Karjeras nedēļas aktivitātes

Karjeras lēmuma pieņemšana:

https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/

Konference pat IT nozari :

Accenture konference 29.10.2020 11:00, mērķauditorija: 7.-12.klasei

Plusi un mīnusi IT nozarē.IT ir domāta gan sievietēm, gan vīriešiem.Accenture- Bootkampi un apmācības jaunajiem darbiniekiem.“Netfliks un Haosa pērtiķis”- interesanti piemēri no IT darba.

Kontakti: Jelena Sobolevska, jelena.sobolevska@accenture.com

Saite uz konferenci:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUwYzJmNWQtNDQxNi00ZWU5LWI0OGYtOGMyZTczOGNjNzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0793d39-0939-496d-b129-198edd916feb%22%2c%22Oid%22%3a%227b5095cf-fda3-4574-b3b0-694f5c12648f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 Izzinošs seminārs:

 AE Partner ir augstas kvalitātes automatizācijas un elektrovadības sistēmu ražotājs, kas specializējas tehniskās dokumentācijas izveidē un elektropaneļu montāžā; starptautiski atzīts, uz klientu vajadzībām orientēts automatizācijas un elektrovadības sistēmu piegādātājs, kas eksportē produktu uz vairāk nekā 45 pasaules valstīm. AE Partner galvenā ražotne atrodas Liepājā. Uzņēmums kopumā nodarbina vairāk nekā 350 darbinieku. AE Partner aicina jauniešus piedalīties izzinošā sarunā ar AE Partner speciālistiem - “ATVĒRTS MĀCĪBĀM, PRAKSEI, KARJERAI” 29. oktobrī 13.00 – 15.00.            

Vairāk informācijas -> https://www.aepartner.lv/karjeras-nedela/ Kontakti: Ieva Strazde, 63401817 ist@aepartner.lv

 

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Cesvaines vidusskolā

Projekta ietvaros Cesvaines vidusskolā  ir notikuši vairāki pasākumi un tikšanās.

“Profesiju klubiņā” 30. janvārī 8.-12.klašu skolēni tikās ar loģistikas nozares profesionāli Lauri Feldmani. Saistošā, atraktīvā stāstījumā Lauris iepazīstināja ar savu karjeras stāstu un aicināja skolēnus uzdrošināties izvēlēties šo nozari savai karjeras izaugsmei.

Tāpat arī 30.janvārī ar 8.klašu skolēniem  tikās un savā tālākizglītības pieredzē dalījās mūsu skolas absolvents Kristaps Kvēps, kurš mācās Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina  tehnikumā Cēsīs.

12.februārī ‘daudzi Cesvaines vidusskolas skolēni piedalījās “Ēnu dienā”.  Kopumā ēnoja 151 skolēns. Aktīvākie ēnotāji bija 4.-9.klašu grupā. Daži 9.,10.klašu skolēni devās ēnot uz Rīgu, Valmieru. Profesijas, ko ēnoja ir visdažādākās. Paldies visiem, kas atbalstīja un pieņēma skolēnus ēnot un iepazīties ar profesiju, darba vidi, pienākumiem.

13. februārī 8.klašu skolēni brauca iepazīties ar profesijām, ko māca Barkavas arodvidusskolā. Skolēni tika iepazīstināti ar skolu, varēja vērot mācību procesu un apskatīties sadzīves apstākļus skolā. Pasākuma  “Izzini-radi- dari- mācies” ietvaros notika arī vairākas meistarklases un radošās darbnīcas, kur skolēni varēja piedalīties, izmēģināt prasmes, uzdot jautājumus.

13. februārī mazāko klašu skolēniem 2.-4.klase Montesori pedagoģes  Janas Mednieces vadībā  pasākuma “Izzini-radi-dari-mācies” ietvaros notika nodarbības un diskusijas par tēmu “Kas ir karjera”.

14. februārī 8.klašu skolēni devās uz Ķelmēniem.  Saimniece iepazīstināja ar uzņēmumu, ar ražošanu. Skolēni varēja vērot un redzēt maizes tapšanas procesu.

20.februārī  skolā viesojās mūsu bijušais absolvents Toms Skujiņš, kurš  strādā ASV, tikās ar  vidusskolēniem un dalījās savā studiju un darba pieredzē.

28.februārī 10.-12. klašu skolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola-2020”. Tikās ar studentiem, pasniedzējiem, iepazinās ar izglītības iespēju piedāvājumu gan Latvijā, gan ārzemēs. Jāteic,ka šogad bija ļoti liels piedāvājums tieši no ārvalstu augstskolām.

Barkavas arodvidusskolā
Lekcija par loģistikas nozari
Darbošanās Barkavā
Ķelmēnos

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Cesvaines vidusskolā

Arī šajā 2019./2020. mācību gadā mūsu skolā  turpinām īstenot karjeras atbalsta projektu  Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Karjeras nedēļas ietvaros (14.-18.oktobris) "Ielogojāmies nākotnē". Ar devīto klašu skolēniem pētījām profesijas un tālākizglītības iespējas, veicām pašizpētes testus.

Tāpat arī skolā viesojās RTU Olaines tehnoloģiju koledžas studenti  un pedagogi. 8.-12.klašu skolēniem  studenti atraktīvi stāstīja par studiju iespējām, darbu un profesijām ķīmijas un farmācijas nozarēs. Rādīja eksperimentus, motivēja mācīties ķīmiju un dabaszinātnes.

Šajā mācību gadā prioritātes ir ķīmijas un loģistikas nozares, tāpēc jau janvārī plānojam tikties ar profesionāli loģistikas nozarē. Apmeklēsim izglītības izstādi "Skola-2020". Arī mazāko klašu skolēniem tiek plānots pasākums - radošas darbnīcas, lai iepazītos ar profesijām ķīmijā un dabaszinātnēs.

Aktualitātes

2018./2019. mācību gadā Cesvaines vidusskolā turpinās  projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".
1)Septembra beigās Cesvaines vidusskolā ar "Bibliokuģi" atkuģoja viceadmirālis Gaidis Zeibots .Skolas aulā 6.-12.klašu skolēniem un skolotājiem notika saruna diskusija par jūrnieka profesiju,darbu, dzīvi. Viceadmirālis mudināja uzdrošināties izvēlēties jūrnieka profesiju, stāstīja par savu dzīvi,un darbu.
2)Oktobris, novembris aizritēja Valsts svētku noskaņās.
Skolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji ar lekciju 9.-12.klašu skolēniem.
3)1. novembrī  sākumskolā viesojās Valsts policijas pārstāvji ar radošām nodarbībām. Skolēni redzēja policistu darbībā, iepazinās kā droši šķērsot ceļu, uzdeva jautājumus.
4)Tika aprobēta arī Karjeras metodika 1.b,7.a un 9.a klasēs.
5) 4. klases un 9.,10. klašu audzēkņi gatavojas doties mācību ekskursijās "Ciemos pie uzņēmēja", vērot ražošanas procesu un iepazīties ar daudzveidīgām profesijām nozarē, piedalīties meistardarbnīcās.

Pārskats par Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalsta pasākumiem Cesvaines vidusskolā 2017./2018.m.g.


„Profesiju klubiņš”

26.martā 8.-12.klasei tikšanās-seminārs ar izaugsmes treneri ( kouču).

12.aprīlī  5.-12.klases skolēniem seminārs-meistarklase ar profesionālu stilistu.

„Ciemos pie ražotāja”

13.februārī 5. klases skolēni viesojās uzņēmumā „Madonas karameles”

4. aprīlī 5.,6.klašu skolēni iepazinās ar Rīgas Starptautiskās  lidostas darbu un profesijām, kas strādā lidostā.

4.aprīlī  5.,6.klašu skolēni apmeklēja uzņēmumu „Ādažu čipsi”

22.maijā 2.klases skolēni apmeklēja uzņēmumu „Madonas karameles”

„Zinātkāres, radošo tehnoloģiju un karjeras diena Cesvainē”

18. un 19. aprīlī 1.-12.klašu skolēni darbojās 3d maketu modelēšanā un aktīvi līdzdarbojās lekcijā par  profesijām un profesiju mijiedarbību un sintēzi  ikdienā, tagad un nākotnē.

„Amata noslēpumi”

4. aprīlī 5.,6.klašu skolēni iepazinās ar  zirgaudzētavas „Alderi” ikdienas darbu, profesijām, kas  strādā zirgaudzētavā.

29.maijā 5.,6.klašu skolēni  apmeklēja z/s „Sveķi”, kur iepazinās ar reālu lauku darba ikdienu un daudzām prasmēm, profesijām un zināšanām, kas nepieciešamas, lai sekmīgi vadītu un

Karjeras izglītība

Cesvaines novadā tiek īstenots projekts  nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Šī projekta ietvaros notiek dažādi pasākumi, kas saistīti ar darba pasaules iepazīšanu,  karjeras lēmumu  pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, tālākizglītības iespēju izpēti.

4. aprīlī Cesvainē viesojās Tehnobuss. Cesvaines  vidusskolas 5.-12. un Cesvaines internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt kādas ir svarīgākās specializācijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kur uz tām mācīties, kur strādāt.

20.aprīlī 11.klases skolēni viesojās Alūksnes dabas muzejā. Apskatīja ekspozīciju. Guva ieskatu profesiju pasaulē, kas saistītas ar dabu, vidi. Skolēniem ļoti patika gida aizraujošais stāstījums.

20. aprīlī Vidzemes augstskolas studenti tikās ar vidusskolēniem .

25. aprīlī Cesvaines vidusskolas 9. klašu skolēni viesojās Rīgas Motormuzejā. Skolēni iepazinās ar daudzveidīgām profesijām, kas saistītas ar mašīnbūvi un mehāniku, kā arī apskatīja mašīnas un mehānismus.

25. aprīlī Cesvaines vidusskolas 3.a klases skolēni devās „Saldajā ceļojumā” pie ražotāja. Skolēni apmeklēja „Madonas karameļu”ražotni un iepazinās ar karameļu tapšanas procesu un arī ar konditora profesiju.

28.aprīlī 11. klases skolēni rīkoja pasākumu „Garšīgie likumi”. Skolēni eksperimentēja gatavojot  ēdienus, kuros izmantoti veselīgi, bet mazliet jauni un netradicionāli produkti, piemēram čia sēklas, godži ogas, zīdkoka ogas. Nodarbību „Garšīgie likumi – jaunā pārtika” vadīja Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā pārstāve Jolanta Bogustova. PVD Austrumvidzemes pārvaldes pārstāve Ludmila Logina stāstīja par pārtikas drošības aktualitātēm Latvijā.

2. maijā 7. klašu skolēni apmeklēja „Madonas karameļu”ražotni. Skolēni  guva ieskatu karameļu ražošanas procesā. Apskatīja  radošus un oriģinālus iepakojumus, guva ieskatu uzņēmējdarbībā un profesijās, saistītās ar saldumu ražošanu.

*Karjeras projekta ietvaros, pasākumā "Amata noslēpumi" 5. -6.klases skolēni viesojās Z/S "Sveķi", kur iepazinās ar saimniecības darbu. Skolēniem sniedza lekciju par saimniecībā mītošajiem dzīvniekiem- trušiem, kazām, aitām un vistām. Vēl skolēni uzzināja kā jākopj, ar ko barot, kādas slimības var piemeklēt dzīvniekus. Pēc saimniecības apskates skolēniem bija jāatbild uz saimnieces uzdotajiem jautājumiem par iepriekš stāstīto. Skolēni sniedza pareizas un precīzas atbildes. Diena bija bagāta ar pozitīvām emocijām un jaunām zināšanām. (Bildes var aplūkot nospiežot šeit.)

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos