Uzņemšanas noteikumi Cesvaines vidusskolā

Noteikumi uzņemšanai 1. klasē.

Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecākiem (aizbildņiem), uzrādot pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • skolas izveidotais iesniegums 1. -12.klasei;
 • bērna dzimšanas apliecības kopija;
 • medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
 • iepriekš iegūtās izglītības dokumenta kopija;
 • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par izglītojamajam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu.

Bērna uzņemšanu skolā noformē ar direktora rīkojumu pēc visu iepriekšminēto dokumentu saņemšanas.

Noteikumi uzņemšanai 2. - 9. klasē.
Piesakot skolēnu mācībām 2.- 9. klasē, vecākiem (aizbildņiem), uzrādot pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:
- vecāku (aizbildņu) iesniegums (tajā jānorāda iesniedzēja un bērna personas kods, bērna pieraksta un faktiskā dzīvesvieta mācību laikā);
- liecība vai sekmju izraksts.

Noteikumi uzņemšanai 10. - 12. klasē.
Cesvaines vidusskolas 10. klasē uzņem skolēnus, kuriem apliecības par pamatizglītību sekmju izraksta vidējā atzīme nav mazāka par 5 ballēm. 

Piesakoties mācībām vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • skolas izveidots iesniegums 1.-12.klasei;
 • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • dzimšanas apliecības vai pases kopija;
 • ziņas par pierakstu un vecāku personas kodiem;
 • skolēna medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u);
 • izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) pilngadīgam izglītojamam;


Piesakoties vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei 11. un 12.klasē, skolēnam jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums;
- pases vai dzimšanas apliecības kopija;
- liecība vai sekmju izraksts;
- skolēna medicīniskā karte 026/u.

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos