Uzņemšanas noteikumi Cesvaines vidusskolā

Noteikumi uzņemšanai 1. klasē.
Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecākiem (aizbildņiem), uzrādot pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:
- skolas izveidotais iesniegums 1. klasei;
- ziņas par vecākiem;
- bērna dzimšanas apliecības kopija.
Vecākiem (aizbildņiem) jāiesniedz šādi dokumenti:
- medicīniskā karte 026/u;
- izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 027/u par iepriekš izdarītajām profilaktiskajām vakcīnām;
- dzīvesvietas izziņa;
- izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to, ka tā tiek apmeklēta, vai vecāku informācija par to, kā bērns ir gatavojies pamatizglītības ieguves uzsākšanai.
Bērna uzņemšanu skolā noformē ar direktora rīkojumu pēc visu iepriekšminēto dokumentu saņemšanas.

Noteikumi uzņemšanai 2. - 9. klasē.
Piesakot skolēnu mācībām 2.- 9. klasē, vecākiem (aizbildņiem), uzrādot pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:
- vecāku (aizbildņu) iesniegums (tajā jānorāda iesniedzēja un bērna personas kods, bērna pieraksta un faktiskā dzīvesvieta mācību laikā);
- liecība vai sekmju izraksts.

Noteikumi uzņemšanai 10. - 12. klasē.
Cesvaines vidusskolas 10. klasē uzņem skolēnus, kuriem apliecības par pamatizglītību sekmju izraksta vidējā atzīme nav mazāka par 5 ballēm. 

Piesakoties mācībām vidusskolas 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums (iesnieguma veidlapas var saņemt skolā);
- apliecības par pamatizglītību un gada un eksāmenu atzīmju izraksts (ja iesniedz kopiju, uzrādāms oriģināls);
- dzimšanas apliecības vai pases kopija;
- ziņas par pierakstu un vecāku personas kodiem;
- skolēna medicīniskā karte 026/u;
- profilaktiskās potēšanas karte 063/u;
- dzīvesvietas izziņa.
Piesakoties vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei 11. un 12.klasē, skolēnam jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums;
- pases vai dzimšanas apliecības kopija;
- liecība vai sekmju izraksts;
- skolēna medicīniskā karte 026/u.

Jūnijs 2023
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Seko mums
sociālajos tīklos