Skolotāji

Inese ĀRE - ķīmijas skolotāja
Iveta ĀBOLIŅA - sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja
Antra MELBĀRDE – mūzikas skolotāja
Didzis BAUNIS – skolas direktors
Kristīne BEKMANE – angļu valodas skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā
Ilze BRANTE – bibliotekāre
Sarma DIMPERE - bioloģijas skolotāja
Ērika DOGANA – vizuālās mākslas skolotāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Irēna DRIĶE – angļu valodas skolotāja
Ingrīda EVARDSONE – krievu valodas skolotāja
Jānis GALEJS – dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Simona GRĀVĪTE- angļu valodas skolotāja

Ilze IESALNIECE- vācu valodas skolotāja

Anta IRBE - sporta skolotāja 
Lāsma KAUSA- datorikas skolotāja, direktora vietniece
Iveta KORNETA – sociālais pedagogs, 4.klases audzinātāja
Vita KRŪMIŅA – interešu izglītības skolotājs 
Sarma KURME – sociālo zinību skolotāja, 6.klases audzinātāja
Selga LEIMANE – latviešu valodas un literatūras skolotāja, 10. klases audzinātāja
Ginta LIBEKA – sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja
Inguna LUCE - sporta skolotāja, 11. klases audzinātāja
Lāsma MARKEVICA – sociālo zinātņu skolotāja, matemātikas skolotāja, 7.klases audzinātāja
Ainārs MELBĀRDIS – interešu izglītības skolotājs
Sintija PAEGLE – direktora vietniece izglītības jomā

Baiba PANFILOVA- sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Ilze PLISKA -  dizaina un tehnoloģiju skolotāja, 5. klases audzinātāja
Sarmīte PURENA - krievu valodas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.klases audzinātāja
Baiba PUTNIŅA – vācu valodas skolotāja
Ērika PŪCE - ģeogrāfijas skolotāja
Linda SALIŅA STRODE- matemātikas skolotāja
Māra SKRIDE – logopēds
Jānis ŠĶĒLE – interešu izglītības skolotājs
Aivars ŠĶĒLS – fizikas skolotājs
Ilga CIMBULE - Latvijas vēstures un Pasaules vēstures skolotāja, sociālo zinātņu skolotāja , 9.klases audzinātāja

Aivars CIMBULIS- Mūzikas skolotājs, sociālo zinātņu skolotājs

Dina TĒBERGA – sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja

Līva VĪBOTE- latviešu valodas skolotāja

Tehniskie darbinieki

Alvis DUPLINSKIS - saimniecības vadītājs
Zeltīte FJODOROVA - lietvede
Baiba BRIEDE - medmāsa
Jānis BRIZGA - autobusa vadītājs
Alberts BRENCIS - autobusa vadītājs
Juris ANDERSONS - autobusa vadītājs
Aleksandrs TROFIMOVS - autobusa vadītājs
Einārs BERNOVSKIS - elektriķis
Artūrs PAĻČEVSKIS - sargs
Valdis ĶEIRĀNS - sargs
Andris ĀBRAMS - sargs
Ināra BULDERE - sargs
Valdis KRŪMIŅŠ – remontstrādnieks
Valērijs Praškevičs- remonstrādnieks
Gundars SABULIS - sētnieks
Iveta AVENIŅA - ēdināšanas nodaļas vadītāja
Maija ROMANOVA - pavāre
Ilze GUTĀNE - pavāīre
Inta MARKOVA - pavāra palīgs
Dace GUTĀNE - pavāra palīgs
Iveta ŠPAKA - pavāra palīgs
Līva PASTARE - pavāra palgs
Ilze URBĀNE - virtuves darbiniece
Laimīte GRAUDUŽA - virtuves darbiniece
Dināra POPA - ēdienkaršu sastādītāja
Juris SMOLA - šoferis/apkopējs
Līga HARITONOVA - apkopēja
Daina MIESNIECE - apkopēja
Līga ŠTEIBERGA - apkopēja
Inga GAILĪTE - apkopēja
Iluta PRAŠKEVIČA - apkopēja
Anna IVANOVA - apkopēja
Ļubova EISAKA - apkopēja
Mudīte LUCE - dienesta viesnīcas vadītāja /aukle
Aija VIZULE- aukle
Ilvija KECKO - sporta organizators

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos