Cesvaines vidusskola ir Madonas novada pašvaldības pakļautībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura dibināta 1919.gada 15.septembrī.

2007.gadā uzbūvēta skolas ēka pamatskolai un vidusskolai Madonas ielā 1, Cesvainē. 2017.gada decembrī pabeigta skolas jaunās sporta zāle būvniecība.                                                                       2023.gada jūlijā pie skolas izbūvēts moderns stadions ar 400 metru garu apli un četriem skriešanas celiņiem, basketbola laukumu, pludmales volejbola laukumu, futbola laukumu.

Skola piedāvā izmantot renovētas, mājīgas dienesta viesnīcas pakalpojumus Augusta Saulieša ielā 1.

Cesvaines vidusskolā tiek īstenotas šādas mācību programmas:

  • Pamatizglītības programma 21011111. 
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611. 
  • Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011.

Skolā ir iespējams iziet pilnu autoapmācības kursu un iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību, kā arī iziet apmācību un iegūt velosipēda vadītāja apliecību.

Vidusskolas posma skolēni sadarbībā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centru apgūst Valsts aizsardzības mācību, kā arī viņiem tiek piedāvāta iespēja apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”. Pamatskolas posma skolēni piedalās pusaudžu motivācijas programmā MOT, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi – drosmi dzīvot rūpēties un pateikt nē.

Skolā strādā 39 skolotāji. Pieejamais atbalsta personāls ar attiecīgu slodzi ir  sociālais pedagogs, bibliotekārs, logopēds, karjeras konsultants, divi pedagoga palīgi, izglītības psihologs. Skolā ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanā un to uzskaitē. Skolotāji ņem vērā skolēnu mācību sasniegumus un izvēlas tiem atbilstošas mācību metodes.  Mācību stundās tiek lietotas modernās tehnoloģijas un dažādas mācību metodes, klases ir aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm, dokumentu kamerām.

Skolēnu redzesloks tiek paplašināts, piedaloties dažādos projektos, tajā skaitā starptautiskos Erasmus+ skolu partnerības un mobilitāšu projektos, ekskursijās, teātru un koncertu apmeklējumos, projektu nedēļas pasākumos, priekšmetu nedēļu pasākumos, ēnu dienu pasākumos, valsts mēroga un novada organizētajos konkursos, erudītu konkursos skolā. Skolēniem ir iespēja piedalīties daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās kā arī pēc mācību stundām apmeklēt Cesvaines mūzikas un mākslu skolu. Skolēniem uztic veikt dažādus pienākumus, viņiem ir iespēja organizēt dažādus pasākumus. Labākos skolēnus mācību darbā apbalvo ar grāmatām, olimpiāžu uzvarētāji tiek prēmēti ar naudas balvām. Skolēniem ir pieejamas sociālā pedagoga konsultācijas, sadarbībā ar Cesvaines sociālo dienestu – psihologa konsultācijas.

Sadarbība ar skolēnu vecākiem notiek, izmantojot e-klasi, skolas padomes sanāksmes, individuālas tikšanās un konsultācijas.

Jūnijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Seko mums
sociālajos tīklos