Aktualitātes

Vijolnieku ansamblis (Jānis Markevics, Marta Jesko, Kaspars Ierags kopā  ar skolotāju Velgu Sokirku un koncertmeistari Sarmīti Grinbergu muzicē Cesvaines vidusskolas pasakumā “No sirds uz sirdi”.

No kreisās Adrija Petkune - Valguma Valsts un starptautisko konkursu laureātu apbalvošanas pasākumā Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā. 

29. aprīlī Keita Grāvīte un Kristīne Gotere piedalījās VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā flautas spēles audzēkņiem “ FLAUTU BALSIS” Ulbrokā.

No kreisās - Keita Grāvīte, skolotāja Vineta Krēsliņa, Kristīne Gotere, koncertmeistare Baiba Putniņa.
Kristīne ieguva savu pirmo diplomu flautas spēlē.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Jolanda Andževa audzēknis Raimo Gedušs, skolotājas Vinetas Krēsliņas audzēknes Kristīne Gotere, Keita Grāvīte, skolotājas Velgas Sokirkas audzēkņi Kaspars Ierags , Jānis Markevics, Elīza Jūra, Marta Jesko, koncertmeistares Baiba Putniņa un Sarmīte Grīnberga sniedz priekšnesumus pirmsskolas izglītības iestādē “ Brīnumzeme”  mazo vokālistu  konkursā “ Cīrulītis 2024”.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas flautas klases audzēkne Keita Grāvīte veiksmīgi piedalījās valsts konkursa II kārtā Cēsīs. Skolotāja Vineta Krēsliņa, koncertmeistare Baiba Putniņa

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas klarnetes klases audzēkne Adrija Petkune-Valguma ieguva III vietu valsts konkursa II kārtā Cēsīs. Skolotājs Jolands Andževs, koncertmeistare Baiba Putniņa2023. gada absolventi kopā ar pedagogiem. Mākslas nodaļu absolvēja 5 audzēkņi, mūzikas nodaļu 2.

Jauno audzēkņu papilduzņemšana

Sakarā ar valsts finansējuma piešķiršanu audzēkņi jāuzņem un saraksts jāiesniedz ministrijā līdz 5. septembrim.

MĀKSLA

Visiem bērniem, kuri vēlas īstenot savu mērķi vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguvē, no 8 gadu vecuma piedāvājam speciālistu vadībā apgūt zīmēšanas, gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas prasmes valsts finansētā profesionālās ievirzes izglītības 5gadu programmā „Vizuāli plastiskā māksla” ar vecāku līdzfinansējumu – 8 EUR mēnesī (50 % atlaide, ja skolā mācās 2 bērni; 100 % atlaide daudzbērnu (3+) ģimenēm).
Vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā. Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties trešdien, 2023. gada 30. augustā, plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1. Sazinoties pa telefonu 26446141, uzzināsiet vairāk. Pretendentam jāzīmē zīmējums. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.

MŪZIKA

Visiem bērniem, kuri vēlas īstenot savu mērķi mūzikas instrumenta spēles vai dziedāšanas prasmju apguvē, no 6–7 gadu vecuma piedāvājam speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, akordeona spēles, vijoles spēles, flautas spēles, saksofona spēles, klarnetes spēles, dziedāšanas prasmes valsts finansētās profesionālās ievirzes izglītības 6–8 gadu programmās ar vecāku līdzfinansējumu – 8 EUR mēnesī (50 % atlaide, ja skolā mācās 2 bērni; 100 % atlaide daudzbērnu (3+) ģimenēm). Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā. Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties ptrešdien, 2023. gada 30. augustā, plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1. Sazinoties pa telefonu 26446141, uzzināsiet vairāk. Pretendentam jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.

Inta Stiene, direktore

Tikšanās ar mākslinieku Valdi Kaprāli

Pirmdien, 1.maijā Cesvaines pilī notika tikšanās ar gleznotāju Valdi Kaprāli, kura darbi apskatāmi trīs zālēs līdz 4.jūnijam.

Valdis Kaprālis, bijušais Cesvaines domes priekšsēdētājs kopā ar tā laika deputātiem pieņēma lēmumu par mūsu skolas dibināšanu  1991.gadā. Par to mēs viņam esam pateicīgi un vienmēr atceramies. Šoreiz ar priekšnesumiem mākslinieku un apmeklētājus iepriecināja Madara Vimba,  Klinta Kārkliņa un koncertmeistare Baiba Putniņa. Pateicība skolotājam Jolandam Andževam un klausītāju atzinība par mūsdienīgu programmu.

Koncertējot Cesvaines pansionātā

Telpā, kur gatavojāmies koncertam, uzreiz pamanījām pie sienas mūsu bijušā kolēģa Māra Apfelberga veidoto attēlu.

Šajā mācību gadā pēc pārdzīvotās pandēmijas ierobežojumiem skolas mācību, konkursu , koncertu darbs atsākās ar jaunu pieredzi un vēlmi aktīvi darboties.

Atsaucoties Cesvaines Sociālās aprūpes nodaļas vadītājas Ilvijas Kecko aicinājumam sniegt iestādes iemītniekiem mūsu skolas audzēkņu koncertu, Lieldienu ieskaņā tas arī izdevās.

Agneta, Adrija (dziedāšana), Monta (flauta), Kate (akordeons), Niklāvs (klarnete), Marta, Jānis, Elīza (vijole), Klinta, Madara (saksofons), koncertmeistare Baiba Putniņa atskaņoja mūsu senioriem labākos skaņdarbus no sava šī brīža repertuāra.

Koncerta laikā līdztekus aplausiem atskanēja komentāri no klausītājiem, piemēram, ka tik mazi bērniņu un prot jau tā spēlēt dažādus instrumentus. Dažbrīd, atpazīstot melodijas, kāds kungs sparīgi ritmiski diriģēja līdz. Cerībā, ka sniedzām dažus patīkamus mirkļus cilvēkiem, kuri savu mūžu veltījuši sabiedrībai, ģimenei nu aprūpēti atpūšas. Saņēmuši pateicības saldumus no sociālās darbinieces Ilvijas, atvadījāmies līdz nākošajai reizei….

Bēbīšu skoliņa Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā

Mūsu skolā pēdējo gadu laikā tika veikti ievērojami remontdarbi. Kamēr vēl bijām atsevišķs novads, Vilnis Špats tālredzīgi  ieteica pilnībā remontēt visas telpas, kurās vēl tas nebija izdarīts, kopš 2017. gadā iekārtojāmies Celtnieku ielā 1.

Šobrīd varam tikai īsti novērtēt visus padarītos darbus, jo piederība Madonas novadam vēl ilgi diktēs citus noteikumus un citas iespējas.

Kad mūsu skolas klavieru klases absolvente Alise Kalniņa (Leimane) uzrunāja, jautājot, vai mūsu skolā būtu iespējamas mūzikas nodarbības jauno ģimeņu “bēbīšiem”, uzreiz atbildēju, ka tādas nodarbības viņa varētu vadīt pati, sadarbībā ar otru mūsu skolas vijoles klases absolventi Loretu Trofimovu (Dargervicu). Alise jau bija iegādājusies dažādus metodiskos materiālus. Tādēļ sarunājām, ka varam sākt jauno ģimeņu “’bēbīšu” nodarbības vismaz pagaidām eksperimenta veidā. Lūk, mūsu izremontētā izstāžu zāle izrādījās vispiemērotākā vieta. Vienlaicīgi lepojamies ar jaunajām cesvainiešu ģimenēm, pagaidām sešām, kuŗās augs īpašās nodarbībās attīstīti mazie pilsoņi. Atsaucos šādam izaicinājumam, jo man ir personīgā pieredze, kad mazmeita apmeklēja līdzīgas nodarbības līdz gada vecumam Rīgā. Varu pozitīvi novērtēt šo īpašo “’piedevu”’ audzināšanai agrīnā vecumā.

Raudzīsimies, kas sanāks nākotnē, bet šobrīd kopā ar jaunajām māmiņām esmu  optimisma pilna, ka mūsu skolā  līdztekus profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmām attīstās jaunas idejas, kuras atbilst mūsdienu jauno ģimeņu prasībām.

Inta Stiene
Alises Kalniņas foto

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņu sveiciens Lieldienās

Vijolnieku konkurss

Mūsu skolas skolotājas Velgas Sokirkas 3. vijoles klases audzēkņi Marta Jesko un Kaspars Ierags piedalījās “Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles konkurss-2023” Madonā. Ieguva atzinību. Pateicība koncertmeistarei Sarmītei Grīnbergai un audzēkņu ģinenēm par ieguldīto darbu un atbildīgo attieksmi.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola 2022./2023. mācību gads


Noslēdzies 2022./2023. mācību gada  “Latvijas profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas audzēkņu Valsts konkurss “”Apģērbs ir vēstījums”. 

Kā vienmēr, pēc  I konkursa kārtas skolā, kurā,  sadarbībā ar skolotājiem un vecākiem, piedalās visi programmas audzēkņi, trīs darbi tika nosūtīti II kārtai Rīgā.  Audzēkņiem jāprot pamatot izvēlētais vēstījums, kuru parāda uz planšetes kā izstrādātu, mūsdienās tik populāro  T krekliņa modeli. Profesionāla žūrija  izvērtēja  340 darbus no visām Latvijas skolām. Bija iespēja arī apdrukāt T krekliņus, kurus konkursa noslēguma pasākumā demonstrēja Liepājas “Lielajā dzintarā” uz “mēles”, kā tas notiek visos pasaules modes demonstrēšanas pasākumos.

Šoreiz konkursa II kārtas vērtējumam skolas konkursa žūrija izvirzīja Lilitas Bizņas, Samantas Lēģeres un Megijas Brečas izveidotās planšetes. 

Divu dienu pasākumā tika apskatītas jaunās mākslas vidusskolas telpas, dažādas izstādes skolā un pilsētā. Otrajā dienā “ Lielajā dzintarā” pulcējās pedagogi un audzēkņi no visiem Latvijas  reģioniem uz  pazīstamu modes mākslinieku, dizaineru, pedagogu lekcijām.

Noklausoties modes dizaineres Laimas Jurčas. Indras Komarovas ((TALANTED), Mārītes Mastiņas, Rolanda Pēterkopa (MAREUNROLS) Arta Štamgūta, Māras Bindes, kostīmu mākslinieces Kristīnes Jurjānes , LMMDV Apģērbu dizaina izglītības programmas vadītāja Normunda Vamža uzstāšanos, iepazināmies tuvāk ar modes mākslas, apģērbu darināšanas un ražošanas specifiku un iespējām.

Lilita Bizņa
Samanta Lēģere
Izstādē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā starp apbalvotajiem darbiem nokļuva Megijas Brečas veidotā planšete ar T krekliņa modeli “Meža mežģīnes”, kuram žūrija piešķīrusi Atzinības rakstu

Noslēguma seminārā Liepājā piedalījās skolotāja Sanita Ozola, Ērika Dogana un direktore Inta Stiene.


Laimas Jurčas prezentācijā tika uzskatāmi nodemonstrēts garais un sarežģītais ceļš, kā Latvijas modes māksla iziet pasaules arēnā.

Pārsteidzoši, cik daudz speciālistu ir apģērbu modes un ražošanas procesā iesaistīti-audumu ražotāji, dizaineri, tehnologi, šuvēji, fotogrāfi, žurnālisti, menedžeri u.c. Kopumā ap 50 dažādu  speciālistu.

Tika akcentēts, ka ražojot apģērbus, jāņem vērā dabas aizsardzības faktors. Uzskatāmi tika demonstrēts, kā uz auduma gabala konstruēt mūsdienīga apģērba izgatavošanas piegrieztnes un izgatavot apģērbu pilnībā bez auduma atlikuma. Kā pielietot apģērba izgatavošanā kvalitatīvus otrreiz lietojamos materiālus.

Demonstrēja foto, kur redzama mūsdienu patērētāju sabiedrības ēnas puse -realitāte, kad lielās atkritumu kaudzēs krājas sarežģītā procesā ražoti apģērbi, kurus cilvēki nav iemācījušies racionāli izmantot  un vairākkārt pārveidojot, taupīt visa veida resursus, vienlaicīgi neatpaliekot no jaunākajām modes tendencēm.

Rezumējot seminārā iegūto, uzskatāmi tika demonstrēta iespēja, kā no profesionālās ievirzes izglītības programmu apguves secīgi pāriet nākošajā izglītības pakāpē un rezultātā iegūt kādu no 50 pieminētajām profesijām, ja vien jaunajam cilvēkam būtu radusies interese par mūsdienīgu apģērbu ražošanu.

Par šo bija konkurss un seminārs. Noderīgi!

 Inta Stiene,
Direkotre


Esi sveicināta, pils!

28. maija pusdienlaikā Cesvaines pilī pulcējās Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, absolventi, viņu vecāki, kā arī visi tie, kuriem ar skolu saistās kādas atmiņas.

"Esi sveicināta, pils!" ir pasākums, kas ik gadu pilī pulcē Cesvaines Mūzikas un mākslas draugus. Diemžēl iepriekšējos gados šis pasākums izpalika, bet tas padarīja šo tikšanos īpaši svarīgu - šoreiz tika svinēti vairāki svētki: Harijam Šulcam 100, Mūzikas nodaļai 31, Mākslas nodaļai 20.

Atmiņu stāstos dalījās ne vien skolas direktore Inta Stiene, bet arī absolventi.

Iesākumā tika atklāta Mākslas programmas audzēkņu noslēguma darbu izstāde, kam sekoja koncerts pils balles zālē ar audzēkņu un šā un iepriekšējo gadu absolventu piedalīšanos.

Izstāde arvien skatāma pils otrajā stāvā.


2021./2022. mācību gada izlaidumas


Plenērs

Pabeidzot šo mācību gadu zīmējam plenēra darbiņus Divu Torņu pagalmā.

Un priecājamies par Ilvas Ozolas darināto tekstila kaktusu izstādi.


Jaunie audzēkņi iepazīstas ar skolu


Mākslas nodaļās audzēkņi un skolotāji Alekseja Naumova izstādes atklāšanā Madonas muzejā kopā ar mākslinieku.
Mākslas nodaļās audzēkņi un skolotāji apmeklē izstādes Cesvaines pili.

2020./2021. mācību gada izlaidums


Mācību priekšmeta Vispārējās klavieres mācību koncerts

Mācību priekšmeta Vispārējās klavieres 3.vijoles klases audzēknes Kristīnes Jēgeres mācību koncerts. Skolotāja Baiba Putniņa.

VIDEO ŠEIT


2020./2021. mācību gada Mākslas nodaļas programmas noslēguma eksāmenu darbi

Skolotāju diena


2020./2021. mācību gada izglītības programmas "Vizuāli plastiskā mākslas" nobeiguma darba aizstāvēšana. (kopija 1)


2020./2021. mācību gada izglītības programmas "Vizuāli plastiskā mākslas" nobeiguma darba aizstāvēšana.


Skolas popularizēšana

Pirmsskolas Brīnumzeme audzēkņi iepazīstas ar CMMS, gatavojoties 2021./2022. mācību gadam.

VIDEO ŠEIT


Mākslas nodaļas audzēkņi, skolotāja Sanita Ozola fotoizstādes atklāšanā kopā ar Rūdolfu Evardsonu


Apbalvojumi par piedalīšanos starptautiskajā konkursā Igaunijā


Mākslas nodaļas audzēkņu programmas noslēguma darbu izstāde skolas izstāžu zālē 2020. gada maijā


Audzēkņu atsauksmes par teātra izrāžu apmeklējumu


Draudzības koncerts Merjamā (Igaunija) 2019. gadā


Valmieras teātra apmeklējums 2020. gada februārī


Mākslas nodaļas valsts konkursa darbu prezentācija


Viesos Madonas mākslas skolas skolotāji

Trešdien, 16. septembrī, Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā viesojās Madonas mākslas skolas skolotāji. Skolotājas Sanitas vadībā notika keramikas nodarbība.

Madonas mākslas skolas direktore Kristīne Šulce organizēja šo un citu tuvāko mākslas skolu apmeklējumu, lai tuvāk iepazītos un varētu plānot turpmāko sadarbību teritoriālās reformas rezultātā.

Direktore Inta Stiene


Cesvaines Mūzikas un mākslas skola piedāvā

Sakarā ar valsts finansējuma piešķiršanu, audzēkņu saraksts jāiesniedz ministrijā līdz 5.septembrim!

MĀKSLA

Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā apgūt zīmēšanas, gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas, prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma 7 gadu valsts finansētā programmā ar vecāku līdzfinansējumu (sakarā ar programmu reformu, līdzfinansējuma summa vēl nav zināma).

Vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā.

Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā pirmdien, 2020. gada 24.augustā 18.00 Celtnieku ielā 1 vai sazinoties pa telefonu 64852498, 26446141. Pretendentam jāzīmē zīmējums. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas. 

MŪZIKA

Sagatavošanas grupas audzēkņi uzņemti skolā bez iestājeksāmena.

Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi mūzikas instrumenta spēles vai dziedāšanas prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, akordeona spēles, vijoles spēles, flautas spēles, saksofona spēles, klarnetes spēles, dziedāšanas prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmās no 6-7 gadu vecuma 8 gadu valsts finansētās programmās ar vecāku līdzfinansējumu (sakarā ar programmu reformu, līdzfinansējuma summa vēl nav zināma).

Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā. Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties  pirmdien, 2020. gada 24.augustā 18.00 Celtnieku ielā 1  vai sazinoties pa telefonu 64852498, 26446141.

Pretendentam  jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju.

Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.

Direktore Inta Stiene


Izlaidums Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā

2019./2020. mācību gada izlaidums CMMS
2019./2020. mācību gada izlaidums CMMS - skolotāji
Absolventi
Mākslas nodaļas absolventi ar skolotajiem
Mūzikas nodaļas absolventi ar skolotājiem
Pēc mūzikas nodaļas eksāmena
Pedagogi
Pēc mākslas nodaļas eksāmena
Mūzikas nodaļas absolventi
Mākslas nodaļas absolventes
Mūzikas nodaļas absolventi
Mākslas nodaļas absolventes


SVARĪGI!

Mūzikas nodaļas audzēkņiem no 16. aprīļa līdz mācību gada beigām sadarbība ar skolotājām Baibu Putniņu un Antru Āboltiņu notiks Cesvaines vidusskolas E-KLASES pastā! Sveiciens no Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas, kurš tapis attālināti veicot veidošanas uzdevumu 

2020. gada aprīlī, skolotāja Sanita Ozola


Cesvaines mūzikas un mākslas skolu 2018.,2019. mācību gadā absolvēja 4 mākslas nodaļas un 5 mūzikas nodaļas audzēkņi.

Izlaiduma dienā 2019.gada 23.maijā: absolventi kopā ar skolotājiem un direktori
(Jāņa Zladeja foto)
Cesvaines Mūzikas un mākslas skola piedāvā

MĀKSLA

Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguvē, piedāvājam  speciālistu vadībā apgūt zīmēšanas, gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas, prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla no 9 gadu vecuma 5 gadu valsts finansētā programmā ar vecāku līdzfinansējumu 7 EUR mēnesī.

vai

gleznošanas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma ar samaksu 7 EUR  par vienu nodarbību (sadalot samaksu uz grupas dalībniekiem līdz 12 personām).

Iespējamas arī bezmaksas nodarbības. Vizuāli palstiskās mākslas  prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā. Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties pirmdien, 2019. gada 3. jūnijā 18.00 Celtnieku ielā 1 Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā  vai sazinoties pa telefonu 64852498, 26446141.Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas. 

 

MŪZIKA

Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi mūzikas instrumenta spēles vai dziedāšanas prasmju apguvē, piedāvājam speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, akordeona spēles, vijoles spēles, flautas spēles, saksofona spēles, klarnetes spēles, dziedāšanas prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmās no 6-9 gadu vecuma 4,6,8 gadu valsts finansētās programmās ar vecāku līdzfinansējumu 7 EUR mēnesī,

vai

pašapmaksas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma ar samaksu 6 EUR par vienu nodarbību.

Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā. Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekotie pirmdien, 2010. gada 3. jūnijā 18.00 Celtnieku ielā 1  vai sazinoties pa telefonu 64852498, 26446141. Bērniem jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.

 

Direktore Inta Stiene


Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas absolventi aicina uz izlaidumu


Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā darbojas sagatavošanas grupiņa

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā no janvāra līdz aprīlim darbosies mūzikas nodaļas sagatavošanas grupiņa skolotājas Sarmītes Grīnbergas vadībā, lai jaunie audzēkņi 4.jūnijā plkst 18.00 veiksmīgi iestātos skolā. 

29.aprīlī plkst. 17.00 atklātā nodarbība vecākiem.

Foto- Grupiņas dalībnieku pirmie patstāvīgie darbiņi.

Inta Stiene
Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore


Panākumi Saksofonmūzikas festivālā "SAXOPHONIA"


Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēknei lieliski panākumi valsts konkursā

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas saksofona klases audzēkne Dita Rūta Ceriņa sekmīgi piedalījusies profesionālās ievirzes izglītības programmas „Pūšaminstrumentu spēle” valsts konkursā. Konkursa II kārta norisinājās Cēsīs, kur audzēkne ieguvusi III vietu vecākajā grupā (saksofona spēle).
Sveicam Ditu ar panākumiem, kā arī paldies skolotājiem par audzēknes sagatavošanu konkursam!

Foto no kreisās - koncertmeistare Baiba Putniņa, Dita Rūta Ceriņa, skolotājs Jolands Andževs


Cesvaines Mūzikas un Mākslas skolas mākslas programmas audzēkņu darbi piedalījušies starptautiskā konkursā

Sākot no 22.septembra Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros sadarbībā ar vairākām mākslas skolām Latvijā un Krievijā, skolēni tika aicināti iziet ārpus mākslas studijām un izbaudīt gleznošanas procesu brīvā dabā. Svinot Eiropas Sadarbības dienu, kā arī atceroties Eiropas kultūras mantojuma gadu, studenti gleznoja dažādus kultūras pieminekļus Vidzemē un Latgalē, kā arī Pleskavā un Sanktpēterburgā, Krievijā. Kā viens no šiem objektiem, protams, bija Cesvaines pils.

Skolēni tika aicināti būt radošiem, kā arī zīmējumiem piešķirt futūristisku skatu, tā parādot, ka mūsu mantojumam ir liela nozīme mūsu nākotnes veidošanā.

Pēc darbu iesniegšanas jauniešu zīmējumi tika publicēti Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Facebook lapā un ikviens varēja balsot par sev tīkamāko.

Zīmējumu konkursā aktīvi iesaistījās arī Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņi, gleznojot Cesvaines pili nākotnes skatījumā. Konkursa noslēgumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un sadarbības programmas pārstāvji apmeklēja Cesvaines jaunos māksliniekus un pasniedza balvas par veiksmīgu piedalīšanos konkursā.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros tiks īstenots projekts Cesvaines pils atjaunošanai, kā arī veidotas izstādes un iesaistīti jaunieši dažādu aktivitāšu (sadarbība, sadraudzība, radošas aktivitātes) īstenošanā.

Linda Vanaga,
Pārrobežu programmas pārstāvju fotogrāfijas

att, Cesvaines pils jauno autoru – Sabīnes, Eiprilas, Elīnas, Evelīnas un Letīcijas acīm


Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde "Latvijas simtgades pušķis"Cesvaines bibliotēkā


LV 100! Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu sveiciens Latvijas simtgadībā!


Cesvaines Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunos audzēkņus

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola piedāvā:

 

MĀKSLA

Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguvē, piedāvājam  speciālistu vadībā apgūt zīmēšanas, gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas, prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla

no 9 gadu vecuma 5 gadu valsts finansētā programmā ar vecāku līdzfinansējumu 7 EUR mēnesī vai gleznošanas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma ar samaksu 7 EUR  par vienu nodarbību (sadalot samaksu uz grupas dalībniekiem līdz 12 personām). Iespējamas arī bezmaksas nodarbības. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas!

Vizuāli plastiskās mākslas  prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā.

MŪZIKA

Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi mūzikas instrumenta spēles vai dziedāšanas prasmju apguvē, piedāvājam  speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, akordeona spēles, vijoles spēles, flautas spēles, saksofona spēles, klarnetes spēles, dziedāšanas prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmās 6 - 9 gadu vecuma 4, 6, 8 gadu valsts finansētās programmās ar vecāku līdzfinansējumu 7 EUR mēnesī vai pašapmaksas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma ar samaksu 6 EUR par vienu nodarbību.

Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā. Bērniem jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas!

 

Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties pirmdien, 2017. gada 27. augustā plkst. 18.00 Celtnieku ielā 1 vai sazinoties pa tālruņiem 64852498, 26446141!

Direktore Inta Stiene


Izlaidums Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā 24.maijā plkst. 17.00


Audzēkņi piedalās starptautiskā mākslas konkursa "Brīnumu meklējot" noslēguma pasākumā Marjamaa (Igaunijā) Mūzikas un mākslas skolā

CMMS izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" audzēknes konkursa "Brīnumu meklējot" noslēguma pasākumā Marjamaa. II rindā no kreisās: Marta Kristiāna Prokiraite, Andželika Korneta, Sindija Nellija Augule, Patrīcijas Kupča, Laura Šteinberga; priekšplānā - Evelīna Cimuška;
Evelīna Cimuška - Diploms- "Vissirsnīgākais darbs"
Sindija Nellija Augule - Diploms -"Atzinība"
Anželika Korneta - Diploms -"Atzinība"
Patrīcija Kupča - Diploms "Pateicība par piedalīšanos"
Laura Šteinberga - Diploms - "Pateicība par piedalīšanos"
Marta Kristiāna Prokiraite (pasākuma dalībniece)
Pasākuma dalībnieki

Nokārtoti izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla noslēguma pārbaudes darbi

Nokārtoti izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla noslēguma pārbaudes darbi mācību priekšmetā Zīmēšana, Gleznošana, Veidošana. Mākslas valodas pamati.

Uzstādījums zīmēšanā
Darbi zīmēšanā
Gleznošanas uzstādījums
Darbi gleznošanā
Darbi veidošanā
Darbi veidošanā
Valsts konkursa I kārtas darbus vērtē skolas pedagogi un eksperte - Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas direktore Kristīne Šulce
Darbu vērtē mākslas nodaļas audzēkņi
Darbu vērtē mākslas nodaļas audzēkņi
Darbu vērtē mākslas nodaļas audzēkņi
Darbu vērtē mākslas nodaļas audzēkņi
Konkursa darbus vērtē mūzikas nodaļas audzēkņi, skolotāji, vecāki
Konkursa darbus vērtē mūzikas nodaļas audzēkņi, skolotāji, vecāki
Konkursa darbus vērtē mūzikas nodaļas audzēkņi, skolotāji, vecāki
Konkursa darbus vērtē mūzikas nodaļas audzēkņi, skolotāji, vecāki
Valsts konkursa darbi
Skolotājs Aigars Kupčs strādā ar 1. klases audzēkņiem
Skolotājs Aigars Kupčs strādā ar 1. klases audzēkņiem

Koncertā Cēsīs

10. februārī apmeklējām Baltijas Mūzikas akadēmiju simfoniskā orķestra koncertu Cēsīs.


Grāmatu tilts starp Cesvaini un Siguldu kopā ar Cesvaines mākslas skolas audzēkņiem

Bagāts ir tas, kam ir daudz atmiņu, ko atcerēties. Rakstnieks un dzejnieks Juris Sārnis pilnīgi noteikti ir viens no tiem, kas var lepoties ar bagātu dzīves pieredzi., ar kuru labprāt dalās stāstos.

Tilts starp Cesvaini un Siguldu – Juris, būdams pēc profesijas celtnieks, šo tiltu ir uzcēlis ar saviem stāstiem un dzejoļiem. Juris Sārnis ir dzimis Cesvaines novadā, bet šobrīd dzīvo Siguldā, bet dzīves laikā ir izceļojis gan tuvākas, gan tālākas vietas pasaulē.

Šā gada 9.decembrī Siguldā varējām būt klāt brīnišķīgā brīdī, kad ar divu grāmatu atvēršanas svētkiem tika svinēta Jura Sārņa 85.jubileja. Pirmā grāmata tika atklāta Siguldas pensionāru biedrības “Namiņā”, kad grāmatā apkopotos pārdomu mirkļus varējām ieraudzīt un sataustīt papīra formā. Grāmatā ir ne tikai autora literārie darbi, bet tā ir papildināta ar Sanitas Dāboliņas Cesvaines un Pētera Veģa Siguldas fotogrāfijām. Pats autors labprāt dalījās atmiņās un stāstos par pieredzēto, atbildot uz klātesošo jautājumiem. Kā Juris saka, viņš raksta tikai to, ko pats ir pieredzējis, savos stāstos atdzīvinot pieredzēto. Rakstniekam piemīt īpaša prasme aizraut ne tikai lielos, bet arī mazos lasītājus, ko labi pierāda arī otrā šajā dienā atklātā autora grāmata.

Pēcpusdienā Siguldas mākslu skolā “Baltais flīģelis” pulcējās ne tikai autors un grāmatu izdevējs “Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība”, bet arī Cesvaines un Siguldas mākslas skolas bērni. Šie bērni vistiešākajā veidā piedalījās grāmatas tapšanā, jo tieši viņu darbi ir kā ilustrācijas autora rakstītajiem stāstiem. Grāmata “Reiz… un tagad” ir ne tikai lasāma, bet arī krāsojama, kas ļauj radoši izpausties pēc savām vēlmēm. Katrs mākslinieks saņēma savā īpašumā savu īpašo grāmatas eksemplāru. Grāmatu atklāšanas svētki noslēdzās ar kopīgu koncerta apmeklējumu “Baltajā flīģelī”.

Vēlam autoram stipru veselību un spēku, lai taptu vēl daudzas atmiņu stāstu grāmatas!

Linda Vanaga,

Autores fotoCesvaines Mūzikas un mākslas skola piedāvā

MĀKSLA

Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi vizuāli plastiskās mākslas prasmju apguvē, piedāvājam  speciālistu vadībā apgūt zīmēšanas, gleznošanas, mākslas valodas pamatu, veidošanas, kompozīcijas, prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla no 9 gadu vecuma 5 gadu valsts finansētā programmā ar vecāku līdzfinansējumu 7 EUR mēnesī. Vai gleznošanas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma ar samaksu 7 EUR  par vienu nodarbību ( sadalot samaksu uz grupas dalībniekiem līdz 12 personām). Iespējamas arī bezmaksas nodarbības.

Vizuāli palstiskās mākslas  prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā. Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties pirmdien, 2017. gada 5. jūnijā 18.00 Pils ielā 4 II stāvā vai sazinoties pa telefonu 64852498, 26446141! Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.

MŪZIKA

Visiem, kuri vēlas īstenot savu mērķi mūzikas instrumenta spēles vai dziedāšanas prasmju apguvē, piedāvājam  speciālistu vadībā apgūt klavierspēles, akordeona spēles, vijoles spēles, flautas spēles, saksofona spēles, klarnetes spēles, dziedāšanas prasmes profesionālās ievirzes izglītības programmās no 6-9 gadu vecuma 4,6,8 gadu valsts finansētās programmās ar vecāku līdzfinansējumu 7 EUR mēnesī, vai pašapmaksas nodarbības personām bez vecuma ierobežojuma ar samaksu 6 EUR par vienu nodarbību.

Mūzikas instrumenta vai dziedāšanas prasmju apguve attīsta spējas darboties jebkurā jomā. Ja jums nav skaidri mērķi, palīdzēsim tos atrast un izveidot īstenošanas plānu, tiekoties otrdien, 2016. gada 6. jūnijā 18.00 Cesvaines pils II stāvā vai sazinoties pa telefonu 64852498, 26446141! Bērniem jānodzied dziesma. Sagatavojiet dzimšanas apliecības kopiju. Pārējo dokumentu veidlapas aizpildīsiet uz vietas.

Direktore Inta Stiene


Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas topošie absolventi saņem skolas dāvanu

Šogad mūsu skolu gatavojas beigt seši mākslas nodaļas un trīs mūzikas nodaļas audzēkņi. Parasti izlaidumā pasniedzam dāvanu mūsu absolventiem. Šoreiz sagādājām dāvanu jau labu laiku pirms izlaiduma. 23. aprīlī Lūzvavas muiža aicināja uz lietuviešu māksliniekam un komponistam Mikolajam Konstantīnam  Čurļonim (Mikolajus Konstantinas Čiurlionis, 1875-1911) veltīto pasākumu „Saule tek pa zodiaka ceļu”. Tika atklāta mākslinieka gleznu reprodukciju izstāde, kur dominēja mākslinieka iztēles uzburtās zodiaka zīmes. Audzēkņiem šāda sastapšanās ar pazīstamā mākslinieka daiļradi  bija pirmo reizi. Pēc tam  tika atskaņota arī Čurļoņa klaviermūzika visām zodiaka zīmēm, fonā  rādot attiecīgo gleznu, kā arī citi skaņdarbi , kurus dzirdēt ir liels retums. Interesanti, ka klaviermūziku  atskaņoja komponista mazmazdēls  Rokas Zubovas un viņa dzīvesbiedre Sonata Zuboviene. Koncertā bija iekļauti arī Kloda Ašila Debisī skaņdarbi, kuri , pēc Roka teiktā, sasaucas ar vecvectēva radīto tādējādi, ka abi attēloja pārsvarā dabu.  Debisi to iztēlojās  it kā raugoties caur tālskati palielinājumā, taču Čurļonis – otrādi. Mums apkārtējo dabu aizvirzot kosmosa tālumos. Pasākums atstāja neparastu iespaidu gan ar savu saturu, gan vidi, kur tas notika. Ceram, ka šāds izbrauciens pirms skolas noslēguma eksāmeniem audzēkņiem un skolotājiem vairos enerģiju darbam. Kopējs foto ar māksliniekiem un viņu novēlējumi jauniešos radīja piederības sajūtu savdabīgajai mākslinieku un mūziķu videi.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Stiene,
foto: Sanita OzolaAr ziedojumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai ASV piemin bijušo cesvainieti Rasmu Ilonu Salmiņš (dzimusi Actiņš) 03.04.1933 - 12.08.2016

2016. gada augusta beigās saņēmu sēru vēsti no ASV San Leandro Kalifornijas štatā, ka 12.augustā mūžībā devusies kādreizējā cesvainiete Rasma Salmiņš. Piemiņas dievkalpojums bija paredzēts 4. septembrī San Francisko. Sazināšanās ar aizgājējas Rasmas ģimeni mums sākās pirms 13 gadiem, kad ASV dzīvojošā mūzikas skolotāja atsūtīja Cesvaines vidusskolas biblitēkai grāmatas. Ar mūziku saistītos izdevumus bibliotekāre nodeva Cesvaines Mūzikas skolai . Uzrakstīju pateicības vēstuli, un no tā laika svētkos apmainījāmies ar apsveikumiem. Rakstīju par dzīvi Cesvainē un mūsu skolu. Sūtīju bildes.Pēc kāda laika saņēmām sūtījumu ar notīm, blokflautām un labu vijoli. Pēc vairākiem gadiem šo vijoli uzdāvinājām vienīgajai mūsu absolventei no Grašu bērnu ciemata. Domājām, ka izdarījām labu darbu, kurš patiktu Rasmai. Pēc diviem gadiem līdz ar Rasmas aiziešanu no šīs pasaules mūs pārsteidza vēsts, kuru citēšu no piemiņas dievkalpojuma lapiņas, kuru atsūtīja aizgājējas dzīves biedrs Artis Salmiņš: ”Ja vēlaties veikt ziedojumu Rasmas piemiņai, lūdzu, rakstiet čeku draudzes vārdā -„Latvian Luth. Church in N. California”, atzīmējot „Rasmas piemiņai-skolai.” Ziedojums tiks nodots Cesvaines Mūzikas skolai.Paldies!”

Par Rasmu piemiņas  dievkalpojuma lapiņā teikts: „Rasma bērnības gadus pavadījusi Rīgā, bet vasaras baudījusi sava tēva senču novadā Cesvainē. Tēvs Olģerts Actiņš strādāja kā inženieris -mežkopis un savā brīvajā laikā bija liels klavieru spēles mīļotājs. Māte Ida (dzimusi Vītoliņš) strādāja Linu Monopolā. Rasma jau bērnībā uzsāka mācīties spēlēt klavieres. 1944.gada beigās Actiņu ģimene devās bēgļu gaitās, nonākot bēgļu nometnē Vurzburgā, Vācijā. 1950. gadā izceļoja uz ASV, Kalifornijas pavalsti. Pēc ģimnāzijas beigšanas Rasma studēja mūziku San Francisko Konservatorijā, sekmīgi beidzot klavieru klasi. Aktīvi piedalījās latviešu sabiedrības aktivitātēs, kur iepazinās ar savu dzīves draugu Arti Salmiņu un nodibināja ģimeni. Drīz piedzima dēls Andrejs un, dažus gadus vēlāk, meita Astrīda. Rasma pasniedza mūzikas stundas, strādāja latviešu skolā kā skolotāja, palīdzēja dievkalpojumos ar ērģeļu spēlēšanu.”

Nekad iepriekš nebijām neko tādu piedzīvojuši, tāpēc tas šķita ļoti aizkustinoši. Turpinām sazināties ar Rasmas ģimeni - vīru Arti, meitu Astrīdu un dēlu Andreju.  Esam nokārtojuši nepieciešamās formalitātes par ziedojuma saņemšanu un izlietošanu. Nu varam priecāties par jaunajiem instrumentiem visiem mūsu šī brīža audzēkņiem.  Ar šiem instrumentiem izglītību mūsu skolā varēs iegūt vēl daudz audzēkņu un ilgi varēsim pieminēt mūzikas skolotāju Rasmu, kura piespiedu kārtā izceļoja uz ASV no savu senču dzimtenes Cesvaines, to nekad neaizmirstot.

*Foto Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar jaunajām vijolēm un skolotāja Velga Sokirka.
Fonā Rakstnieka Anšlava Eglīša dzīvesbiedres Veronikas Janelsiņas glezna atsūtīta no ASV

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Stiene,
Foto Jānis Dziļums


Atgriežamies pie iepriekš dibinātiem kontaktiem ar māksliniekiem...

Atgriežamies pie jau iepriekš baudītiem  Francijas institūta Latvijā  piedāvātiem kultūras notikumiem. Šoreiz vijoles programmas audzēkņiem un skolotājai bija iespējas noklausīties vijolnieces Olīvijas Steindleres un pianista Ugo Majo koncertu un piedalīties O. Steindleres meistarklasēs

 J. Norviļa Madonas Mūzikas skolā. O. Steindlere ir vijoļspēles brīnumbērns, kura dzimusi mūziķu un komponistu ģimenē, pirmo reizi sevi pierāda uz skatuves 5 gadu vecumā. Būtu lieki vārdos skaidrot, ko no šādas personības varētu mācīties, sastopot to personīgi un baudot tās muzicēšanu. Šādu iespēju mūsu skolotāja V. Sokirka un audzēkne Madara Adamkoviča izbaudīja. Interesanti, ka nu Madara izteikusi vēlēšanos atsaukties uz A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas uzaicinājumu apmeklēt jauno skolu, piedalīties koncertā un meistarklasēs pie vijolnieces Ilzes Gagaines. Šis pasākums īpaši domāts nākošajiem vidusskolas audzēkņiem un viņu vecākiem.  Meitene aizdomājusies par iespēju turpināt mūzikas izglītību.

Cesvainieši domes ēkā būs ievērojuši  afišu, kura vēstīja, ka 12. aprīlī Madonas kultūras namā muzicēs mākslinieki no Viļņas (Lietuva) Marija Mirovskaja (klavieres)un Antons Abanovičs (flauta).

Šo mākslinieku programmu  „Galvenokārt opera”’mums bija iespēja noklausīties Cesvaines pilī jau pagājušā gada nogalē. Marijai un Antonam pils un tās atmosfēra tik ļoti iepatikās, ka šā gada martā māksliniece ieradās pilī ar savas klavierspēles studijas „Mariars” 5-7 gadus vecajiem audzēkņiem un viņu vecākiem, lai muzicētu kopā ar mūsu skolas audzēkņiem. Mūsējiem bija liels pārsteigums par to, cik sarežģītu un garu programmu spēle 5 gadīgi bērni, taču mazajiem viesiem bija iespēja iepazīt klarneti, saksofonu un vijoli, kuru skanējumu koncertā tie līdz šim nebija dzirdējuši.  Visspilgtāko koncerta priekšnesumu sniedza Marijas meita Jeļena, kura mācās mežraga spēli Viļņas B. Dvarionas mūzikas vidusskolā pie skolotāja – eksperta V. Vitarta. Meitene spēlēja  savu konkursa programmu , ar kuru pēc dažām dienām vajadzēja piedalīties Lietuvas jauno mākslinieku konkursā. Mūsu auditorijai bija laba iespēja iemācīties, ka pēc izcila atskaņojuma publika mēdz uzgavilēt aizpildītājam ar bravo saucieniem. Tas iepriecināja jauno mākslinieci. Pēc dažām dienām saņēmām ziņu no Viļņas –

 Jeļenai  I vieta! Ar piebildi, ka tas Cesvaines iespaidā. Tā mās neviļus piedalāmies lielajos mūzikas notikumos. Kad pasniedzām suvenīrus un izteicām pateicību mazajiem mūziķiem,  bravo saucieni  jau atskanēja avansā kā motivācija nākotnē tiekties pēc tiem, jo tie skan ļoti pacilājoši. Pasākums bija ļoti draudzīgs un abpusēji aizkustinošs. Saņēmām uzaicinājumu doties uz Viļņu ar koncertu tuvākajā laikā.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Stiene

Foto no skolas arhīva


Februāris Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā - Mākslas programmā

Šī gada mākslas programmas audzēkņu Valsts konkursa tēma ir „Grafikas dizains”. Sākot jauno gadu, mūsu skolas audzēkņi pētīja un izstrādāja savus iepakojumu dizainus. Uzdevumi bija trīs vecuma grupās. Pirmās grupas dalībniekiem (7-10 gadi) bija jāizstrādā iesaiņojuma dizains izdomātai vai reālai konfektei. Vidējai grupai (11 – 13 gadi) – iepakojuma dizains smūtijam . Vecākajai grupai (14-16 gadi) - iepakojuma dizains sukādēm.

Ir noslēgusies pirmā kārta skolā, kur 3 audzēkņu darbi tika izvirzīti otrajai kārtai Rīgā.

Noslēdzot divu mēnešu radošo darbu, sarīkojām jautru „Smūtiju ballīti”. Bija krāsaini, garšīgi, arī ne tik garšīgi. Pamēģināt varēja ikviens. Aizejot mājās, daži audzēkņi kopā ar savu ģimeni turpināja eksperimentēt un gatavot smūtiju kokteiļus.

Audzēkņu secinājumi pēc pasākuma:

Forši, bija viss! Vēl tādas dienas vajag!

Man patika, jo es nobaudīju dažādas garšas, pavadīju laiku ar draugiem un es taisīju pati savu smūtiju.

Vecāki uzzināja, kas ir smūtijs.

Paldies par „Smūtiju ballītes” jautro mirkļu iemūžināšanu Jānim Dziļumam.

 

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas skolotāji


Februāris Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā - Mūzikas programmās

Mūsu skolā līdztekus izglītības programmu apguvei, regulāri tiek domāts par pilnvērtīgāku ieskatu mūzikas un mākslas norisēs. Tas saistīts ar koncertu un izstāžu apmeklējumu. Ir jārūpējas, lai katras programmas audzēkņiem būtu iespēja noklausīties gan mūsu organizētus koncertus, gan apmeklēt tuvākās koncertzāles, kur uzstājas profesionāli mākslinieki. Pēdējā laikā Cesvainē regulāri ir pieejamas dažādas izstādes. Viena no labākajām izstāžu zālēm -  Madonas novadpētniecības muzejā ir  bieži apmeklēta vieta.

24. februārī skolotājs Jolands Andževs ar klarnetes spēles un saksofona spēles audzēkņiem  Koncertzālē Cēsis baudīja koncertu „Latvijas bigbends un Šeimass Bleiks”. Lūk, ko koncerta organizētāji raksta par šo koncertu: „Latvijas radio bigbends piedāvā unikālu un nebijušu programmu - jauni aranžējumi  Š.Bleika skaņdarbiem un īpaši skaņdarbi kopā ar ekstravaganto, multikulturālo parīzieti Sabīnu Skiubu. Ņujorkā dzīvojošais kanādiešu saksofonists un komponists Šeimass Bleiks ir viens no izcilākajiem mūsdienu džeza mūzikas pārstāvjiem, kurš ir izpelnījies kritiķu atzinību par savu virtuozo un aizraujošo saksofona spēli, individuālo un daudzpusējo pieeju kompozīcijai.”

Džeza koncertos klausītāju reakcija ļoti atšķiras no akadēmiskās mūzikas koncertu apmeklētāju  tradīcijām. Piemēram, akadēmiskajos koncertos starp lielās formas skaņdarbu vai svītu daļām parasti  neaplaudē, taču džeza mūzikas koncertā vienā skaņdarbā pēc katra solista atskaņojuma var atskanēt ovācijas un bravo saucieni. Džezā katrs mūziķis parasti prot vairākus instrumentus. Arī mūsu skolā klarnetisti apgūts saksofona spēli, taču, kad koncertā visi saksofonisti paņēma flautas, tas bija pārsteigums.   Šāda līmeņa mūziķu spēli un īpašo džeza koncerta klausītāju reakciju  baudīja arī mūsu skolotājs un audzēkņi.

28. februārī  pianistiem, akordeonistiem un Kora klases audzēkņiem bija iespēja apmeklēt koncertlekciju „Romualdam Kalsonam – 80” Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas Laimas zālē. Šajā koncertā kopā ar Siguldas mākslu skolas „Baltais flīģelis”, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas un J. Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem piedalījās arī mūsu klavieru klases audzēkne Klinta Kārkliņa un viņas skolotāja Ilze Tomsone, bet koncertlekciju sagatavoja un tajā arī muzicēja skolotājas I. Tomsones skolotāja Benita Zvīgule kopā ar savu kolēģi - vokālo pedagoģi Daci Balodi no Cēsīm. Lai gan dažu koncerta dalībnieku slimības dēļ koncertā neizskanēja akordeona un flautas spēles audzēkņu   priekšnesumi, tomēr izskanējušie skaņdarbi bija ar sirsnību gatavoti un atskaņoti, radot jauku atmosfēru un draudzīgu noskaņojumu starp dažādu skolu audzēkņiem. Ļoti saprotams  bērnu auditorijai bija skolotājas Benitas Zvīgiles  stāstījums par samērā sarežģīto komponista Romualda Kalsona mūziku. Pārsteidzoši bija noklausīties telefona sarunu ar komponistu.

 

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Stiene


Cesvaines Mūzikas un mākslas skola sagaida Gaiļa gadu LIELAJĀ ĶĪNIEŠU JAUNGADA KONCERTĀ

2017. gads pēc ķīniešu kalendāra ir Ugunīgā Gaiļa gads, kurš iestājās 28. janvārī. 31. janvārī  mūzikas cienītājiem un Cēsu koncertzāles apmeklētājiem  bija vienreizēja iespēja īpaši izbaudīt šo, nu jau arī Latvijā populārā, ķīniešu Jaunā gada atnākšanu,  jo pie mums viesojās Džedzjanas Tautas mūzikas orķestris un Šaaņsji Radio ķīniešu mūzikas orķestris no tālās un eksotiskās Ķīnas. Koncertu apmeklēja arī 19 Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas saimes klausītāji. Tik iespaidīgu piedzīvojumu grūti vārdos izteikt, jo īpaši tāpēc, ka mūzikas pārdzīvojumu attēlošanai vārdi nemaz nav domāti. Minot tikai skaņdarbu nosaukumus - Ģenerāļa pavēle, Mājoklis Fučuņa kalnos, Klausoties vēja šalkās, Meklējot Dao rudenīgajos kalnos, Mīlestība no svītas Valdnieka Cji lielais pils pagalms, Pa Zīda ceļu, katrs var iztēloties mums tālo, bet fantāzijās iedomāto zemi.  Jāsaka vien tas, ka vērojot un klausoties savdabīgo ķīniešu instrumentu skanējumu, niansēto, profesionālo, brīžiem fantastisko orķestra izpildījumu, pasaules slavu ieguvušo solistu Faņ Cun (guaņdzi-mūzikas instruments), Lu Tintinas (erhu-mūzikas instruments) apgaroto muzicēšanu,  divu stundu garais koncerts paskrēja nemanot. Atbildot uz klausītāju nerimstošajām ovācijām, diriģents Džans Lie aicināja orķestri sniegt vēl trīs piedevu skaņdarbus. Dungojot populāro operas melodiju, kuru dzirdējām koncerta izskaņā, priecīgi devāmies atpakaļceļā. Acu priekšā vēl ilgi saglabājās mākslinieku smalkie tērpi un mums nepierastie, taču ļoti draudzīgie sejas panti.

 Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Stiene


Mākslas nodaļas audzēkņi apmeklē DIZAINA DIENU MADONĀ

Trešdiena, 1.februāris skolotājam Mārim Apfelbergam un sešiem mākslas nodaļas vecāko kursu audzērkņiem aizritēja neparasti interesanti. Viņi devās uz Jāna Simsona Madonas mākslas  skolas direktores Kristīnes Šulces iniciēto un organizēto pasākumu Dizaina diena, kurai ir valstisks skanējums. Bijušās Cesvaines  Mākslas nodaļas skolotājas Kristīnes radošumu, organizatores spējas un uzņēmību jau iepazinām, kad viņa pirms dažiem gadiem rīkoja neparastus pasākumus Cesvainē. Diemžēl, jāatzīst, ka tik vērienīgus un saturā profesionālus mākslas pasākumus mazā novadā ilgstoši nav espējams uzturēt.  Tāpēc šobrīd priecājamies par to, ka netālu no Cesvaines, Madonas novada galvaspilsētā ir īstā vieta, kur izpausties mūsdienīgu mākslas un dizaina izglītību ieguvušai personībai, kāda ir Kristīne Šulce. Pieņemu, ka arī visa viņas komanda ir ar pieredzi darboties un veikt ikdienas rutīnas nenotrulinātas darbības. Par pasākuma vērienīgumu un nozīmīgumu varu spriest pēc TV ziņu raidījumā atspoguļotā. To, ka šāds pasākums patīk un ieinteresē jauniešus, var secināt pēc skolotāja Māra teiktā, ka, aicinot mūsu audzēkņus doties mājās, tie vēl lūguši pakavēties un uzturēties ilgāk mākslinieciskajā, dizaina ideju pārņemtajā gaisotnē. 

          Par pasākuma vadmotīvu K. Šulces teiktais:

„Vadmotīvs, kurš izvēlēts projekta nosaukumam – Dizaina balss Madonā, ir iespēja dot balsi jaunajiem dizaineriem gūt pieredzi uzstāties Vidzemes novada auditorijai un parādīt sevi arī citām mākslas vidusskolām Latvijā, salīdzināt un izvērtēt savu sniegumu, izvērtēt veiksmes, kā arī kļūdas un kopā ar pasniedzējiem sasniegt vēl labākus rezultātus. ”

          Mūsu skolas mākslas nodaļas skolotāju un audzēkņu vārdā uzņemšos atbildību  apgalvot, ka varam pievienoties  tam, ko tālāk saka Kristīne Šulce: „Profesionālās mākslas pieejamība un iespēja redzēt Latvijas jauniešu varēšanu ir iedvesmojusis turpināt mācības ar mākslu un dizainu saistītās mācību iestādēs daudzus Madonas apkaimes skolu audzēkņus. Ar projekta Dizaina balss Madonā vēlamies šo pārliecību nostiprināt un pilnveidot.”

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Stiene


Izstādes atklāšana Kraukļu bibliotēkā

Jau septembrī Kraukļu bibliotēkas vadītāja Larisa Maligina izteica vēlēšanos iekārtot Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādi bijušajā Kraukļu pamatskolā, kura no seniem laikiem pazīstama kā izglītības un kultūras iestāde Kraukļu apkārtnē. Mākslas nodaļas skolotāji darbus nogādāja Kraukļos.  

11. novembrī  Larisa atklāja iekārtoto izstādi, kurai  deva nosaukumu  „Mākslas skartie”. Skolotājs un mākslinieks Māris Apfelbergs zināja pastāstīt par izstādes un mākslas nozīmīgumu. Ar priekšnesumiem bija aicinātas mākslas nodaļas absolventes Marisa Andževa (klarnete), Elisa Andževa, Dita Rūta Ceriņa (saksofons) kuras turpina apgūt mūzikas instrumenta spēlei mūzikas nodaļā, kā arī mūzikas nodaļas audzēkņi Inese Zladeja, Markuss Isačenko, Roberts Zutis (klarnete). Koncertmeistare Baiba Putniņa.

Pēc tradicionālā brauciena godināt kritušo karavīru piemiņu apkārtnē un Cesvaines ev.lut baznīcas apmeklējuma, Kraukļu bibliotēkā apskatīt izstādi un noklausīties priekšnesumus iegriezās domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, domes sekretāre Ieva Lase, korespondente Linda Vanaga, vidusskolas direktores Didzis Baunis, skolotāja Sarma Kurme, internātpamatskolas direktores p. i. Ilze Brante kopā ar vidusskolas un internātpamatskolas skolēniem. Izstādes iekārtotājus sveica Cesvaines bibliotēkas vadītāja Vēsma Nora un lasītavas pārzine Ilze Ļubka. Bijām priecīgi šo izstādi un priekšnesumus veltīt kritušo karavīru piemiņai. Larisa bija sagādājusi cienastu visiem pasākuma dalībniekiem, kas patīkami sildīja rudens vēja skartos, patriotiski noskaņotos cesvainiešus.

Cesvaines mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Stiene


Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās Valsts svētku koncertā Cesvaines vidusskolas aulā 18.novembrī


Mūzikas skolas pārstāvji piedalās A.Eglīša piemiņas pēcpusdienā

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas akordeona klases audzēkne  Agita Skrīvere un skolotāja Sarmīte Grīnberga piedalījās rakstnieka Anšlava Eglīša atceres pēcpusdienā.

Pasākumu organizēja Cesvaines bibliotēka sadarbībā ar Cesvaines mūzikas un mākslas skolu, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju un individuālajiem atbalstītājiem.Endija Emlēra koncerts Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā

24.oktobra pēcpusdienā Cesvaines pils mazajā zālē tikāmies ar franču pianistu un komponistu Endiju Emlēru. Šis pasākums notika Francijas instutūta programmas „Septembris-oktobris 2016.” ietvaros, kuru mums piedāvāja Madonas novada atbildīgā speciāliste Inga Arāja. Kā rakstīts programmā, Francijas institūts ir Francijas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas pilnvarotais opertors Francijas kultūras popularizēšanai ārzemērs. Sadarbībā ar Cesvaines kultūras nama direktori Kristīni Aumeli un Nodibinājuma “Fonds Grašu bērnu ciemats” vadītāju Sandru Stadi realizējām šo projektu , kuru finansēja Cesvaines novada dome.

Koncerta klausītāji piedzīvoja savdabīgu ceļojumu komponista Morisa Ravēla mūzikas pasaulē, kuru pēc savām izjūtām mums pasniedza Endijs Emlērs. Tēlainais stāstījums un  atrakstīvā darbošanās pie instrumenta kliedēja rudenīgi skumjo noskaņu šajā padrūmajā  pēcpusdienā. Šāda mūzika labi saderējās ar mūsu pils tēlu, kur nekas nav simetrisks. Mākslinieks izrādīja savu cieņu mūsu valstij un novadam, improvizējot par latviešu tautas dziesmas „Aijā, žūžū, lāča bērni” melodiju, kuru publika nodziedāja priekšā.

Audzēkņi pēc koncerta improvizēja un fotografējās kopā ar Endiju. Māslinieks izteica savu sajūsmu par pili un intīmo, ģimenisko atmosfēru tajā.

Foto: Aivars Pureniņš


Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkļi un skolotāji Cesvaines pūtēju orķestra sastāvā

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas Flautas spēle, Saksofona spēle, Klarnetes spēle audzēkņi un skolotāji muzicē Cesvaines pūtēju orķestra sastāvā koncertā Lubānas kultūras centrā 22.oktobrī


19.oktobrī Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas mazajā zālē viesojās Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas II kursa audzēknes Alise Gavare (klarnete) un Elīza Apine (klavieres)

Neilgi pirms rudens brīvdienām, 19.oktobra  pēcpusdienā, Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas mazajā zālē viesojās Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas II kursa audzēknes Alise Gavare (klarnete) un Elīza Apine (klavieres). Jaunajām mūziķēm jau ir liela konkursu un koncertu pieredze. 

Par koncerta programmu pastāstīja Alises skolotājs, profesionālā orķestra „Rīga” mākslinieks, klarnetists Jānis Bērtiņš. Pianiste Elīza Apine ir pazīstamās skolotājas Ilzes Mazkalnes audzēkne. Koncertā viņas izpildījumā dzirdējām Rahmaņinova „Elēģiju” un Debisi „Arabesku Nr.1” . Šo komponistu mūziku ļoti reti kāds atskaņo bērnu mūzikas skolā. Komponista Vēbera „Koncertino” un Fransē „Tēmu ar variācijām” Alise izpildīja kopā ar koncertmeistari Intu Kārkliņu.  Skolotājs stāstīja, ka neviens klarnetists nav izaudzis bez Vēbera „Koncertiem”. Taču Alise izvēlas savā repertuārā iekļaut arī ļoti sarežģītus mūsdienu komponistu skaņdarbus klarnetei solo. Piemēram, Vidmana „Fantāziju” un Kovaca „Veltījumu Manuelam de Faljam”.

Kāds mazs zēns pēc koncerta jautāja: „Vai tad tā ir mūzika”? Tiešām „Fantāzijā” bija dzirdami visgrūtākie un savdabīgākie tehniskie paņēmieni, kādus spēj atskaņot klarnete, tāpēc tas tiešam nesaistījās ar pierastu melodiju. Audzēkņos un skolotājos koncerts raisīja dažādas pārdomas par dzirdēto. Brīvdienās būs pietiekami daudz laika šīm pārdomām.

Pēc brīvdienām iepazīsimies ar audzēkņu recenzijām un pārdomām par koncertu. Pārrunāsim dzirdēto.

Jau izveidojusies tradīcija pēc koncerta fotografēties kopā ar izpildītājiem. Kāda 2.klases audzēkne jau izteicās, ka vislabāk patīkot fotografēšanās. Viņas krājumos ir jau vairākas šādas fotogrāfijas. Ceram, ka apkopojot šo pieredzi, mūsu audzēkņi arī pēc skolas beigšanas atradīs koncertzāles un pratīs novērtēt dzirdēto.

 

Direktore Inta Stiene

Foto: Aivars Pureniņš

Foto no koncerta - Alise Gavare un Elīza Apine ar mūzikas skolas audzēkņiem


Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā realizēts Valsts Kultūrkapitala fonda (VKKF) atbalstīts projekts

        1015./2016. mācību gada nogalē izdevās realizēt VKKF atbalstīto projektu digitālo klavieru iegādei. Skolā jau bija laba pieredze šāda instrumenta lietošanā. Sevišķi klavierspēles apmācības sākuma posmā, kad nepieciešams apgūt pamatiemaņas pie instrumenta un attīstīt spēles tehniku. Klavierēm ir dažādi tembri, to skaļumu var regulēt vai atslēgt, lietojot austiņas. Līdz šim ar šadām klavierēm strādāja viena skolotāja. Nobarbībā nepieciešami divi instrumenti. Sakarā ar šī projekta realizāciju, divām skolotajām ir iespēja starādāt vienlaicīgi ar akustisko un digitālo instrumentu.

          Mūsdienās audzēkņi daudz laika pavada ar informācijas tehnoloģijām, tāpēc instrumenta spēlei atliek arvien mazāk laika un uzņēmības. Patstāvīga trenēšanās sagādā arvien lielākas grūtības. Digitālo klavieru lietošana nodarbībās ļoti palīdz risināt šo problēmu. Viens audzēknis strādā pie akustiskajām klavierēm, bet otrs ar austiņam pie digitālajām klavierēm. Abi ir skolotāja uzraudzībā, mainās pie instrumentiem un kļūst interesantāk mācīties. Vai arī - audzēknis pie viena, skolotājs pie otra instrumenta. Audzēknis nodarbībā apgūst gan nošu tekstu pie digitālajām klavierēm, gan veido akustisko klavieru piesitienu un novērtē abu klavieru tembrālo atšķirību. Šādi iespējams kvalitatīvāks un profesionālāks rezultāts.

 

Inta Stiene, skolas direktore

30.09.2016.


Jaunā mācību gada sākums

Jau kļavu lapas sārtojas,

Jau rindā dzērves kārtojas,

Uz siltām zemēm dzērves trauc,

Mūs šodien visus skola sauc!


Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas svinīgais jaunā mācību gada pasākums

  1. septembrī plkst. 12.00 Cesvaines pilī  CESVAINES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA GATAVA JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM

             Naktīs jau zvaigžņu lietus, kurš asociējas ar skolu jaunā gada tuvošanos. Lai arī vasaras mums īsas, tomēr pietiek laika kavēties patīkamās atmiņās par iepriekšējā gadā paveikto, ja viss plānotai izdevies. Tas dod enerģiju jaunajam darba cēlienam.

Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā pagājušajā gadā piedzīvojām īpaši savarīgus notikumus.

* Sekmīgi veicām akreditāciju nākošajiem sešiem gadiem.

* Mākslas nodaļas vadītājas  Sanitas Ozolas vadībā skolotāja  Ērika Dogana, Vita Krūmiņa un Māris Apfelbergs apkopoja 16 darba gados paveikto Mākslas nodaļā, iekārtoja un atklāja  izstādi.

* Mūzikas nodaļas skolotāji Velga Sokirka (vijole), Ilze Tomsone (klavieres), Jolands Andževs (saksofons, klarnete), Vineta Krēsliņa (flauta), Sarmīte Grīnberga (klavieres, kora klase), Baiba Putniņa (folklora, koncertmeistare), Antra Āboltiņa (koris), Inta Stiene (klavieres) sagatavoja  plašu koncertu, lai  nosvinētu skolas 25. gadu jubileju. Kopā ar mums koncertā muzicēja mūsu absolventes, Māra Bandeniece un  Beatrise Bandeniece. Koncrtmeistare, mūsu bijusī kolēģe, Daiga Matroze un Emma Bandeniece sniedza aizkustinošu solo priekšnesumu, jo ir jau ierindojusies mūsu valsts labāko čellistu vidū. Koncertā enerģisku garu uzturēja pūtēju orķestris Oļģerta Ozola vadībā, kurā reizēm piedalās  arī mūsu absolventi.

* Priecājāmies tikties ar mākslas nodaļas  absolventiem 15 gadu jubilejā un veikt kopīgus mākslas projektus novada svētkos.

* Guvām finansiālu atbalstu no Valsts Kultūrkapitākla fonda digitālo klavieru iegādei.

* Kopā ar audzēkņiem un vecākiem apmeklējām nozīmīgus izcilu mākslinieku koncertus Rēzeknē, Madonā, Lubānā, kā arī Cesvaines pilī un Cesvaines ev. lut baznīcā.

* Kopā ar audzēkņiem skolotāji izpildīja visus novada pieprasījumus sniegt koncertus.

* Sniedzām priekšnesumus un tikāmies ar sadraudzības pilsētas Merjamā (Igaunijā) delegāciju. Ar  Mūzikas un mākslas skolas direktori Maiju Linnamegi apspriedām nākotnes sadarbības plānus.

             Par ilggadīgu atbalstu, novērtējumu un sirsnīgiem apsveikumiem izsaku sirsnīgu pateicību Cesvaines novada domei, Cesvaines vidusskolai,  pirmsskolai Brīnumzeme, Internātpamatskolai, Dzelzavas pamatskolai, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolai, Fondam Grašu bērnu ciemats, Cesvaines bibliotēkai, Kraukļu bibliotēkai , SIA Cesvaines piens, SIA Cesvaines komunālie pakalpojumi, Sociālajam dienestam, aģentūrai Cesvaines tūrisma centrs, Kultūras namam, jauktajam korim Cesvaine, skaistumkopšanas salonam Mora, Mārtiņrozēm, Egilam Lipšānam, Sanitai Dāboliņai, Anitai un Arvīdam Greidiņiem, Ingrīdai un Aivaram Pureniņiem, audzēkņu vecākiem un visiem mūsu pasākumu apmeklētājiem.

Ar lielu saviļņojumu gaidām jauno mācību gadu, kas mūsu Mūzikas nodaļas darba ritējumā varētu ieviest jūtamas pārmaiņas, sakarā ar gaidāmo Cesvaines pils (skola atrodas pilī) rekonstrukciju. Vienmēr ar  atbildību izturamies pret mūsu novadā notiekošajiem procesiem, tāpēc novēlam lielu izturību visiem, kuri uzņēmušies veikt nozīmīgus darbus mūsu novada labā.

Inta Stiene,

direktore

2016. gada augustā


Cesvaines Mūzikas un mākslas skolai - 25

Sanitas Dāboliņas intervija ar skolas direktori Intu Stieni.
Cesvainē viesojās jaunie mūzikas talanti no Krievijas

     2015. gada nogalē jaunieši  ieradās Latvijā uz tradicionālo festivālu Jaunie talanti, kuru rīko apvienība Mūzika bez robežām. Šajā Festivālā piedalījās arī grupa no Čehijas, Polijas un Kazahijas. Festivāla ietvaros dalībniekiem parasti ir ieplānota ekskursija ar koncertu pa Latviju. Šoreiz minētās apvienības Latvijas filiāles vadītāja Tatjana Koroļova izvēlējās Krievijas grupai ceļojumu uz Cesvaini. Ar lielu prieku gaidījām šo notikumu kā muzikālu Ziemassvētu ieskaņu, kas veltīta visiem novada iedzīvotājiem. Tika aicināti arī kaimiņnovadu interesenti. Vidusskolas zāle bija klausītāju pilna. Tas apliecina, ka laba akadēmiskā mūzika izcilu izpildītāju sniegumā joprojām ir nepieciešama un iecienīta. Ļoti patīkami, ka vēl ilgi pēc koncerta nācās uzklausīt daudzu klausītāju pozitīvās atsauksmes par gūto emocionālo pārdzīvojumu, kuru sniedza šie jaunie cilvēki.

     Dzirdējām gan krievu komponistu, gan citu tautu komponistu mūziku flautas, vijoles, akordeona, klavieru un vokālajā  izpildījumā. Sevišķi aizkustinoši izskanēja viesu dāvana mums Ziemassvētkos - Raimonda Paula dziesma Circenīša Ziemassvētki  visu dalībnieku izpildījumā. Šo priekšnesumu speciāli Latvijas publikai aranžējis grupas ilggadējais vadītājs, Aleksandra Skrjabina vārdā nosauktās mūzikas koledžas direktors un Gņesinu vārdā nosauktās Maskavas Mūzikas akadēmijas docents Oļegs Gaponovs. Dziesma izskanēja arī latviešu valodā. Šādi pasākumi vēlreiz  apliecina to, ka mūzikai nav robežu.

     O.Gaponovs sniedza meistarklasi klavierspēlē un dalījās savā pieredzē ar klavierspēles skolotājiem un audzēkņiem. Ieguvām vēl vienu profesionālu skatījumu uz P. Čaikovska mūzikas izpildījumu.

     Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats uzrunājot ciemiņus, izteica vēlmi arī turpmāk šādi sadarboties.  Arī  ciemiņi izteica sirsnīgu pateicību par visu, ko baudīja Cesvainē.

I.Stiene, Cesvaines Mūzikas un

mākslas skolas direktore

Jūlijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5
06
07
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24
25
26
27
28
29 30 31  
ceturtdiena, 25.07.2024
piektdiena, 26.07.2024
sestdiena, 27.07.2024
svētdiena, 28.07.2024

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos