Cesvaines grāmata

Cesvaines grāmata

2001. gadā klajā nāca „Cesvaines grāmata”. Tās sakārtotāja Ilga Holste, redaktore Dace Zvirgzdiņa, korektore Sanita Dāboliņa. Tas ir izdevums par Cesvaini un cesvainiešiem, par Cesvaines vēsturi, izglītību, kultūru, novadniekiem, izvestajiem u.c. Grāmatā ir 296 lpp., 385 foto, 1000 eksemplāru.

Par izdevumu ir saņemtas vairāk nekā 200 rakstisku atsauksmju par darba nozīmīgumu. Atsauksmes liecina, ka „Cesvaines grāmata” bija ļoti gaidīts un nepieciešams darbs – gada laikā grāmata kļuva par bibliogrāfisku retumu.


Cesvaines grāmata 2

2006. gadā iznāca grāmatas turpinājums „Cesvaines grāmata 2”. To sakārtojušas Ilga Holste un Sanita Dāboliņa. Redaktore un korektore – Sanita Dāboliņa. Jaunās
grāmatas izdošana ir iesāktā Cesvaines novada izpētes un dokumentēšanas turpinājums. Ir apzināta, aprakstīta un parādīta Cesaines novada attīstība (1900 – 2005). Grāmatā ir apkopotas tēmas: sabiedriski politiskā dzīve, saimnieciskā dzīve, izglītība, kultūra un garīgā dzīve, veselības aprūpe, dabas vide. Gāmata ir pētījums par Cesvaines novada skolām, leģionāru ceļš līdz pārapbedīšanai Lestenē, par deportācijām, okupācijas radītās sekas Cesvaines novadā. Izdevumā ir ap 200 krāsu un 200 melnbaltu fotogrāfiju un dokumentu kopiju.


Cesvainieši

2009. gadā iznāk trešā Ilgas Holstes un Sanitas Dāboliņas veidotā grāmata „Cesvainieši”. Grāmatā iekļauti cesvainiešu dzīvesstāsti, aptverta Cesvaines un tās apkārtnes dzīve, vairāku gadsimtu garumā. Līdz ar atmiņām, intervijām un aprakstiem par cesvainiešiem lasītāju uzrunā arī krāsu un melnbaltaš fotogrāfijas, dokumentu kopijas.


Cesvaines grāmata, IV

Latvijas valsts simtgadībai veltītais izdevums „Cesvaines grāmata, IV” (848 melnbaltas un 64 krāsainas lpp. un pielikums) ir daudzu autoru kopdarbs un turpina iepriekšējās desmitgadēs veikto novadpētniecības un novada dzīves dokumentēšanas darbu — tajā tiek padziļinātas izdevumos „Cesvaines grāmata” (2001), „Cesvaines grāmata, II” (2006) un „Cesvainieši” (2009) skartās tēmas, kā arī sāktas jaunas. Grāmatā dokumentēta novada vēsture saistībā ar apkārtējo novadu, valsts un pasaules norisēm, aplūkoti arī visai Latvijai un Eiropai būtiski notikumi, atklātas vēl neizzinātas vēstures lappuses, publicēti pētījumi, dokumenti, atmiņas, melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas, savukārt pielikumā — „Cesvaines grāmatas, IV” leļļu burtnīcā — iekļauta zīmola „Claudia” papīra lelle Līga no Cesvaines novada. Līgu var ietērpt Cesvaines novada tautastērpā. Grāmata lepni nes īpašo zīmi „LV100” un uzsaukumu „Es esmu Latvija”. Tā ir izdevums visai ģimenei, visām paaudzēm.


Jūnijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
14
15 16
17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28 29 30

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos