Aktualitātes

Pievienots: 21.02.2019

Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 11A, Cesvainē, Cesvaines novadā izsole

Cesvaines novada dome 2019.gada 21.februārī domes zālē mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7007 005 0136, kas sastāv no zemes vienības 3319 m2 platībā un atrodas Brīvības ielā 11A, Cesvainē, Cesvaines novadā, kas ierakstīts Cesvaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0057 5476, kura plānotā atļautā izmantošana - dabas pamatne.

Īpašuma nosacītā cena EUR 900,00. Izsoles dalības maksa EUR 20,00 un nodrošinājuma apmērs EUR 90,00 līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai skaidrā naudā kasē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.cesvaine.lv (šeit) vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par īpašuma apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27
28 29 30
31
 

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos