Aktualitātes

Pievienots: 18.05.2020

Par valsts mērķdotāciju brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā

2020. gada 15. maija domes sēdē Cesvaines novada domes deputāti pieņēmuši lēmumu izlietot maijā saņemto valsts budžeta dotāciju 1308,53 euro, kas saņemta par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija (1.-31.maijs), pārtikas pakām Cesvaines novadā dzīvesvietu deklarējušo  1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, un 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

4.§

Par  valsts mērķdotāciju brīvpusdienām ārkārtējās situācijas laikā

 

Informē sēdes vadītājs Vilnis Špats 

 Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) 4.3.31. punktā noteikts, ka pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas). Rīkojuma 4.3.32. punktā noteikts, ka pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” 3.punktā noteikto, valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam pašvaldību izglītības iestādēs – 0,71 euro dienā.

Rīkojuma 4.3.3 3. punktā noteikts, ka pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko savā tīmekļvietnē.

Rīkojuma 1.punktā norādīts, ka visā valstī ir izsludināta  ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Dome ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par ārkārtējās situācijas laikposmu 1. līdz 31.maijam EUR 1308.53. Ņemot vērā, ka valsts mērķdotācija brīvpusdienām ir 0,71 euro, un izlietojot to 1.-4.klašu audzēkņiem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, pašvaldībai paliek neizmantoti līdzekļi, kurus tā ir tiesīga izlietot 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.31. un 4.3.32. punktu,

Atklāti balsojot, Cesvaines novada dome nolemj:

4.1. Izlietot maijā saņemto valsts budžeta dotāciju 1308,53 euro, kas saņemta par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija (1.-31.maijs), pārtikas pakām Cesvaines novadā dzīvesvietu deklarējušo  1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, un 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.2. Uzdot izglītības speciālistei, Cesvaines Sociālajam dienestam un Cesvaines vidusskolai  sagatavot  un nogādāt 1.punktā minētajām ģimenēm pārtikas pakas.


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Maijs 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos