Aktualitātes

Pievienots: 02.08.2017

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Cesvaines novadā

2016.gada 11.augustā Cesvaines novada dome nolēma noteikt maksu par atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā. Kopēju maksu veido trīs komponentes:

1. maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu. Šo pakalpojumu sniedz SIA "Pilsētvides serviss" kopš 2016.gada septembra. Šī summa ir nemainīga -  52,63 euro par tonnu,

2. dabas resursu nodoklis.

3. atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā.

Kopējā maksa par atkritumu apsaimniekošanu (ar PVN) no 2016.gada 5.septembra bija 113,91 euro par tonnu jeb 15,95 euro par m3.

Šī gada sākumā spēkā stājās spēkā likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, un ar to tika palielināta dabas resursu nodokļa likme. Dabas resursu nodokļa likme no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim ir 25 euro par tonnu. Cesvaines novada dome, pamatojoties uz dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanu, grozīja maksu par atkritumu apsaimniekošanu. Šajā brīdī mainījās tikai dabas resursu nodokļa likme, pārējās komponentes saglabājas nemainīgas. Dabas resursu nodoklim, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu poligonā, poligons piemēroja koeficientu 0.5. Dome nolēma dabas resursu nodoklim piemērot šo koeficientu 0.5 līdz brīdim, kad stāsies spēkā regulatora apstiprinātais jaunais tarifs atkritumu apglabāšanai poligonā - dabas resursu nodokli rēķināja kā 12,50 euro. Tas nozīmēja to, ka no šī gada 1.janvāra maksa par atkritumu apsaimniekošanu bija 114,51 euro par tonnu ar PVN jeb par 16.04  euro par m3.

2017.gada 29.jūnijā tika saņemts lēmums no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, ka tiek apstiprināts SIA “AP Kaudzītes” pieprasītais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar 2017.gada 1.augustu. Tika apstiprināta vienas komponentes (atkritumu apglabāšana poligonā) cena  25.52 euro/t (abas pārējais paliek nemainīgas). Šāda maksa par atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā stājas spēkā 2017.gada 1.augustā.

Līdz ar to maksa par atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā 103.15 euro par t (bez PVN), ko veido  maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu (SIA "Pilsētvides serviss" - 52,63 EUR/t), atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā (SIA "AP Kaudzītes" - 25.52 par EUR/t), dabas resursu nodoklis (25,00 EUR/t). Kopā šīs komponentes veido maksu par atkritumu apsaimniekošanu 124,81 euro ar PVN par tonnu jeb 17.47  euro par m3.

Mazais konteiners (0,24 m3) maksās 4,19 euro ar PVN, lielais (1,1 m3) - 19,22 euro ar PVN

2017.gada 27.jūlijā ārkārtas domes sēdē tika apstiprināts jaunais tarifs. Jāuzsver, ka tarifa paaugstināšana nav pašvaldības iniciatīva un lēmums, tā balstās likumā noteiktajās prasībās un regulatora apstiprinātajā tarifā. SIA "Pilsētvides Serviss" noteiktās komponentes tarifs paliek nemainīgs, jo tas ir noteikts iepirkuma rezultātā. Šobrīd arī jaunā regulatora apstiprinātā atkritumu poligona maksa paliek pastāvīga, tomēr valsts ir noteikusi dabas resursu nodokļa izmaiņas-pieaugumu vairāku gadu garumā.

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums ir pieejams ŠEIT


Linda Vanaga


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
14
15
16 17
18
19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos