Aktualitātes

Pievienots: 07.09.2017

Lauku atbalsta dienesta paziņojums - izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta  noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” īstenošanai”.

Projektu iesniegumu aktivitātes, pieņemšanas termiņi un summas noteiktas sekojoši:

1. Aktivitāte “Meža ieaudzēšana”;

1.1.      ceturtā kārta no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 1 500 000 (viens miljons pieci simti tūkstoši); 

1.2.      piektā kārta no 2017.gada 10.novembra līdz 2017.gada 11.decembrim. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 1 500 000 (viens miljons pieci simti tūkstoši); 

2. Aktivitāte „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” ceturtā kārta no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim. Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši);

3. Aktivitāte    „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” ceturto kārtu no 2017.gada 9.oktobra līdz 2017.gada 9.novembrim.  Projektu iesniegumu kārtas kopējais publiskais finansējums EUR 5 000 000 (pieci miljoni).

 

            Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

 

            Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
14
15
16 17
18
19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos