Aktualitātes

Pievienots: 12.03.2019

Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2020.-2032. gadam izstrādes uzsākšana

Cesvaines novada dome 2019. gada 7. martā ir  pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.3; 11§), par Cesvaines novada teritorijas plānojuma 2020.-2032.gadam izstrādes uzsākšanu, lemjot par jauna Cesvaines novada teritorijas plānuma izstrādi un apstiprinājusi Darba uzdevumu.

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums (teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana), publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Ar spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties Cesvaines novada domē, Pils ielā 1A, Cesvaines domes darba laikā, Cesvaines novada pašvaldības mājaslapā, vai Ģeoportālā (www.geolatvija.lv).

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par to, kas būtu jāparedz no jauna izstrādājamā Teritorijas plānojumam, tāpēc aicinām Cesvaines iedzīvotājus un nekustamo īpašumu īpašniekus, kā arī citus interesentus sniegt rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus, kas būtu ņemami vērā, izstrādājot Teritorijas plānojumu.

Rakstiskus priekšlikumus, ierosinājumus un ieteikumus (anonīmi netiks ņemti vērā) var iesniegt Cesvaines novada domē, Pils ielā 1A, Cesvainē vai elektroniski uz e-pastu (dome@cesvaine.lv).


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23
24 25 26
27 28 29 30
31
 

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos