Aktualitātes

Pievienots: 17.01.2020

Cesvaines novada dome pārdod izsolē nekustamos īpašumus un automašīnu

* Automašīnu  RENAULT TRAFIC

Cesvaines novada dome 2020. gada 21. janvārī plkst.11:00 domes Mazajā zālē Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, mutiskā trešajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu RENAULT TRAFIC, valsts reģistrācijas numurs MC252, gaiši pelēku, 1.reģistrācijas datums 01.09.2010., 9 sēdvietas, ar 2,0 litru dīzeļa dzinēju, transportlīdzekļa tehniskā apskate – 13.02.2020., atrašanās vieta –  Madonas ielā 1, Cesvaine, Cesvaines novads.

Izsoles sākumcena 2500 euro. Izsoles dalības maksa 20 euro un nodrošinājuma apmērs 250,00 euro līdz izsoles sākumam iemaksājama Cesvaines novada domes kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kasē.

Nosolītā summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas, ieskaitot to domes kontā vai skaidrā naudā kasē.

* Nekustamo īpašumu “Kārzdaba”

Cesvaines novada dome 2020. gada 18. februārī plkst. 11.00 domes Mazajā zālē , Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7027 008 0173, kura adrese “Kārzdaba”, Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads.

Izsoles nosacītā cena EUR 5600, izsoles solis EUR 100. Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 560 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Nosolītā summa jāsamaksā šādi: 10% no nosolītās summas divu nedēļu laikā pēc izsoles, atlikusī summa līdz 2020. gada 31.decembrim, par atlikto maksājumu maksājot sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.

* Nekustamo īpašumu “Kārzdabas mazā skola”

Cesvaines novada dome 2020. gada 18. februārī plkst. 11.30 domes Mazajā zālē , Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā,  pirmajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7027 008 0177, kura adrese “Kārzdabas mazā skola”, Kārzdaba, Cesvaines pagasts, Cesvaines novads. Izsoles nosacītā cena EUR 9700, izsoles solis EUR 100. 

Dalības maksa EUR 20 un izsoles nodrošinājums EUR 970 līdz izsoles sākumam samaksājams Cesvaines novada domes, reģistrācijas Nr.90000054727, kontā Nr. kontā Nr. LV47UNLA0030900130712 AS “SEB banka” vai kontā Nr. LV21PARX0012457820001 AS “Citadele banka”, vai kontā Nr. LV41HABA0551032329088, AS “Swedbank”.

Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā.

 

 

Pieteikumi nekustamo īpašumu izsolēm jāreģistrē Cesvaines novada domē līdz 2020.gada 13.februārim.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv (ŠEIT) vai Cesvaines novada domē darba dienās no 9 līdz 13 un no 14 līdz 17. Par nekustamo īpašumu vai automašīnas apskati interesēties pa tālruni 64852022 vai 28382616.

 


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Janvāris 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos