Aktualitātes

Pievienots: 08.03.2017

AICINĀM UZ TIKŠANOS AR PROJEKTĒTĀJIEM 10.MARTĀ PAR PLĀNOTO GRANTS CEĻU TĪKLA ATTĪSTĪBU

Informējam Jūs, ka šobrīd saskaņā ar noslēgto līgumu starp Cesvaines novada domi un SIA „Projekts EAE” tiek veikta būvprojekta izstrāde projekta "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros. Šī projekta ietvaros paredzēts pastiprināt esošo ceļu konstrukciju, kā arī sakārtot autoceļa ūdens novades sistēmas (grāvjus, caurtekas). Lai piegulošo zemes gabalu īpašnieki tiktu informēti un varētu iepazīties ar projekta risinājumiem, zemju īpašniekiem tika nosūtītas vēstules ar aicinājumu uz tikšanos.

Sapulce tiek organizēta 2017.gada 10.martā Cesvaines novada domes zālē! Aicinām zemju īpašniekus un ikvienu interesentu tikties ar projektētājiem un izteikt savu viedokli par objektiem:

1) 9:00 - Šeri - Kripi (0,4 km);

2) 10:00 - Kalnakrogs - Lejas Putniņi (1,1 - 1,7 km), Lāgi - Egle (1,6 km);

3) 11:00 - Tirzbanurti - Kārkli (0,00 - 1,25 km);

4) 12:00 - Dzeņi - Spieķi (3,0 km);

5) 13:30 - Liepas - Valdesmuiža, Kraukļi - Valdesmuiža (1,8 - 2,8 km);

6) 14:30 - Jokums - Daukstes (2,56 km).

Izskatāmais jautājums – esošo nobrauktuvju nepieciešamība, jaunu izbūve, sāngrāvju rakšana. Ja nevarat ierasties personīgi, Jūs varat pilnvarot citu personu Jūsu vietā (līdzi ņemot parakstītu, notariāli apstiprinātu pilnvaru).

Tiks saglabāts esošais autoceļa novietojums. Ceļa nodalījuma josla (un iespējams privātīpašumi) tiks attīrīta no tuvu ceļam augušiem krūmiem un kokiem. Mežu platības netiks skartas. Rokami jauni grāvji, padziļināmi esošie sāngrāvji (Ja ar projekta risinājumu tiks skarts privātīpašums, būs nepieciešams saskaņojums).

Ja vēlaties attālināti apskatīt tehniskos risinājumus vai Jums ir radušies papildus jautājumi, kā arī, ja nevarat klātienē ierasties uz sapulci, lūdzu sazinieties ar SIA „Projekts EAE” pārstāvi Robertu Zvejnieku (tel. 28305390, e-pasts: roberts@projektseae.com) un atstājiet savus kontaktus, lai varam ar Jums sazināties.


Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

May 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24
25
26
27
28
29
30
31
 

Seko mums
sociālajos tīklos