Aktualitātes

Pievienots: 15.06.2022

Izlaidumu laikā Cesvainē

Jūnijs ierasti ir izlaidumu laiks. Jauniešiem šis liks ir pārmaiņu un nozīmīgu izvēļu laiks – kāds turpina mācības nākamajā līmenī, cits uzsāk patstāvīgu dzīvi. Lai katram izdodas izdarīt īstās izvēles tālākajā ceļā!

1.att. Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu šogad absolvēja 10 jaunie talanti (5 mūzikas un 5 mākslas nozarē). Daži no tiem pamanījušies apgūt vairāku instrumentu spēli un pavadīt mūzikas skolas solā pat 13 gadus. Attēlā pieci Mūzikas nodaļas absolventi. Lindas Vanagas foto

2att. Mākslas programmas audzēkņi ar skolotājām un Cesvaines Mūzikas un mākslas skolas direktori. Lindas Vanagas foto

3att. “Smaržo meijas, ceriņi un kreimenītes…. Klāt izlaidumu laiks! 27. maijā ”Brīnumzemē”, savai pirmajai izglītības iestādei ardievas teica 19 smaidīgi grupas “Skudriņa” bērni. ŠĪ absolventiem bija svētku diena, jo viņi baudīja skaistus mirkļus kopā ar grupu “Spārīte” un “Bitīte” bērniem un skolotājām Oļu Priedīti, Teklu Ozoliņu un Allu Isačenko, kopīgi dejojot pirmo deju “Pietupties” un dziedot dziesmu “Mazie bērniņi”. Grupas “Bizmārīte” skolotājas Sandra Ruduka un Jolanta Koroļčuka iejutās rūķu lomās un atsauca bērnu atmiņā baltos Ziemassvētkus, kur katrs vecāks savam bērnam darināja īpašu rūķu tērpu un kopīgi gāja rotaļdeju "Ŗūķīts iet pa taciņu”.  Grupas “Taurenītis ”bērni un skolotāja Ilga Rumpe veltīja absolventiem dzejoli “Uz skolu” un katrs saņēma skolotāju gādīgu roku gatavotu puķi. Skaistus  un stiprus vārdu absolventiem veltīja arī iestādes vadītāja Skaidrīte Aveniņa, kura katram uzdāvināja grāmatu “Izkrāso Cesvaini”. Prieks par vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām, ar kuriem bija satikšanās lielajā zālē. Paldies mūzikas skolotājai Irēnai Lecītei par iemācītajām dejām un dziesmām! Krāsainiem notikumiem bagātu, saulainu un siltu vasaru vēlot,” grupas  “Skudriņa “ skolotājas Sandra Āriņa un Jana Medniece. Foto no Janas Mednieces personiskā arhīva

4att. Cesvaines vidusskolas 9. klasi šogad absolvēja divas klases – kopā 29 skolēni. Gaidīsim skolēnus jau rudenī atkal Cesvaines vidusskolas 10. klasē. Audzinātāja Inguna Luce.  Aivara šķēla foto 

5att. Jaunā dzīves posmā iesoļo 11 Cesvaines vidusskolas 12. klases absolventi. Lai veiksmīgs turpmākais ceļš izglītības un profesionālajā jomā. Klases audzinātāja Sarma Kurme. Jāņa Zladeja foto


Augusts 2022
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20
21
22 23 24 25 26
27
28
29 30 31  

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos