Informatīvais ziņojums par Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2017. gada 28. septembra domes sēdes lēmumu “Par Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu” (prot. Nr. 19, 4. paragrāfs), sabiedriskajai apspriešanai tiek nodoti šādi Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas materiāli: Cesvaines novada pašreizējās situācijas apraksts un analīze; Cesvaines novada attīstības programma 2019. – 2026. gadam.

Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 2017. gada 18. oktobra līdz 2017. gada 19. novembrim. Visi interesenti ar Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas materiāliem sabiedriskās apspriešanas laikā varēja iepazīties Cesvaines novada domē 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā, kā arī Cesvaines novada domes mājaslapā www.cesvaine.lv.

Sabiedriskās apspriešanas laikā 2017. gada 8. novembrī Cesvaines novada domes Mazajā zālē tika organizēta sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Tajā piedalījās 7 Cesvaines novada iedzīvotāji, uzņēmēji, dažādu nozaru pārstāvji. Sanāksmē izteiktie un sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi vairumā attiecināmi uz konkrētām rīcībām, kas ietverti Cesvaines novada attīstības programmā.

Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un sabiedriskās apspriešanas pasākumu kopsavilkums pieejams Cesvaines novada domes mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Sabiedrības līdzdalība” --> “Publiskā apspriešana”.

 

Rūta Putniņa,

Cesvaines novada domes

teritorijas plānotāja


Paziņojums par Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes 2017. gada 28. septembra domes sēdes lēmumu “Par Cesvaines novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu” (prot. Nr. 19, 4. paragrāfs), sabiedriskajai apspriešanai tiek nodoti šādi Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas materiāli: Cesvaines novada pašreizējās situācijas apraksts un analīze; Cesvaines novada attīstības programma 2019. – 2026. gadam.

Aicinām Cesvaines novada iedzīvotājus, uzņēmējus, dažādu nozaru un nevalstisko organizāciju pārstāvjus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, kas ilgs no 2017. gada 18. oktobra līdz 2017. gada 19. novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 8.novembrī plkst. 14:30 Cesvaines novada domes Mazajā zālē, Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā.

Visi interesenti ar Cesvaines novada attīstības programmas 1. redakcijas materiāliem sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties Cesvaines novada domē 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00, kā arī Cesvaines novada domes mājaslapā www.cesvaine.lv sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā “Sabiedrības līdzdalība” --> “Publiskā apspriešana”.

Komentārus un priekšlikumus par attīstības programmas 1. redakciju līdz 2017. gada 19. novembrim aicinām iesniegt rakstiski Cesvaines novada domē 1. stāvā Klientu apkalpošanas centrā, sūtot pa pastu uz adresi: Cesvaines novada dome, Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871, sūtot elektroniski uz adresi: dome@cesvaine.lv. Iesniedzot priekšlikumus, fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.Maijs 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos