Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020

Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā
Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia

LV-RU HERITAGE 
Project number LV-RU-002

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu



Uzsākts darbs pie pārrobežu projekta īstenošanas

Šā gada 8. un 9. jūlijā Daugavpilī uz pirmo kopīgo tikšanos kopā sanāca Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta partneri.

Sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas domi, Pleskavas pilsētas administrāciju, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” tiek izstrādāts kopīgs pārrobežu projekts – Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma infrastruktūras projektu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Tajā ir paredzēts piesaistīt finansējumu vienas pils zāles atjaunošanai.

Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam stratēģiskais mērķis ir atbalstīt vienotus centienus risināt pārrobežu attīstības izaicinājumus un veicināt Eiropas Savienības ārējās pierobežas teritorijas un to Krievijas reģionu, kas robežojas ar Eiropas Savienību, potenciāla ilgtermiņa izmantojumu. Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis, Cesvaines pils un Pleskavas vēsturiskais centrs ir populāri tūrisma objekti ar nozīmīgiem infrastruktūras, kultūras pieminekļu defektiem, kā arī tirgzinības trūkumiem, kas neļauj dinamiski attīstīties tūrismam un vietējai uzņēmējdarbībai. Realizējot šo projektu, tiks renovēti iepriekšminētie kultūras pieminekļi un kultūras mantojums, veicināta pārrobežu tūrisma attīstība. Galvenais projekta mērķis – saglabājot kultūras mantojuma objektus, veicināt jaunu tūrisma produktu veidošanu un pārrobežu reģiona pievilcības paaugstināšanu tūrisma, kultūras sakaru un biznesa attīstības nolūkos.

Cesvaines novada dome kā projekta partneris ar iepriekšminētajiem sadarbības partneriem sadarbosies Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”. Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt kultūras mantojuma tūrismu programmas teritorijā, restaurējot objektu un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar tūristu un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu. Tā, caur kultūras mantojuma objektu saglabāšanu partneri veicinās jaunu tūrisma produktu veidošanu un pārrobežu reģiona pievilcības paaugstināšanu tūrisma, kultūras sakaru un biznesa attīstības nolūkos.

Cesvaines novada dome finansējumu plānot izlietot 2002.gadā ugunsgrēkā cietušās Cesvaines pils zāles atjaunošanai, kā arī piekļuves nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta ietvaros paredzēta izstāžu un konferenču aprīkojuma iegāde. Jau šobrīd norisinās darbs pie siltumtrašu izbūves uz Cesvaines pili.

Tikšanās laikā Daugavpilī notika svinīga parakstīto līgumu nodošana visiem sadarbības partneriem, kā arī pārrunas un darbs pie projekta īstenošanas gaitas kalendārā grafika izstrādes, pārrunājot sasniedzamos rezultātus. Tika pārrunātas aktualitātes, kas šobrīd ir svarīgas projekta īstenošanas gaitā, kā arī gaidāmajiem tuvākajiem notikumiem kā 5. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls “Dinaburg 1812”, kurā piedalīsies arī Cesvaines pārstāvji. Pasākums veltīts 19. gs. pirmās puses notikumiem, kad brašais Dinaburgas cietokšņa garnizons atvairīja Napoleona armijas uzbrukumu 1812. gada jūlijā. Pasākuma galvenais mērķis ir Daugavpils cietokšņa un vēsturiskās rekonstrukcijas klubu kustības popularizēšana. Tā kā projekta vadošā partnera Daugavpils pilsētas domes projekta mērķis ir restaurēt cietokšņa pulverpagrabu, kas ir iekļauts cietokšņa kompleksā, pasākums pievērš uzmanību kompleksam kopumā un projekta mērķu nozīmīgumam.

Tikšanās laikā tika apsekots Daugavpils cietokšņa pulverpagrabs un kopējā cietokšņa teritorija, kā arī iepazīts līdzšinējās cietokšņa attīstības stāsts un nākotnes vīzija.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2021.gada vidus daļai, kad redzēsim Cesvaines pili pievilcīgāku apmeklētājiem un konferenču un izstāžu rīkošanai.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Linda Vanaga,
Foto no  projekta publicitātes materiāliem

Attēlā: Projekta partneru tikšanās un pieņemšana Daugavpils pilsētas domē: projekta partneri no Cesvaines novada domes, Daugavpils pilsētas domes, Pleskavas pilsētas administrācijas un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” tiekas ar Daugavpils pilsētas domes vadības pārstāvjiem


October 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15
16
17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27
28 29 30 31  

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos