SIA "Cesvaines siltums"

Adrese: Veidenbauma 18, Cesvaine, LV 4871
Tālrunis: 64852845

Valdes loceklis: Rihards Erelis
Tālrunis: 24200089
E-pasts: cs@cesvaine.lv

Uzstādīti jaunie SIA “Cesvaines siltums” apkures katli

10.12.2019

Šā gada 6.decembra rītā SIA “Cesvaines siltums” sagaidīja jaunos, automatizētos apkures katlu, kas nākotnē apsildīs Cesvaines iedzīvotāju mājokļus. Tie ir piegādāti un, izmantojot pacēlāju, caur jumtu ievietoti jaunās katlumājas telpā, kur tie atradīsies turpmāk. SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis Rihards Erelis, citējot Andu Līci, pauž prieku par līdz šim paveikto, sakot, ka “labas lietas vienmēr sevi atpelna”.

Linda Vanaga,
Riharda Ereļa foto


Zināms siltumtīklu izbūves darbu veicējs

13.06.2019

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/032 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumtīklu izbūve Cesvainē” īstenošanu. Būvdarbu veikšanas iepirkumā ir uzvarējusi SIA “Halle B” par EUR 287 558.96 bez PVN. Būvuzraudzības iepirkumā ir uzvarējusi SIA “Geo Consultants” par EUR 6 900.00 bez PVN.      

 Aivars Baiers,
SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis  


Veiksmīgi turpinās projekta “Siltumavota pārbūve Cesvainē” īstenošana

13.06.2019

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumavota pārbūve Cesvainē” īstenošanu. Ir pabeigta būvprojekta ekspertīze. Būvuzraudzības veikšanas iepirkumā ir uzvarējusi SIA “Geo Consultants” par EUR 12 000.00 bez PVN.    

 Aivars Baiers,
SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis


Turpinās siltumtrašu izbūves projekta izstrāde

16.05.2019.

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/032 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumtīklu izbūve Cesvainē” īstenošanu. Ir saņemts būvvaldes akcepts izstrādātajam būvprojektam. Iepirkumu komisija strādā pie būvniecības iepirkuma.     

Aivars Baiers,
SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis


Noslēgusies Cesvaines katlumājas projektēšana

16.05.2019

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumavota pārbūve Cesvainē” īstenošanu. Ir izstrādāts būvprojekts, kas nodots ekspertīzes veikšanai par ko ir  noslēgts līgums ar SIA “Arhitektu birojs Arteks”.   

Aivars Baiers,
SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis


Turpinās siltumtīklu izbūves projekta īstenošana

11.04.2019

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/032 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumtīklu izbūve Cesvainē” īstenošanu. Ir pabeigti būvprojekta saskaņošanas darbi ar pazemes komunikāciju turētājiem un projekts iesniegts būvvaldē.   

 Aivars Baiers,
SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis  


Veiksmīgi turpina projekta "Siltumavota pārbūve Cesvainē" īstenošanu

11.04.2019

   Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumavota pārbūve Cesvainē” īstenošanu. Ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā, saņemta būvatļauja NR. BIS-BV-4.1-2019-1337. Ir iesniegti iesniegumi tehnisko noteikumu saņemšanai akciju sabiedrībai “Sadales tīkls” , Valsts vides dienestam un SIA “Lattelekom”.

 Aivars Baiers,
SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis  


Turpinās siltumtrases projekta īstenošana

14.03.2019

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/032 “Siltumtīklu izbūve Cesvainē” ietvaros rit darbs pie projektēšanas un ir saņemta Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes izsniegta būvatļauja objekta izbūvei.

Lai gan projektēšanas darbi aizkavējušies, rit darbs jau pie siltumtrases būvniecības dokumentācijas izstrādes.

SIA “Cesvaines siltums”


Norisinās katlumājas projektēšana

14.03.2019

20.februārī SIA “Cesvaines siltums” noslēdza projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības līgumu ar PS “A.A. & būvkompānijas” par kopējo summu 1 063 49,49 EUR, lai realizētu projektu Nr.4.3.1.0/17/A/076 “Siltumavota pārbūve Cesvainē”.

Kā norunāts līgumā, šobrīd rit intensīvs darbs pie projektēšanas darbiem.

SIA “Cesvaines siltums”


Turpinās darbs pie siltumtīklu izbūves projekta

14.02.2019

 Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/032 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumtīklu izbūve Cesvainē” īstenošanu. Pašreiz notiek projekta īstenošanai nepieciešamā tehniskā projekta izstrādes pēdējie darbi. Ir saņemts 24 dzīvokļu mājas Madonas ielā Nr. 2 pozitīvs lēmums (īpašnieku 2019. gada 04. februāra kopsapulces protokols Nr. 1) par siltummezgla un siltumtrases posma izbūvi viņu īpašumā.  

 Aivars Baiers,

SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis  


Turpina projekta “Siltumavota pārbūve Cesvainē” īstenošanu

14.02.2019

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumavota pārbūve Cesvainē” īstenošanu. Iepirkumu procedūrā “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Cesvainē: projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”, identifikācijas Nr.2018/092” par uzvarētāju atzīta un piešķirtas līguma slēgšanas tiesības PS “A.A.&būvkjompānijas”, reģ. Nr. 45403016042, Dārza iela Nr. 20a, Madonas novads, LV-4824, ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 063 492,49 bez PVN 21%.

Aivars Baiers,

SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis  


Turpinās darbs pie siltumtīklu izbūves projekta

17.01.2019

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/032 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumtīklu izbūve Cesvainē” īstenošanu. Pašreiz notiek projekta īstenošanai nepieciešamā tehniskā projekta izstrāde. 

Aivars Baiers,

SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis


Turpina projekta “Siltumavota pārbūve Cesvainē” īstenošanu

17.01.2019

Atbilstīgi līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru SIA “Cesvaines siltums” veiksmīgi turpina projekta “Siltumavota pārbūve Cesvainē” īstenošanu. Trīs (no četriem) 1. posmā atlasītie kvalificējušies kandidāti 2. posmā ir iesnieguši sākotnējos piedāvājumus iepirkumu procedūrai “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Cesvainē: projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”, identifikācijas Nr.2018/092. Notiek piedāvājumu izvērtēšana, lai noteiktu kuru no pretendentiem aicināt slēgt līgumu.

Aivars Baiers,

SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis  


Cesvainē tiks izbūvētas jaunas siltumtrases

10.12.2018

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/18/A/032 ar “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA "Cesvaines siltums" veiksmīgi turpina projekta " Siltumtīklu izbūve Cesvainē" īstenošanu.

Pašreiz SIA “Cesvaines siltums” veic detalizētu tehniskās specifikācijas izstrādi, lai nodrošinātu atbilstošus materiālus un tehnoloģijas efektīvai siltumtīklu izmantošanai.

Aivars Baiers,
SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis


Turpinās darbs pie iepirkuma procedūras jaunās katlumājas Cesvainē projektēšanai un būvniecībai

10.12.2018

Atbilstoši līgumam Nr. 4.3.1.0/17/A/076 ar “Centrālā finanšu un līgumu aģentūru” SIA "Cesvaines siltums" veiksmīgi turpina projekta "Siltuma avota pārbūve Cesvainē " īstenošanu.

Iepirkuma procedūras 1. posmā ir atlasīti kvalificējušies kandidāti, kuriem tagad uz iepirkuma procedūras otro posmu ir jāiesniedz savi piedāvājumi.

Aivars Baiers,
SIA “Cesvaines siltums” valdes loceklis


Norisinās iepirkuma procedūra par centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanu Cesvainē

14.10.2018

28. septembrī publicēts paziņojums par sarunu procedūru – dalības uzaicinājums, izsludināšana. Šīs sarunu procedūras rezultātā tiks noskaidrots SIA „Cesvaines siltums” jaunās katlumājas  projektētājs, autoruzraugs un būvdarbu veicējs. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas  Fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Paredzēts veikt pašreizējās katlumājas pārbūvi, uzstādot divus jaunus šķeldas katlus, kuru jauda – 2 MW un 1 MW. Katlumājas pārbūve notiks, to pielāgojot un sagatavojot jaunu apkures katlu pieslēgšanai. Pašreizējo koksnes ūdens sildkatlu vietā ir nepieciešams uzstādīt minētos divus jaunos biomasas (šķeldas) katlus (2 MW un 1 MW), kuru kopējā jauda būs 3 MW; tie jāpieslēdz pie pašreizējās sistēmas, jāizbūvē jauna kurināmā novietne, kā arī ceļš un laukums.

Projekta realizācijai paredzētais finansējums ir 910 000 EUR bez PVN. Projekts ir jāīsteno un jaunie apkures katli jāuzstāda līdz galīgajai objekta pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. augustam. Šis termiņš noteikts, lai nākamo apkures sezonu varētu sākt, darbinot jaunos katlus.

Linda Vanaga


Janvāris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23
24
25
26
27 28 29 30 31  
ceturtdiena, 23.01.2020

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos