Kraukļu bibliotēka

Vadītāja Larisa Maligina
   Tālrunis:
+371 64800804
   e-pasts:
larisa.maligina@cesvaine.lv; kraukli.bibl@inbox.lv

Darba laiks:
       darbdienās 9.00 -17.00
       sestdienās  9.00 -14.00
       Pirmdiena, svētdiena, svētku dienas - brīvs

Adrese:
"Kraukļu skola", Cesvaines pag.,Cesvaines nov. LV-4871

 Kraukļu bibliotēka ir Cesvaines novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus bez ierobežojumiem var izmantot visi Cesvaines novada un tās teritorijas iedzīvotāji, kā arī ikviens cits lietotājs. Iedzīvotāju skaits laukos - 1375. Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka ir akreditēta 2013. gada 26. septembrī. Bibliotēkas akreditācijas apliecības Nr. 138A. Kraukļu bibliotēkas statuss - vietējas nozīmes bibliotēka. Bibliotēkas lasītāju sastāvā ir bērni, strādājošie, pensionāri, mājsaimnieces, bezdarbnieki. 

Kopš 2007. gada bibliotēkā ikvienam ir pieejams bezmaksas internets, WiFi.

 

Bibliotēkā bez maksas ir pieejamas 2 datubāzes www.letonika.lv un www.news.lv .

 

     Lietotājiem informācija par valsts sagatavoto informāciju ir pieejama interneta tīmekļa mājas lapās un ikviens bibliotēkas apmeklētājs var saņemt konsultāciju un palīdzību informācijas atrašanā.

Bibliotēkas sarīkojumu zālē tika organizēts vēlēšanu balsošanas iecirknis

 

Ir laba sadarbība ar Cesvaines VUGD (Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienests) puišiem. VUGD darbinieki ar ģimenēm bibliotēkas sarīkojumu zālē svin Ziemassvētkus, atzīmē VUGD Cesvaines posteņa jubilejas.

Folkloras kopas „Krauklēnieši” mēģinājumi, jubileju svinēšana notiek speciāli iekārtotā telpā. Lielāki pasākumi notiek sarīkojumu zālē.

 Cesvaines vidusskolēni dodas  pārgājienos uz Kraukļu bibliotēku un uz VUGD (Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienests) posteni.

Tiek vākti un papildināti materiāli tematiskajām mapēm (kopskaitā - 19). Bibliotēkā ir atrodami nepublicēti materiāli par bijušo Kraukļu un Kārklu pagastu ievērojamiem cilvēkiem, vietām. 

Bibliotēkas otrajā stāvā ir izveidots muzejs - skola, kur apskatāmas klases, kādas tās izskatījās pēc 2006. gada, kad skolu likvidēja. Katrā klasē ir tāfele, krīts, skolotāju rādāmais kociņš. Ir fotogrāfijas, kurās ir attēloti Kraukļu skolas un pagasta notikumi, ar skolēnu rokrakstā rakstītās hronikas, pārgājiena apraksti. Apskatāma neliela ekspozīcija, kurā galvenie eksponāti ir skolas tehniskā aparatūra - mūzikas plašu atskaņotājs, diapozitīvu projektors, cilvēka skeleta makets, kino aparatūra, video kamera, skolas radio mezgla aparatūra, rakstāmmašīnas, pirmie datori. Ir stendi ar dažādu gadu izlaidumu foto. No jauna ir izveidota klase ar 70.-80.gadu skolēnu mēbelēm - soliem. Eksponāti tiek papildināti ar senām mācību grāmatām, tintnīcu, skolēnu, vai skolotāju portfeli - somu un skaitļojamo mašīnu. Tie, kuri ir apskatījuši ekspozīciju, paši piedāvā atnest kādu senu - ar skolu saistītu priekšmetu. 

     Reģiona elektroniskais kopkatalogs:
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

 

Marts 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos