Cesvaines novada pirmsskola "Brīnumzeme"

 Vadītāja Skaidrīte Aveniņa
   Tālrunis:
 + 371 28352392
   e-pasts:
skaidrite.avenina@cesvaine.lv, brinumzeme@cesvaine.lv

Adrese: Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV - 4871

 

Vadītājas vietniece izglītības jomā Daina Stikāne
   Tālrunis:
+ 371 29453899
   e-pasts:
daina.stikane@cesvaine.lv

Saimniecības vadītāja Irēna Šera
   Tālrunis:
+ 371 26556971

Medmāsa Ligita Pipcāne
   Tālrunis:
+ 371 28359606

 

Iestāde atrodas Cesvainē, Celtnieku ielā 1, vienā ēkā ar Cesvaines Mūzikas un mākslas skolu. Iestāde atvērta 1972. gada 18. novembrī. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011. gada 1. jūlija  lēmumu iestādei ir apstiprināts nosaukums – Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme”, kura darbojas saskaņā ar nolikumu.

 

Darbības mērķis - īstenot pirmsskolas izglītības programmu Nr. V – 6373 (24.04.2013.), kods 01011111, sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā.

 

Licencētas divas speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

  • izglītojamiem ar valodas traucējumiem (Nr. V– 4444, programmas kods 01015511),
  • izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (Nr. V– 4445, programmas kods 01015611).

 

Pirmsskolā tika realizēti tradicionālie svētki un pasākumi - Zinību diena, Tēva diena, Miķeļi, Drošības diena, Dzejas diena, Mārtiņdiena, Latvijas dzimšanas dienas koncerts, Ziemassvētki, Meteņi, vecvecākiem veltīts koncerts, Mākslas diena, Teātra dienas, Ģimenes dienas koncerti, sagatavošanas grupu izlaidumi.

Reizi mēnesī visām vecuma grupām tika organizēta sporta diena, divas reizes gadā sporta svētki, katrā grupā - atklātā rotaļnodarbība, tematiskais pasākums, tematiskie pasākumi sadarbībā ar vecākiem.

Regulāri tika veikti rotaļnodarbību un pedagoģiskā procesa vērojumi, pedagogu darbības plānošanas un sistematizēšanas analīze. Iestādes gaitenī regulāri, katru mēnesi, tika izliktas bērnu tēlojošo darbu, rokdarbu izstādes. Izstādes “Re, kas manā dārziņā!” un “Rūķi” organizētas sadarbībā ar vecākiem.

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23
24 25 26
27 28 29 30
31
 

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos