Atkritumu apsaimniekošana Cesvaines novadā

SIA "Pilsētvides serviss" filiāle
Brīvības iela 87C, Gulbene, darba dienās 8.00 - 17.00 ar pusdienu pārtraukumu 12.00 - 13.00.
E-pasts: gulbene@pilsetvide.lv, cesvaine@pilsetvide.lv
Tālrunis: +371 25749599; +371 64495050

 

2016. gada 26 .jūlijā SIA „Pilsētvides serviss”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošana Cesvaines novada teritorijā”, Id. Nr. CND-2016/12, ir noslēgusi līgumu ar Cesvaines novada domi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā no 2016. gada 05. septembra līdz 2019. gada 05. septembrim.

Līgumus var noslēgt:

  • aizpildot elektronisko pieteikumu;
  • Cesvaines novada domē, 1.stāvā, 6. kab., pie SIA „Pilsētvides serviss” pārstāvja,  katru trešdienu, no plkst. 9.00 līdz 13.00;
  • SIA „Pilsētvides serviss Gulbenes filiālē Brīvības ielā 87C, Gulbenē;

Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un slēgt līgumu. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uzņēmuma mājaslapā www.pilsetvide.lv, sadaļā “Cesvaine” un pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv, kā arī vietējā laikrakstā “Cesvaines Ziņas”.

 

Atkritumu izvešana Cesvaines novadā notiek katru trešdienu.

 


No 2018.gada 1.janvāra mainās atkritumu apsaimniekošanas maksa Cesvaines novadā

15.decembra ārkārtas domes sēdē tika apstiprināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu: 15,14 euro par m3 (bez PVN). Tātad maksa par  0,12 m3 konteinera atkritumu izvešanu būs 2,20 euro (ar PVN); 0,24 konteiners maksās 4,40 euro (ar PVN). 

kritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajā daļā noteikts, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam apstiprina pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos paredzēto kārtību, pašvaldība ar lēmumu nosaka maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju). Maksu veido: 

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Cesvaines novada domes 2011.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.10 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā”  20.punktā noteikts, ka pašvaldība, pamatojoties uz izvēlētā atkritumu apsaimniekotāja iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu, ar domes lēmumu nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma normām, norādot laiku, ar kuru maksa tiek noteikta.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA “Pilsētvides serviss” par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, un SIA “Pilsētvides serviss” piedāvāta cena ir EUR 7,37 par vienu m3 jeb EUR 52,63 par t. Atklātajā konkursā dome prasīja uzņēmējam noteikt formulu pārejai no kubikmetriem uz tonnām. Iepirkumā tika noteikta formula, kas tiek piemērota pārejai no kubikmetriem uz tonnām: 1 m3 = 0,14 t. Šo formulu izmanto Cesvaines novada dome, nosakot atkritumu apsaimniekošanas maksu.

2017.gada 29.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 20.52 euro/t no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

2017.gada 1.janvārī spēkā stājās likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, un ar to tika palielināta dabas resursu nodokļa likme, nodokļa palielinājumu sadalot pa gadiem. Dabas resursu nodokļa likme no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim ir 35 euro par tonnu.

15.decembra ārkārtas domes sēdē tika apstiprināta maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā 108.15 euro par t bez pievienotās vērtības nodokļa,  ko veido:

1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs - 52,63 euro par t,

2) atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā - 20,52 euro par t,

3) dabas resursu nodoklis - 35,00 euro par t.Lielgabarīta atkritumi un atkritumu šķirošana

Informatīvais materiāls par atkritumu šķirošanu.

Mēs visi zinām, ka sadzīves atkritumi ir daudzi un dažādi - gan pēc to izcelsmes un pielietojuma, gan arī pēc izmēriem un to utilizācijas iespējām. 

Atkritumu šķirošana nav sarežģīta, neprasa daudz laika, tomēr rezultātā mēs visi varam samazināt kopējos atkritumu apjomus, kas nonāk dabā, veicināt gaisa un ūdens piesārņojuma samazinājumu.

Šķiroto atkritumu konteineru novietojums Cesvaines novadā


SIA "AP Kaudzītes" - atkritumu poligons

Kontaktpersona:
Valdes loceklis Aldis Amantovs
Mob. tālr.: + 371 29205363

Tālr: 64474145
E-pasts:
alba55@inbox.lv 

SIA “AP Kaudzītes”
Reģ. Nr. LV44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag.,Gulbenes nov., LV-4405
www.kaudzites.lv

 

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes":

Poligona teritorijas kopējā platība – 15ha ;
Krātuves platība (pa vaļņu asīm) – 5.00 ha;
Kopējā krātuves ietilpība – 599464 m3
Grāvji ap poligonu – 810 m;
Žogu garums – 1700 m;

Poligona 1 kārtas krātuves darbības laiks paredzēts vismaz uz 20 gadiem.

SIA “AP Kaudzītes” dalībnieki - kapitāldaļu turētāji: Alūksnes novada pašvaldība; Balvu novada pašvaldība; Cesvaines novada dome; Gulbenes novada dome; Lubānas novada pašvaldība.Novembris 2019
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
20
21
22 23 24
25 26 27 28 29
30
 

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos