Atkritumu apsaimniekošana Cesvaines novadā

SIA "Pilsētvides serviss" filiāle
Brīvības iela 87C, Gulbene, darba dienās 8.00 - 17.00 ar pusdienu pārtraukumu 12.00 - 13.00.
E-pasts: gulbene@pilsetvide.lv, cesvaine@pilsetvide.lv
Tālrunis: +371 25749599; +371 64495050

 

2016. gada 26 .jūlijā SIA „Pilsētvides serviss”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Atkritumu apsaimniekošana Cesvaines novada teritorijā”, Id. Nr. CND-2016/12, ir noslēgusi līgumu ar Cesvaines novada domi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā no 2016. gada 05. septembra līdz 2019. gada 05. septembrim.

Līgumus var noslēgt:

  • aizpildot elektronisko pieteikumu;
  • Cesvaines novada domē, 1.stāvā, 6. kab., pie SIA „Pilsētvides serviss” pārstāvja,  katru trešdienu, no plkst. 9.00 līdz 13.00;
  • SIA „Pilsētvides serviss Gulbenes filiālē Brīvības ielā 87C, Gulbenē;

Saistošie noteikumi paredz, ka atkritumu radītājam ir pienākums iekļauties atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un slēgt līgumu. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskajām un juridiskajām personām ir paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai uzņēmuma mājaslapā www.pilsetvide.lv, sadaļā “Cesvaine” un pašvaldības mājaslapā www.cesvaine.lv, kā arī vietējā laikrakstā “Cesvaines Ziņas”.

 

Atkritumu izvešana Cesvaines novadā notiek katru trešdienu.

 


Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu no 2017. gada 1. augusta

2017. gada 1. janvārī spēkā stājās spēkā likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, un ar to tika palielināta dabas resursu nodokļa likme. Dabas resursu nodokļa likme no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim ir 25 euro par tonnu. 2017. gada 29. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu ar 2017. gada 1. augustu 25,52 euro/t.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļas 2. punktu un Pārejas noteikumu 13. punktu, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017. gada 9. jūnija Padomes lēmumu Nr. 65 (prot. Nr. 22, 3. p.), Cesvaines novada dome nolēma grozīt ar Cesvaines novada domes 2017. gada 12.  janvāra domes sēdes Nr. 1 12.1. lēmumu noteikto maksu par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cesvaines novadā un ar 2017. gada 1. augustu noteikt to 103,15 euro/t,  ko veido  maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu 52,63 euro/t, atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā 25,52 euro/t, dabas resursu nodoklis 25,00 euro/t.

Kopējā maksa par atkritumu apsaimniekošanu ar PVN - 124,81 euro/t jeb par mar PVN – 17,47  euro/m3. 240 litru konteiners maksās 4,19 euro.

Konteinera vienas reizes izvešanas cena:

Konteinera tilpums, m3

Maksa euro ar PVN

0,12

2,09

0,14

2,44

0,24

4,19

0,26

4,54

0,66

11,53

0,75

13,10

1,1

19,22


Lielgabarīta atkritumi un atkritumu šķirošana

Informatīvais materiāls par atkritumu šķirošanu.

Mēs visi zinām, ka sadzīves atkritumi ir daudzi un dažādi - gan pēc to izcelsmes un pielietojuma, gan arī pēc izmēriem un to utilizācijas iespējām. 

Atkritumu šķirošana nav sarežģīta, neprasa daudz laika, tomēr rezultātā mēs visi varam samazināt kopējos atkritumu apjomus, kas nonāk dabā, veicināt gaisa un ūdens piesārņojuma samazinājumu.

Šķiroto atkritumu konteineru novietojums Cesvaines novadā


SIA "AP Kaudzītes" - atkritumu poligons

Kontaktpersona:
Valdes loceklis Aldis Amantovs
Mob. tālr.: + 371 29205363

Tālr: 64474145
E-pasts:
alba55@inbox.lv 

SIA “AP Kaudzītes”
Reģ. Nr. LV44103026358,
„Kaudzītes”, Litenes pag.,Gulbenes nov., LV-4405
www.kaudzites.lv

 

Sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes":

Poligona teritorijas kopējā platība – 15ha ;
Krātuves platība (pa vaļņu asīm) – 5.00 ha;
Kopējā krātuves ietilpība – 599464 m3
Grāvji ap poligonu – 810 m;
Žogu garums – 1700 m;

Poligona 1 kārtas krātuves darbības laiks paredzēts vismaz uz 20 gadiem.

SIA “AP Kaudzītes” dalībnieki - kapitāldaļu turētāji: Alūksnes novada pašvaldība; Balvu novada pašvaldība; Cesvaines novada dome; Gulbenes novada dome; Lubānas novada pašvaldība.Novembris 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30  

Seko mums
sociālajos tīklos