Cesvaines novada domes informācija

Cesvaines novada dome

Cesvaines novada dome – pašvaldība
Adrese – Pils ielā 1A, Cesvainē, LV-4871
Reģistrācijas numurs 90000054727

Cesvaines novada dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ‟Par pašvaldībām”, Cesvaines novada domes nolikumu, citiem likumdošanas aktiem un izmanto tās rīcībā esošos naudas līdzekļus. Pašvaldībā darbojas sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kuru 100% kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība: SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi” un SIA ”Cesvaines siltums”.

Dome ir Cesvaines novada vietējā pašpārvalde, kas ar pašvaldības pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes un tās izveidotu institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteiktās funkciju, Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts, pašvaldības un iedzīvotāju intereses. Saskaņā ar apstiprināto budžetu, pašvaldība realizē tai noteiktās funkcijas.

Domes priekšsēdētājs ir Vilnis Špats, domes priekšsēdētāja vietnieki - Vēsma Nora un  Juris Rozenbergs, kuru amati nav algoti. Domes administratīvā vadītāja funkcijas veic izpilddirektors Uģis Fjodorovs. Lai nodrošinātu darbību, domē ir trīs pastāvīgās komitejas un vairākas komisijas.

2009. gada jūlijā pēc pašvaldību vēlēšanām un Administratīvi teritoriālās reformas nosacījumu izpildes līdzšinējā Cesvaines pilsēta ar lauku teritoriju nemainīgi saglabājot teritoriju pāriet novada pašvaldības statusā un turpmāk saucas Cesvaines novads. Atbilstoši pašvaldības statusam novada domē vēlēšanu komisija apstiprina 9 deputātus.

Cesvaines novada pašvaldības nolikums

Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

balsis: 1414

27.1%
27.1 %  Koncertus  383 balsis

19%
19 %  Teātra izrādes  268 balsis

9.2%
9.2 %  Seminārus un apmācības  130 balsis

34.2%
34.2 %  Svētku pasākumus novadā  483 balsis

10.6%
10.6 %  Cits variants  150 balsis

 
Aprīlis 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
03
4 5
6 7
08
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Seko Cesvaines novadam
sociālajos tīklos