Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020

Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā
Preservation and promotion of the cultural and historical heritage in Latvia and Russia

LV-RU HERITAGE 
Project number LV-RU-002

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Šī mājas lapas sadaļa ir radīta un uzturēta ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.
Būvdarbi Cesvaines pilī pabeigti

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

Vērienīgie Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas 3. kārtas būvdarbi noslēgušies. Tie tika veikti pārrobežu sadarbības projektā Nr. LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”. Kopējais projekta beigu termiņš ir 2022. gada 30. aprīlis.

Nākamajā gadā no projektā ieplānotajiem finanšu līdzekļiem tiks iegādāts semināru zāles aprīkojums, kā arī telpa tiks aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām.

Būvdarbus par 1 425 316,69 EUR (t. sk. PVN) veica SIA „RERE MEISTARI”, kuriem ir iepriekšēja pieredze darbā vēsturiskās ēkās.

SIA „RERE MEISTARI” projekta vadītājs Andris Sausiņš par šābrīža situāciju pilī saka: „Pārbūves darbi Cesvaines pilī tika pabeigti un nodoti pasūtītājam 22. novembrī, un šobrīd ir sagatavota un iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija institūcijām darbu nodošanai un pieņemšanai.

Tā kā restaurācijas, atjaunošanas un pārbūves darbi nenotiek uzreiz visā pilī, bet tiek veikti atsevišķās ēkas platībās, būvniekam ar pasūtītāju ir izdevies sasniegt optimālo rezultātu, lai no šā projekta finansējuma ne vien veiktu pamatīgus ieguldījumus, piemēram, sakārtojot siltumsistēmu, kanalizācijas un notekūdeņu sistēmu, ugunsdrošības signalizāciju, trauksmes izziņošanas sistēmu, apsardzes signalizāciju, bet arī atstātu loģiskas darba turpinājuma iespējas nākamajiem secīgi veicamajiem būvdarbiem.

Šā projekta laikā ir izbūvētas telpas kafejnīcai ar palīgtelpām, izbūvētas betona kāpnes, pacēlājs cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Kāpnes ir izbūvētas tādas, kādas tās bija 20. gadsimta 20. gados, kad te bija iekārtota skola, – izveidojot kāpņu reliņus pēc to gadu parauga. Esam izbūvējuši arī vestibilu ar konferenču zāli 2. stāvā. Uz to ved koka kāpnes, kas arī ir izgatavotas no jauna. Lai kāpnes būtu pēc iespējas tādas, kādas tās bija pirms ugunsgrēka, to izveidē būvgaldniekiem palīdzēja saglabājies koka elements – liela koka bumba, kā arī senās fotogrāfijas.

Ierīkotā centrālā apkure ir novērsusi mitruma un pelējuma rašanos, kas ir ļoti būtiski, lai nepasliktinātos telpu kopējais tehniskais stāvoklis. Piemēram, 2. stāvā nosiltinājām pārsegumu, un tas pozitīvi ietekmē vēl neizremontētās centrālās daļas zāles, arī tur atklātos ģipša veidojumus, kurus izdevās saglābt.

Restaurējām vienu no pils lepnumiem – vēsturisko zaļo glazēto podiņu kamīnu, kuram ir vēstures pieminekļa nozīmes statuss (valsts aizsardzības Nr. 4047). Atjaunojām arī āra terasi ar liektas formas kapara jumtu, koka kolonnām un kokgriezumiem.

Šajā objektā nostrādājām vienu gadu un esam iepazinuši pili ar tās funkcionālajām īpatnībām, laiku laikos uzkrātajām sistēmām un daudzkārtīgajiem ēkas pārbūves līkločiem. Protams, ja būtu iespēja piedalīties jaunā konkursā, lai turpinātu darbus, mēs būtu ieinteresēti, jo redzam, ka pils iepazīšana jau ir liela daļa no veicamā.

Novēlam, lai pilī atgriežas rosība. Tā atdzīvinās pils mūrus, aicinās apmeklētājus iegriezties un aplūkot šo vēsturisko mantojumu.”

Liela nozīme darbu secības ievērošanā un materiālu pareizā lietojumā ir projekta autoram. Autoruzraudzību veica Ināra Caunīte no SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. Kopējās šā pakalpojuma izmaksas veido 13 939,20 EUR (t. sk. PVN).

Būvuzraudzības pienākumus veica SIA „WARSS+” par 17 424 EUR (t. sk. PVN), un galvenais būvuzraugs bija Ivars Markovskis.

Iveta Raimo,
Madonas novada pašvaldības
Projektu ieviešanas nodaļas
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste


Turpinās Cesvaines pils atjaunošanas darbi

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

Reizē ar siltā laika iestāšanos sākusies jaunā tūrisma sezona, taču arī šogad Cesvaines pils iekštelpu apskati piedāvāt nevarēsim, jo pilī turpinās pārbūves un restaurācijas 3. kārtas būvdarbi.

Pils cokolstāvā turpinās apdares darbi: sienu apmetuma attīrīšana un atjaunošana, virsmas gruntēšana, krāsošana ar kaļķu krāsu un sienu sagatavošana flīzēšanas darbiem. Pils 2. stāvā plānotajā semināru telpā sienas un griesti tiek sagatavoti krāsošanai. Sākti uzbrauktuves austrumu sienas atjaunošanas darbi. Izgatavoti un iebūvēti cokolstāva logi, turpinās pārējo būvdarbu 3. kārtas zonā ietilpstošo logu restaurācija. Uzsākti lifta montāžas sagatavošanas darbi.

Cesvaines pils telpas līdz šim tika apsildītas, kurinot krāsnis un kamīnus. Turpmāk siltums pils telpās tiks nodrošināts, izmantojot pašvaldības uzņēmuma „Cesvaines siltums” pakalpojumus. Siltumtrase līdz pilij tika izbūvēta būvdarbu iepriekšējā kārtā, bet šajā būvdarbu kārtā risinās daļēja pils apkures sistēmas izbūve. Apkures sistēma tiek izbūvēta ne tikai tajās telpās, kuru atjaunošanu aptver 3. kārtas būvdarbi, bet arī pils 1. stāva centrālās daļas greznajās reprezentācijas telpās.

Pils 1. stāva telpās plānoti grīdas konvektori, un to uzstādīšanai nepieciešamie atvērumi saudzīgi izveidoti pašreizējā grīdas segumā, atvērumu noformējumam izmantojot atgūtos parketa dēlīšus. Lai gan pēc pils pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas būvprojektā paredzēto darbu pabeigšanas telpu apsildei līdzšinējās sildierīces – malkas krāsnis un kamīni – vairs nebūs vajadzīgi, atsevišķas sildierīces tomēr tiks saglabātas un atjaunotas. Šajā būvdarbu kārtā tiek atjaunota viena krāsns pils 1. stāvā un kamīnkrāsns pils torņa 2. stāva telpā – tā sauktajā medību zālē. Medību zāles tumši zaļi glazēto māla podiņu kamīnkrāsnij, kam valsts piešķīrusi aizsardzības Nr. 4047, sākti restaurācijas darbi.

Savukārt pils austrumu spārna kāpņu telpas 1. stāva brūni glazēto, bet no blakustelpas puses balti glazēto podiņu krāsns atjaunošana tuvojas nobeigumam. Lai nezaudētu nemateriālo kultūras mantojumu – podnieka amata prasmes, atjaunojot sildierīces, tās nav plānots pārvērst par butaforijām, kā tas nereti vērojams kultūrvēsturiskos objektos. Krāsnis atjauno profesionāli podnieka amata meistari, un abas sildierīces pēc atjaunošanas būs kurināmas.

Siltums, kas radīsies, kurinot atjaunotās krāsnis, noderēs medību zāles griestu un sienu apdares restaurācijas laikā ārpus pašlaik notiekošajiem 3. kārtas būvdarbiem, bet 1. stāvā atjaunotā krāsns palīdzēs uzturēt labvēlīgu klimatu kāpņu blakustelpā līdz laikam, kad kādā no turpmākajām pils atjaunošanas darbu kārtām pils austrumu spārna 1. stāvs tiks pievienots centralizētajai apkures sistēmai.

Objektā ik dienu tiek nodarbināti vidēji 15 strādnieki. Būvdarbi tiek veikti pārrobežu sadarbības projektā Nr. LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”. Būvdarbus veic SIA „RERE MEISTARI”. Autoruzraudzību nodrošina SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. Būvuzraudzību veic SIA „WARSS+”.

Iveta Raimo,
Cesvaines novada domes projektu vadītāja


Būvdarbi Cesvaines pilī turpinās

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

 

Neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, Cesvaines pilī turpinās vērienīgi pārbūves un restaurācijas 3. kārtas būvdarbi.

Šobrīd pagrabstāvā ir gandrīz pabeigti kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūves darbi, kā arī apkures un elektroinstalācijas darbi. Uzsākta siltumizolācijas ieklāšana uz grīdām pagrabā.  Izgatavoti pagraba logi, bet to uzstādīšana tiks veikta vēlāk. Turpinās darbs pie izbūvējamā lifta ierīkošanas tehniskajām prasībām. Semināru telpā tiek veikta sienu špaktelēšana. Pilī līdz šim bija tikai krāšņu apkure, bet turpmāk tiks pieslēgta centrālā apkure, tādēļ rūpīgi tiek izvērtēts krāšņu esošais stāvoklis un lemts par to restaurāciju vai demontāžu.

Objektā nodarbināti vidēji 15 strādnieki.

Būvdarbu rezultātā gan pils otrajā stāvā, gan arī pils pirmajā stāvā un cokolstāvā plānots atjaunot tās telpas, kas saistītas ar konferenču zāles funkciju nodrošināšanu. Daļēji tiks izbūvēta apkures sistēma, ūdensvada un kanalizācijas sistēma, kā arī uzlabota ugunsdzēsības automātiskā signalizācija un apsardzes signalizācija. Konferenču zāles funkciju nodrošināšanas nolūkā, un vienlaikus domājot arī par vides pieejamības uzlabošanu ēkā, šajā būvdarbu kārtā paredzēts izveidot jaunu ieeju ēkas cokolstāvā, vienlaikus gar ēkas austrumu korpusa rietumu fasādi izbūvējot uzbrauktuvi-nobrauktuvi (pandusu). Vides pieejamības uzlabošanai pilī plānots iebūvēt liftu. Saistībā ar iepriekš minētajiem darbiem, plānots veikt pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbus, ierīkojot jaunu celiņu segumu, kur tas nepieciešams pēc teritorijas planēšanas darbu pabeigšanas un atjaunojot būvdarbu gaitā bojāto esošo segumu.

Būvdarbi tiek veikti pārrobežu sadarbības projekta Nr.LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā” ietvaros.

Būvdarbus veic SIA “RERE MEISTARI”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. Būvuzraudzību veic SIA “WARSS+”.

Cesvaines novada domes projektu vadītāja Iveta Raimo,
Uģa Fjodorova foto


Notiek vērienīgi būvdarbi Cesvaines pilī

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

 

Neskatoties uz vīrusa epidēmijas izraisīto ārkārtas situāciju valstī, Cesvaines pilī turpinās vērienīgi pārbūves un restaurācijas 3. kārtas būvdarbi.

Šobrīd ap pili ir veikti pamatu hidroizolācijas darbi. Pagrabstāvā ir demontēts grīdas segums, uzsākta kanalizācijas sistēmas izbūve, tranšeju gatavošana, kurās tiks ievietotas apkures un ūdensapgādes caurules. Notiek sienu un griestu virsmas attīrīšana no uzslāņojuma. Tiek veikti elektroinstalācijas ierīkošanas darbi, uzsākta apsardzes un ugunsgrēka izziņošanas sistēmas izbūve. Siltummezglā uzstādīts apkures sistēmas kolektors. Ar autoruzraugu tiek saskaņots pagraba logu dalījums rūtīs, profili un furnitūra, kā arī akmens keramikas un māla keramikas flīžu daudzums un izvietojums. Uzsāktas sarunas par izbūvējamā lifta veidu, izmēriem un tehniskajām prasībām. Ikdienā objektā nodarbināti aptuveni 15 strādnieki.

Būvdarbu rezultātā gan pils otrajā stāvā, gan arī pils pirmajā stāvā un cokolstāvā plānots atjaunot tās telpas, kurās paredzēts nodrošināt konferenču zāles funkcijas. Daļā no pils tiks izbūvēta apkures sistēma, ūdensvada un kanalizācijas sistēma, kā arī uzlabota ugunsdzēsības automātiskā signalizācija un apsardzes signalizācija. Konferenču zāles funkciju nodrošināšanas nolūkā un, domājot arī par vides pieejamības uzlabošanu ēkā, šajā būvdarbu kārtā paredzēts izveidot jaunu ieeju ēkas cokolstāvā, vienlaikus gar ēkas austrumu korpusa rietumu fasādi izbūvējot uzbrauktuvi-nobrauktuvi (pandusu). Vides pieejamības uzlabošanai pilī plānots iebūvēt liftu. Saistībā ar iepriekš minētajiem darbiem, plānots veikt pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbus, ierīkojot jaunu celiņu segumu, kur tas nepieciešams pēc teritorijas planēšanas darbu pabeigšanas un atjaunojot būvdarbu gaitā bojāto esošo segumu.

Būvdarbi tiek veikti pārrobežu sadarbības projekta Nr.LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā” ietvaros.

Būvdarbus veic SIA “RERE MEISTARI”, kuriem kā apakšuzņēmēji palīdz SIA “Rubate”, SIA “RCI Gulbene” un SIA “OZOLMĀJAS”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. Būvuzraudzību veic SIA “WARSS+”.

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši.

Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības, lūgums vērsties pie Cesvaines novada domes projektu vadītājas Ivetas Raimo.

Iveta Raimo
autores foto


Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Cesvaines pilī, notikusi pirmā būvsapulce

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

Jau pavasarī tika izsludināta iepirkuma procedūra pils pārbūves un restaurācijas 3. kārtas darbiem un nu – septembra sākumā noslēgts līgums par būvniecības darbiem pilī ar darbu veicējiem SIA “RERE MEISTARI”. Šā gada 17. septembrī notika pirmā būvsapulce, piedaloties pasūtītāja, būvnieku un būvuzraugu pārstāvjiem. Tika pārrunāta darbu organizācija, telpu nodošana būvniekiem un citi tehniskie jautājumi. 

Tādejādi turpināsies pārrobežu sadarbības projekta īstenošana: Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”. Projektā sadarbojas vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, partneri Cesvaines novada dome un Pleskavas administrācija, kā arī VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.

Iepirkuma procedūras rezultātā noskaidrots būvnieks, kas veiks apkures sistēmas ierīkošanas un elektroinstalācijas darbus daļā no pils iekštelpām. Tāpat tiks veikta lifta izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi pilij personām ar kustību traucējumiem, izbūvētas semināru, konferenču, muzeja izstāžu telpas un iegādāts aprīkojums.

Būvdarbus par 1 425 316,69 EUR (t.sk. PVN) veiks SIA “RERE MEISTARI”. Darbu veikšanas termiņš paredzēts 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža – līdz nākamā gada septembrim. Autoruzraudzību šiem darbiem veiks būvprojekta autore SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par 13 939,20 EUR (t.sk. PVN). Būvuzraudzības līgums noslēgts ar SIA “WARSS+” par 17 424.00 EUR (t.sk. PVN), būvuzrauga pienākumus veiks Ivars Markovskis.

Iepriekš tika paredzēts darbus sākt ātrāk – jau šajā vasarā, taču tā kā iepirkuma rezultātā zemākā cena pārsniedza kontroltāmē aprēķināto, pirms līguma noslēgšanas bija nepieciešams saskaņot sadārdzinājumu (izmaiņas kopējā summā) gan ar vadošo partneri (Daugavpils pilsētas dome), gan ar pārraugošo iestādi (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), gan arī lūgt pašvaldībai piešķirt kredītu nepieciešamajai sadārdzinājuma summai.

Šajā reizē, salīdzinot ar jumta rekonstrukcijas darbiem, būvdarbi no ārpuses nebūs tik redzami, taču pili norobežos žogs. Līdz ar to, gandrīz vienlaikus ar tūrisma sezonas izskaņu, Cesvaines pils diemžēl kļūst nepieejama viesiem, jo būvdarbu laikā apmeklētāji pili nevarēs apmeklēt – nepiederošām personām ieeja būs liegta. Ceram uz sapratni un atvainojamies par neērtībām. Tā kā paredzēts būvdarbus noslēgt 2021. gada rudens pusē, pils būs slēgta apmeklētājiem arī nākamajā tūrisma sezonā.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu. Kopējais projekta budžets visiem sadarbības partneriem ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

Linda Vanaga,
Autores foto


Turpinās darbs pie pils atjaunošanas

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

 

Pavasaris līdz ar labvēlīgākiem laikapstākļiem atnesis jaunas vēsmas pils vaibstos. Ziemā, kad noslēdzās jumta centrālās daļas rekonstrukcijas darbi, tika minēti daži atliktie darbi, kuri tiks veikti, kad laikapstākļi to ļaus. Lai arī pils vēl gaida savus metālkalumus torņu smailēm, šajā pavasarī jumtā ievietoti logi, kuri izgatavoti pēc īpašām skicēm un pasūtījuma.

Kā zināms, šobrīd norit darbs pie pārrobežu projekta. Ar šo projektu tiks īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”. Šobrīd ir ar rezultātu ir noslēgusies iepirkuma procedūra pils pārbūves un restaurācijas 3.kārtas darbiem. Pirmajās divās kārtās ir izbūvēta siltumtrase, siltummezgls un veikta hidroizolācija, bet 3. kārtā sagaidāma apkures sistēmu ierīkošana pils iekštelpās, sakārtota elektroinstalācija. Tāpat tiks veikta lifta izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi pilij personām ar kustību traucējumiem, izbūvētas semināru, konferenču un muzeja izstāžu telpas. Šobrīd notiek dokumentu sakārtošana, lai būvnieki varētu sākt darboties pēc iespējas ātrāk.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

 

Linda Vanaga,
Autores foto


Cesvaines pils atdzimšanas stāsts turpinās…

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

2019. gads noslēdzās ne vien ar neparasti siltu laiku (kas arī bija labvēlīgs būvniecībai), bet arī ar Cesvaines pils jumta centrālās daļas jumta rekonstrukcijas darbu noslēgšanos.

12. decembrī Cesvaines pili apmeklēja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes ekspertu komanda, kura aplūkoja Cesvaines pils atjaunošanas gaitu un iepazinās ar paveiktajiem darbiem. Kā teikts pēc pārbaudes saņemtajā atzinumā, Cesvaines pilī notikušie darbi ir veikti labā kvalitātē, atbilstoši projektam. Uzsvērts, ka jumta konstrukcija ir ļoti sarežģīta, taču ir izdevies to atjaunot. Līdz ar jumta izbūvi, noslēgušies projekta “Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” ietvaros plānotie darbi.

Labā kvalitātē veiktā jumta konstrukciju izbūve un seguma ieklāšana, līdz ar nākamgad plānoto pils pieslēgšanu apkurei beidzot nodrošinās labvēlīgus apstākļus pils un tajā esošo vērtību – interjeru un būvgaldniecības elementu saglabāšanai.

Dažādiem pils atjaunošanas darbiem ilggadēji piesaistīts arī Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas finansējums. Šogad ar tā atbalstu veikti restaurācijas darbi Balles zālē.

Pēc ugunsgrēka veikti atjaunošanas darbi:

2003. gads.  Atjauno pils rietumu spārna jumta daļu, pārējai pils jumta daļai tiek uzklāts pagaidu jumts

2004. gads. Atjaunoti logi pils kreisā spārna frontonā, pils lielā torņa restaurācijas 1. kārta

2005. gads. Pils tējas namiņa renovācija.

2006. gads. Pils lielā torņa atjaunošana un sūkņu mājas renovācija.

2007. gads. Pils austrumu spārna rekonstrukcija.

2008. gads. Lielo kāpņu griestu velves atjaunošana,  mazā kāpņu torņa rekonstrukcija

2009. gads. Pils austrumu spārna grīdu un kāpņu atjaunošana, ēdamzāles kamīna restaurācijas 1. kārta

2010. – 2011. gads. Ēdamzāles kamīna restaurācijas 2., 3. kārta, logu un durvju vērtņu restaurācija.

2012. gads. Pils reprezentācijas telpu un lodžiju arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.

2013. gads. Pils ēdamzāles un Kungu runājamās telpas koka paneļu rekonstrukcija un restaurācija

2014. gads. Pils centrālās daļas fasādes un Mūziķu telpas logu restaurācija. Austrumu spārna telpu konservācija. Medību telpas gleznojumu attīrīšana, nostiprināšana un konservācija.

2015. gads. Tehniskais projekts „Cesvaines pils pārbūve un restaurācija”.  Lielo kāpņu logu restaurācija. Lodžiju gleznojumu nostiprināšana un konservācija.

2016. gads. Mūziķu  telpas griestu plafona attīrīšana un restaurācija. Balles zāles logu restaurācija.

2017. – 2019. gads. Cesvaines pils centrālās jumta daļas rekonstrukcija un restaurācija 1. kārtas 4 etaps. Viesu uzgaidāmās telpas griestu plafona veidojumu un logu restaurācija.   Mūziķu telpas kamīna restaurācija. Balles zāles griestu plafona attīrīšana un restaurācija. Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas 1. un 2.  kārta „Siltumtrases izbūve un siltummezgla ierīkošana. Pagalma lietus kanalizācijas tīklu izveidošana un  esošo restaurācija, pils pamatu hidroizolācija” .

Cesvaines pils atjaunošanai laika posmā no 2002. gada 5. decembra līdz 2019. gada  decembrim ieguldīti 2 207 629,00 EUR. Finansējuma avoti – Cesvaines novada pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, ES programma “PHARE”, Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma.

SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” ir izstrādājis Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas būvprojektu, kurš ir sadalīts vairākās kārtās. Šobrīd ir realizētas pirmās divas kārtas: 1.kārta “Siltumtrases izbūve un siltummezgla ierīkošana” (izbūvēts siltumtrases pievads uz pili un siltummezgla ierīkošana pils pagrabstāva telpā), kā arī 2.kārta “Pagalma lietus kanalizācijas tīklu izveidošana un esošo lietus kanalizācijas tīklu atjaunošanas pils Ziemeļu pusē un pils pamatu hidroizolācija”. Šos darbus veica SIA “Rubate”, tie tika pabeigti 2019. gada noslēgumā (autoruzraudzība darbu sveic SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, būvuzraudzība SIA “Firma L4”).

Šobrīd izsludināta iepirkuma procedūra pils pārbūves un restaurācijas 3.kārtas darbiem. Ar šo projektu tiks īstenots Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”. 3. kārtas iepirkumā paredzēts atrast būvnieku, kas veiks galvenokārt darbus apkures sistēmu ierīkošanai pils iekštelpās, sakārtos elektroinstalāciju. Tāpat tiks veikta lifta izbūve, lai nodrošinātu piekļuvi pilij personām ar kustību traucējumiem, izbūvētas semināru, konferenču un muzeja izstāžu telpas. Plašāka informācija pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā pie iepirkuma.

Cesvaines pils šobrīd, lai arī ir noslēgušies jumta pārbūves darbi, vēl nav brīvi pieejama apmeklētājiem, jo paredzams, ka jau pavasarī tiks noslēgts līgums par 3. kārtas būvdarbu veikšanu. Taču tiklīdz būs iespēja apmeklēt un paviesoties arī pils iekštelpās, par to noteikti informēsim.

Linda Vanaga,
Autores un Tūrisma centra arhīva foto


Norisinājusies pārrobežu sadarbības projekta darba grupas tikšanās Cesvainē

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

Šā gada 26. un 27. novembrī Cesvainē notika pirmā tikšanās pārrobežu projekta „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā” ietvaros. Darba grupai šī bija jau otrā kopīgā tikšanās (pirmā Cesvainē).

Cesvaines novada dome, iesaistoties kā projekta partneris kopā ar Daugavpils pilsētas domi, Pleskavas administrāciju un VAS Valsts nekustamie īpašumi, plānojusi turpināt atjaunot Cesvaines pili. Līdz šim jau izbūvētas siltumtrases, kas pievadītas pie pils. Paredzēts, ka projekta ietvaros notiks apkures sistēmas izveide arī pils iekštelpās, lai apmeklētājiem tā būtu omulīga.

Cesvainē ieradās projekta partneri no Daugavpils un Pleskavas. Tikšanās laikā projekta partneri informēja par līdz šim paveikto, sagatavotajām pirmajām atskaitēm, kā arī neskaidrībām, kuras radušās projekta īstenošanas gaitā. Pārrunātas arī turpmākās aktivitātes.

Viesu vizītes laikā notika arī objekta – Cesvaines pils apskate, lai novērtētu padarīto un apjaustu turpmāk darāmo. Jāpiebilst, ka daļai no viesiem šī bija pirmā viesošanās Cesvainē un pilī. Darba grupas dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Cesvaines uzņēmējiem – AS “Cesvaines piens”, SIA “Cesvaines vīni” un SIA “Ducimus”.

Šī projekta ietvaros Cesvaines novada dome ir izsludinājusi iepirkumu, kura rezultātā tiks noskaidrots darbu veicējs, kas veiks 3.kārtas būvdarbus.

Linda Vanaga,
autores foto


Uzsākta Latvijas - Krievijas pārrobežu projekta realizācija

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

Cesvaines novada dome ir uzsākusi Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā” īstenošanu.

Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome. Kā sadarbības partneri darbojas Pleskavas (Krievija) pilsētas administrācija un Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.

Projekta mērķis: veicināt kultūras mantojuma tūrismu programmas teritorijā, restaurējot objektus un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar tūristu un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu.

Programmas finansējums: 3 120 000 EUR (90% no visa projekta kopsummas)

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2019. – 30.04.2021.

Projekta galvenās aktivitātes:

-     Daugavpils cietokšņa Pulvera noliktavas restaurācija

-     Cesvaines pils telpu restaurācija un pielāgošana izstādēm

-     Ēkas restaurācija Tūrisma informācijas centram Pleskavas centrā

-     Daugavpils cietokšņa investīciju kataloga publicēšana

-     Pārrobežu tūrisma maršruta izveide

Cesvainē galvenais objekts, kurā tiks īstenotas aktivitātes, protams, būs Cesvaines pils. SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” ir izstrādājis Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas būvprojektu, kurš ir sadalīts vairākās kārtās. Šobrīd tiek realizētas pirmās divas kārtas: 1.kārta “Siltumtrases izbūve un siltummezgla ierīkošana” 2.kārta “Pagalma lietus kanalizācijas tīklu izveidošana un esošo lietus kanalizācijas tīklu atjaunošanas pils Ziemeļu pusē un pils pamatu hidroizolācija”. Darbu veicējs ir SIA “Rubate”, kuri apņēmušies darbus veikt līdz 28. novembrim par euro 162311,66 (tai skaitā PVN). Autoruzraudzības darbu sveic SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par euro 3291.20 (tai skaitā PVN). Būvuzraudzības darbi šīm divām kārtām ir uzticēti SIA “Firma L4” par euro 11313.50 (tai skaitā PVN).

Visa projekta kopējās izmaksas ir euro 3 466 666.67, no kurām Cesvaines pašvaldības daļa ir euro 1 388 888,89. Pašvaldībai obligāti jānodrošina 5% līdzfinansējums.

Iveta Raimo
Cesvaines novada domes projektu vadītāja,
Uģa Fjodorova foto


Uzsākts darbs pie pārrobežu projekta īstenošanas

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

Šā gada 8. un 9. jūlijā Daugavpilī uz pirmo kopīgo tikšanos kopā sanāca Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta partneri.

Sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas domi, Pleskavas pilsētas administrāciju, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” tiek izstrādāts kopīgs pārrobežu projekts – Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma infrastruktūras projektu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Tajā ir paredzēts piesaistīt finansējumu vienas pils zāles atjaunošanai.

Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam stratēģiskais mērķis ir atbalstīt vienotus centienus risināt pārrobežu attīstības izaicinājumus un veicināt Eiropas Savienības ārējās pierobežas teritorijas un to Krievijas reģionu, kas robežojas ar Eiropas Savienību, potenciāla ilgtermiņa izmantojumu. Daugavpils (Dinaburgas) cietoksnis, Cesvaines pils un Pleskavas vēsturiskais centrs ir populāri tūrisma objekti ar nozīmīgiem infrastruktūras, kultūras pieminekļu defektiem, kā arī tirgzinības trūkumiem, kas neļauj dinamiski attīstīties tūrismam un vietējai uzņēmējdarbībai. Realizējot šo projektu, tiks renovēti iepriekšminētie kultūras pieminekļi un kultūras mantojums, veicināta pārrobežu tūrisma attīstība. Galvenais projekta mērķis – saglabājot kultūras mantojuma objektus, veicināt jaunu tūrisma produktu veidošanu un pārrobežu reģiona pievilcības paaugstināšanu tūrisma, kultūras sakaru un biznesa attīstības nolūkos.

Cesvaines novada dome kā projekta partneris ar iepriekšminētajiem sadarbības partneriem sadarbosies Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.LV-RU-002 „Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā”. Šī projekta galvenais mērķis ir veicināt kultūras mantojuma tūrismu programmas teritorijā, restaurējot objektu un attīstot pārrobežu tūrisma risinājumus ar tūristu un apmeklētāju skaita pieauguma lielāko potenciālu. Tā, caur kultūras mantojuma objektu saglabāšanu partneri veicinās jaunu tūrisma produktu veidošanu un pārrobežu reģiona pievilcības paaugstināšanu tūrisma, kultūras sakaru un biznesa attīstības nolūkos.

Cesvaines novada dome finansējumu plānot izlietot 2002.gadā ugunsgrēkā cietušās Cesvaines pils zāles atjaunošanai, kā arī piekļuves nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta ietvaros paredzēta izstāžu un konferenču aprīkojuma iegāde. Jau šobrīd norisinās darbs pie siltumtrašu izbūves uz Cesvaines pili.

Tikšanās laikā Daugavpilī notika svinīga parakstīto līgumu nodošana visiem sadarbības partneriem, kā arī pārrunas un darbs pie projekta īstenošanas gaitas kalendārā grafika izstrādes, pārrunājot sasniedzamos rezultātus. Tika pārrunātas aktualitātes, kas šobrīd ir svarīgas projekta īstenošanas gaitā, kā arī gaidāmajiem tuvākajiem notikumiem kā 5. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls “Dinaburg 1812”, kurā piedalīsies arī Cesvaines pārstāvji. Pasākums veltīts 19. gs. pirmās puses notikumiem, kad brašais Dinaburgas cietokšņa garnizons atvairīja Napoleona armijas uzbrukumu 1812. gada jūlijā. Pasākuma galvenais mērķis ir Daugavpils cietokšņa un vēsturiskās rekonstrukcijas klubu kustības popularizēšana. Tā kā projekta vadošā partnera Daugavpils pilsētas domes projekta mērķis ir restaurēt cietokšņa pulverpagrabu, kas ir iekļauts cietokšņa kompleksā, pasākums pievērš uzmanību kompleksam kopumā un projekta mērķu nozīmīgumam.

Tikšanās laikā tika apsekots Daugavpils cietokšņa pulverpagrabs un kopējā cietokšņa teritorija, kā arī iepazīts līdzšinējās cietokšņa attīstības stāsts un nākotnes vīzija.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2021.gada vidus daļai, kad redzēsim Cesvaines pili pievilcīgāku apmeklētājiem un konferenču un izstāžu rīkošanai.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu Par lapas saturu pilnībā atbild Cesvaines novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Kopējais projekta budžets ir 3 466 666,67 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 3 120 000 EUR.

Linda Vanaga,
Foto no  projekta publicitātes materiāliem

Attēlā: Projekta partneru tikšanās un pieņemšana Daugavpils pilsētas domē: projekta partneri no Cesvaines novada domes, Daugavpils pilsētas domes, Pleskavas pilsētas administrācijas un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” tiekas ar Daugavpils pilsētas domes vadības pārstāvjiem


Maijs 2022
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21
22
23
24
25 26 27
28
29
30
31  

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos