Cesvaines Sociālās aprūpes nodaļa

Adrese: Madonas novads, Cesvaine, Augusta Saulieša iela 12
     Tālrunis: 64852318
     e-pasts: pansija@inbox.lv

 

Sociālās aprūpes nodaļas pārvaldnieka p.i.  Ilvija Kecko
     Adrese:
 A.Saulieša 14, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871
     Tālrunis:
 + 371 64852032;
     e-pasts:
 socdienests@cesvaine.lv

Sociālā dienesta vadītāja  Daina Markevica

     Tālrunis: + 371 64852032; + 371 29365023
     e-pasts: daina.markevica@madona.lv

Sociālā darbiniece Ilvija Kecko
      Tālrunis:
 + 371 64852032; 
      e-pasts:
 ilvija.kecko@madona.lv


Cesvaines Sociālā aprūpes nodaļa ir Cesvaines  Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina klientu pamatvajadzības – mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām personām, kuras nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta deklarēta Cesvaines  novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pakalpojums tiek nodrošināts 20 klientiem.

iespēju robežās nodrošināt pagaidu sociālo aprūpi personām darbaspējīgā vecumā, kuras nonākušas krīzes situācijā, vai atveseļošanas periodā pēc smagām slimībām.

 • Uzdevumi:

1. nodrošināt klientu ar dzīvojamo platību un sanitārajām telpām, atbilstoši klientu funkcionēšanas spējām,
2.apgādāt klientus ar veļu, apģērbu, apaviem, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru, nodrošināt to individuālu lietošanu,
3.nodrošināt klientiem, viņu vecumam atbilstošu ēdināšanu,
4.veikt medicīnisko aprūpi,
5. vajadzības gadījumā, organizēt klienta nokļūšanu uz veselības aprūpes un rehabilitācijas iestādēm un citām institūcijām,
6. sniegt klientiem sociālos pakalpojumus, nodrošināt to plānošanu, vadīšanu un koordinēšanu, ievērojot konfidencialitātes principu,
7.ievērot sociālo darbinieku ētikas kodeksu,
8. sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, izstrādāt un īstenot individuālos sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plānus klientiem,
9. nodrošināt klientiem iespēju tikties ar draugiem, ģimenes locekļiem un radiniekiem,
10.iespēju robežās klientus nodrošināt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem,
11.organizēt kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošināt klientiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

 • Uzņemšana sociālajā aprūpes nodaļā:

 • nepieciešamību uzņemt sociālajā aprūpes nodaļā, pamatojoties uz iesniegtajiem personas dokumentiem, nosaka tās pašvaldības sociālais dienests, kura administratīvajā teritorijā ir personas dzīvesvieta.
 • personas uzņem, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
 1. personas iesniegums,
 2. ārstniecības iestādes izsniegta medicīniskā izziņa par klienta veselības stāvokli,
 3. DEĀK izsniegta izziņa par invaliditāti,
 4. Sociālās palīdzības dienesta lēmums par klienta ievietošanu un lēmums par uzturēšanās samaksu veco ļaužu mītnē normatīvo aktu noteiktajā kārtībā,
 5. ja veco ļaužu mītnē klientu ievieto apgādnieks, tas uzrāda izziņu par pensijas apmēru (izziņa no VSAA) un slēdz samaksas līgumu ar iestādes vadītāju, 
 6. klients, iestājoties sociālajā aprūpes nodaļā, uzrāda pasi,
 7. iestādes vadītājs slēdz līgumu ar klientu.

Mēneša uzturēšanās maksa (ieskaitot pensijas daļu) vienam klientam 2018.gadā ir 665.90 euro.

Apgādnieki katru mēnesi maksā Pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz 2017. gada 9.februāra  Cesvaines novada domes sēdes protokolu Nr.3 „Par sociālās aprūpes iestādes klientu uzturēšanās izmaksām” 11.2. punktu:

“Noteikt maksu 100 euro (bez pensijas daļas iemaksas) par Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas sniegtajiem ilgstošas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Cesvaines novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 2017.gadā ”.


Mēneša uzturēšanās maksa (ieskaitot pensijas daļu) vienam klientam 2018.gadā ir 665.90 euro.

Apgādnieki katru mēnesi maksā Pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz 2017. gada 9.februāra  Cesvaines novada domes sēdes protokolu Nr.3 „Par sociālās aprūpes iestādes klientu uzturēšanās izmaksām” 11.2. punktu:

“Noteikt maksu 100 euro (bez pensijas daļas iemaksas) par Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas sniegtajiem ilgstošas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Cesvaines novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 2017.gadā ”.


Janvāris 2022
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20
21
22 23
24 25 26 27 28
29
30
31  
ceturtdiena, 20.01.2022
piektdiena, 21.01.2022
sestdiena, 29.01.2022

Seko Cesvaines apvienībai
sociālajos tīklos