Kritiskās domāšanas darbnīca "DOMĀ GUDRĀK"

Šī gada 10.novembrī Cesvaines novada domes Bērnu un jauniešu centrā norisinājās pasākums Strukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīca ''DOMĀ GUDRĀK''.
Šī darbnīca kopā saveda gan jauniešus, gan lēmuma pieņēmējus un jaunatnes jomā strādājošos, lai kopīgi apspriestu jauniešiem nozīmīgus izaicinājums gan Latvijas, gan Eiropas mērogā. Šoreiz darbnīca netika vadīta balstoties uz “Kafija ar politiķiem”metodi, bet gan tika veidota tā, lai izmantojot jauniegūtās prasmes kritiskajā domāšanā, spētu analizēt Strukturētā Dialoga projekta ietvaros izveidotās rekomendācijas.
Rekomendāciju analīze nepieciešama, lai saprastu, vai rekomendācijas ir īstenojamas un aktuālas dalībvalstīs. Tā pat, lai izveidotu rīcībpolitiku un ieviešanas mehānisku apkopojumu, nepieciešama atgriezeniskā saite no jauniešu un lēmumu pieņēmēju puses.
Rekomendācijas, kuras tiks apspriestas: Strukturētā Dialoga nacionālajā konferencē izveidotās Latvijas rekomendācijas (Jelgava 22.-23.09); Eiropas jaunatnes konferencē izstrādātās Eiropas rekomendācijas (Košice, Slovākija, 3-6.10.).
Projektu īsteno biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās, izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.


Fotokonkursa "Cesvaine rudenī 2016" atklātā balsošana


Radošās darbnīcas jauniešiem


JAUNIEŠIEM - Strukturētā dialoga kritiskās domāšanas darbnīca Cesvainē


Finansu spēle "Cashflow"

14.oktobrī Bērnu un jauniešu centrā tika piedāvāta pasaulē pārdotākā bestsellera autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēle “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē.

Šī spēle palīdz vairāk izprast naudas nozīmi un plānot savas finanses. Spēli palīdzēja izspēlēt profesionāli spēles vadītāji Toms Vītols un Gatis Kalējs, kuri iepazīstināja ar spēli, izskaidroja un analizēja tās gaitu, kā arī veidoja izpratni par finanšu iespējām mūsdienu pasaulē.

Spēle „Cashflow” tiek piedāvāta sadarbībā ar projektu "Esi līderis", kurā piedalās Cesvaines vidusskolas skolēni, kuri apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmu “Uzņēmējdarbības pamati”. Šī programma ir akreditēta un par tās apgūšanu tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība.

No 10. līdz 14.oktobrim Latvijā norisinājās karjeras nedēļa, tādēļ radās ideja, ka ir nepieciešams jauniešus iepazīstināt ar vienu virzienu - šoreiz finansu, lai palīdzētu viņiem izprast, ko vēlas studēt nākotnē!Fotokonkurss "Cesvaine rudenī 2016"

Fotogrāfijas sūtīt uz e-pastu lasma.markevica@cesvaine.lv no 2016. gada 24. oktobra līdz 2016. gada 7. novembrim

Vairāk informācijas nolikumā.


Karjeras nedēļa 2016

Piektdien, 14. oktobrī plkst. 15:00

Piesakies, rakstot uz lasma.markevica@cesvaine.lv līdz 12. oktobrim

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē.
Spēle palīdzēs Jums vairāk izprast naudas nozīmi un plānot savas finanses.
Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu un veidos izpratni par finanšu iespējām mūsdienu pasaulē.
Dalībniekiem aprēķiniem nepieciešami kalkulatori vai viedtālrunis, kurā spēles vadītājs palīdzēs lejuplādēt speciālo Cashflow bezmaksas aplikāciju.Cesvaines vidusskolas darba grupa sadarbībā ar Cesvaines novada domes Bērnu un jauniešu centra vadītāju Lāsmu Markevicu ir izstrādājuši Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektu „Like? Share!” un konkursa rezultātā saņēmuši finansējumu, lai projektu īstenotu (sīkāk par projektu lasīt pielikumā). 
#EsmuFutbolists

Konkursa ''Aktīvs vasarā 2016'' noslēgums

Šā gada vasarā Cesvaines novada bērniem un jauniešiem bija iespēja piedalīties Cesvaines novada domes Bērnu un jauniešu centra organizētajā konkursā ''Aktīvs vasarā 2016''.

Šis konkurss tika rīkots sadarbībā ar Cesvaines grāmatnīcu ''Jumava''. Konkursa mērķis bija aktualizēt Cesvaines novada vasaras kultūras un sporta pasākumus, un iesaistīt bērnus un jauniešus pasākumu organizēšanā. Kā arī veicināt lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku vasaras brīvdienās.

Konkursa dalībniekiem tika izsniegta uzskaites grāmatiņa, kurā pēc katra pasākuma tika iespiests zīmodziņš. Atsaucība uz konkursu bija liela. Bērni un jaunieši apmeklēja pasākumus, piedalījās to organizēšanā, un iesaistījās jaunās Cesvaines grāmatas tapšanā, pārrakstot informāciju datorrakstā.

2. septembrī tika apbalvoti šīs vasaras aktīvākie bērni un jaunieši. Aktīvākie bērni bija Ance Bērziņa un Madars Dreika. Aktīvākie jaunieši bija Andis Dreika un Beatrise Vīgupe.

Pēc apbalvošanas bērni un jaunieši tika aicināti uz kopīgu kino vakaru, kuru organizēja Cesvaines evanģēliski luteriskās baznīcas jaunieši.

Liels paldies grāmatnīcai ''Jumava'' un Līgai Porietei par veiksmīgu sadarbību!

 

Lāsma Markevica,

BJC vadītāja


2. septembrī konkursa "Aktīvs vasarā" noslēgums

"Fresh air Cesvaine jam"

26. augustā plkst. 12:00 CESVAINES SKEITPARKĀ SKATEBOARD, BMX, INLINE, SCOOTER

Reģistrācija no plkst: 10:30 - 11:30

Nāc pārgājienā uz Biksēri!

Pavingrosim svaigā gaisā pie Cesvaines pils

1. jūnijā - Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā

Vasaras brīvlaiks ir klāt!"Kafija ar politiķiem"

2016.gada 17.maijā plkst.15:20 Cesvaines novada domes zālē, Pils iela 1A. 
Latvijas Jaunatnes padomes un Eiropas Savienības organizētā jauniešu Strukturētā dialoga ietvaros paredzētās V cikla reģionālās konsultācijas ar nosaukumu “Kafija ar politiķi”. 
Pasākuma “Kafija ar politiķiem” formāts dod iespēju jauniešiem tikties ar lēmumu pieņēmējiem un runāt par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā līmenī. Pasākums jauniešiem paver iespējas izzināt vietējo pašvaldību iespējas īstenot jauniešu idejas arī reģionālā un nacionālā līmenī.
Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

Vairāk informācijas -
Lāsma Markevica, lasma.markevica@cesvaine.lv


Mātes dienas apsveikums

Tuvojas mātes diena!
Ikviens ir aicināts no 2.-7.maijam atnākt uz Cesvaines novada domes Bērnu un jauniešu centru, izveidot mīļu video apsveikumu savām māmiņām, vecmāmiņām un krustmāmiņām!


IESPĒJU STIPENDIJA

Domu biedru grupa, kas pārsvarā sastāv no bijušajiem Cesvaines vidusskolas absolventiem, brīvprātīgi nolemj atbalstīt vienu vidusskolas absolventu studiju uzsākšanā, piešķirot pirmā studiju gada laikā ikmēneša maksājumu 100 EUR apmērā.

Mērķis.
Motivēt Cesvaines vidusskolas pēdējās klases skolēnus pabeigt mācību gadu ar iespējami labām sekmēm, tādejādi palielinot Cesvaines vidusskolas konkurētspēju.


Līdzekļu piesaiste un izmaksa.

Līdzekļu piesaistei tiek izmantots jau esošas organizācijas "IZGLĪTĪBAI UN KULTŪRAI CESVAINĒ", reģistrācijas Nr:40008140248  konts: LV57HABA0551025428802, Banka: Swedbank (SWIFT kods HABALV22).
Veicot maksājumus kā ziedojuma mērķis jānorāda "IESPĒJU STIPENDIJA". No iegūtajiem līdzekļiem biedrība veic maksājumus atbilstoši šī nolikuma prasībām un atskaitās ziedojumu maksātājiem par kārtējā mēnesī saņemtajiem un iztērētajiem līdzekļiem. Biedrība par katru izmaksāto summu samaksā valsts budžetā arī finansējuma saņēmēja ienākumu nodokli 23% apmērā (ja netiek nokārtots sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet vienojāmies, ka līdz vasaras beigām tāds tiks noformēts).

Maksājumu apjoms un termiņš.
100 EUR maksājums tiks veikts ne vēlāk kā katra mēneša piektajā datumā no septembra līdz jūnijam, maksājumu kopējai summai sastādot 1000 EUR.


Pieteikšanās noteikumi.
Pretendentam līdz 2016. gada 15. maijam ir jāsagatavo un jānosūta motivācijas vēstule uz e-pastu markevica.lasma@gmail.com, kurā pretendents apraksta savu situāciju, attieksmi pret mācībām un iepazīstina ar nākotnes plāniem. Pretendentam ir jāpaskaidro, kāpēc tieši viņam šāds finansiāls atbalsts būtu nepieciešams.

Atlases kritēriji:
1. Vidējā atzīme pēdējā pusgadā par visiem mācību priekšmetiem 7,5 balles.
2. Domu biedru grupas balsojuma rezultāti pēc pretendentu motivācijas vēstuļu izvērtēšanas.

Iespēju Stipendijas saņemšanas noteikumi.
Iegūstot tiesības saņemt šo finansiālo atbalstu, absolvents noslēdz formālu biedrības sagatavotu līgumu, kurā norāda savu bankas kontu, kā arī uzņemas sekojošas saistības:
1. līdz 1. septembrim iesniegt biedrībai izziņu par uzņemšanu augstskolā;
2. pēc pirmās sesijas iesniegt biedrībai sekmju izrakstu;
3. nekavējoties ziņot biedrībai, ja rodas kādi citi šķēršļi studiju turpināšanai.
Gadījumā, ja studijas tiek pārtrauktas, biedrība patur tiesības maksājumus pārtraukt un piešķirt finansējumu nākošajam kandidātam ar otro augstāko novērtējumu balsojumā.


Bērnu un jauniešu centra jauno telpu atklāšana


Ar svinīgu atklāšanas lentes griešanu 2016. gada 8. aprīļa pēcpusdienā Cesvainē tika atklātas Cesvaines novada domes bērnu un jauniešu centra (BJC) jaunās telpas. Tās tagad būs daudz plašākas, gaišākas un iespējams arī idejas rosinošākas. BJC jaunā mājvieta ir Pils ielā 2.
            „Šī diena bija īpaša. Kopā ar bērniem un jauniešiem ļoti gatavojāmies tai. Manuprāt, viss ir izdevies un jaunās telpas ir brīnišķīgas. Jauniešiem ir sava „Jauniešu māja”, kur iespējams pavadīt brīvo laiku lietderīgi, organizēt un piedalīties pasākumos, sadarboties vienaudžu vidū, radot daudz jaunu ideju" - priecīgi par jaunumiem stāsta BJC vadītāja Lāsma Markevica.

Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Decembris 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16
17
18 19
20
21
22
23 24
25 26 27 28 29 30
31
sestdiena, 16.12.2017

Seko mums
sociālajos tīklos