Cesvaines novada pirmsskola "Brīnumzeme"

Adrese: Celtnieku iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV - 4871, e-pasts: brinumzeme@cesvaine.lv
Vadītāja - Skaidrīte Aveniņa, tālr.: 28352392, e-pasts: skaidrite.avenina@cesvaine.lv
Vadītājas vietniece izglītības jomā - Daina Stikāne, tālr.: 29453899

Saimniecības vadītāja - Irēna Šera, tālr.: 26556971
Medmāsa - Ligita Pipcāne, tālr.: 28359606

Iestāde atvērta 1972. gada 18. novembrī. Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2011. gada 1. jūlija lēmumu iestādei ir apstiprināts nosaukums – Cesvaines pirmsskola „Brīnumzeme”, kura darbojas saskaņā ar nolikumu. Darbības mērķis - īstenot pirmsskolas izglītības programmu Nr. V – 6373 (24.04.2013.), kods 01 0111 11, sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā.

Licencētas divas speciālās pirmsskolas izglītības programmas:
izglītojamiem ar valodas traucējumiem ( Nr. V – 4444, programmas kods 01 0155 11),
izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (Nr. V – 4445, programmas kods 01 0156 11)

Darba laiks
Izglītības iestāde strādā no plkst. 7.30 – 18.30, pirmssvētku dienās līdz 17.30

Personāls
Iestādē strādā 34 darbinieki, no tiem 17 pedagogi, ar atbilstošu augstāko pedagoģisko izglītību

Grupu komplektācija

Iestādē darbojas 6 grupas bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem:
Grupa „Sienāzītis”
Grupa „Spārīte”
Grupa „Bitīte”
Grupa „Bizmārīte”
Grupa „Skudriņa”
Grupa „Taurenītis”

Tradīcijas un svētki
Iestādē tiek realizēti tradicionālie svētki un pasākumi - Zinību diena, Tēvu diena, Miķeļi, Mārtiņdiena, Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts, Ziemassvētku egles iedegšana pie iestādes, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Drošības nedēļa, Dzejas dienas, vecvecākiem veltīts koncerts, Mākslas diena, Teātra dienas, Ģimenes dienai veltīts pasākums, sagatavošanas grupu izlaidumi.

Reizi mēnesī visām vecuma grupām tiek organizēta sporta diena, divas reizes gadā sporta svētki, katrā grupā - atklātā rotaļnodarbība un tematiskais pasākums.

Katru mēnesi iestādē tiek izliktas bērnu darbu vai tematiskās izstādes sadarbībā ar bērnu vecākiem.
Komunikācijas ar sabiedrību

Reizi mēnesī, no septembra līdz jūnijam, iznāk iestādes informatīvi ilustrējošais izdevums „Varavīksne”.
Sadarbojamies ar Cesvaines novada iestādēm un ar pirmsskolas izglītības iestādēm no citiem novadiem. Piedalāmies akcijās, konkursos, projektos, kas aktuāli un nozīmīgi pirmsskolas vecuma bērniem.

Aptauja

Kādus pasākumus Jūs labprāt apmeklētu Cesvaines novadā?

Aprīlis 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22
23
24 25
26
27
28 29 30

Seko mums
sociālajos tīklos