Centralizētie eksāmeni

Atskatoties uz nu jau aizvadīto 2015./2016.mācību gadu, Cesvaines vidusskolas kolektīvs var teikt, ka ir labi strādāts visās skolas darbības jomās, arī mācību darbā.

Pagājušajā mācību gadā apliecības par pamatizglītību saņēma 30 skolēni, bet vidējo izglītību ieguva 15 audzēkņi, tai skaitā neklātienes programmā.

9.klašu skolēni kārtoja četrus eksāmenus. Vidējais sniegums latviešu valodā šogad nav pazeminājies ( apguves līmenis 63,77%). Matemātikā 9.kl. izpilde 61,38%, rezultāti augstāki nekā iepriekšējā mācību gadā. 9.klašu skolēnu zināšanas Latvijas vēsturē ir labas (izpilde 66,18%).

Šogad valodu izvēle svešvalodu eksāmeniem bija šāda: 24 skolēni kārtoja eksāmenu angļu valodā un 4 – krievu. Angļu valodā apguves līmenis 69,8%, krievu 58%.

12.klašu skolēnu zināšanu kvalitāte visos septiņos centralizētajos eksāmenos ir laba. 74% eksāmenu faktu ir ieguvuši kopvērtējumu jeb izpildi virs 50% (pavisam bija 50 eksāmenu faktu, t.i., kopējais centralizēto eksāmenu skaits, kurus kārtoja 15 divpadsmitās klases skolēni).   Visi saņēma atestātus par vidējo izglītību.

Cesvaines vidusskolā visos eksāmenu priekšmetos rezultāti ir labāki par valstī vidējo rādītāju 49,9%.

Mūsu rezultāti: apguves līmenis bioloģijā 74,16%, krievu valodā 73,16%, angļu valodā 67,61%, latviešu valodā 62,04%, Latvijas un pasaules vēsturē 61,28%, fizikā 57,41%, matemātikā 51,70%.

Svešvalodās 9 jaunieši ieguva kopvērtējumu, kas  atbilst Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes B2 līmenim (72 – 93%). Angļu valodā – Lauris Ungurs, Alise Ozoliņa, Edgars Beļkevičs, Reinis Kalniņš, Jānis Ločmelis, Elvis Ostašovs, Reinis Alksnis, Elvis Haritonovs, krievu valodā – Evija Kalve.

Esam gandarīti, ka labie panākumi eksāmenos ļāva iekļūt nākamo mācību iestāžu budžeta grupās 8 absolventiem.

Lai arī turpmāk mācīšanās un nenogurstoša sevis pilnveidošana ikvienam sagādā daudz prieka, rada vēlmi uzzināt un izzināt arvien vairāk un dziļāk, lai prasme iegūtās zināšanas gudri un atbildīgi likt lietā!

Velta Kalniņa, Cesvaines vidusskolas direktora vietniece

Institūcijas darbības rezultāti

Cesvaines vidusskola ir sekmīgi turpinājusi darbu, kopumā uzrādot labus rezultātus, kuri tika pozitīvi novērtēti skolas akreditācijas procesā. 2013. gadā saņemtas izglītības iestādes un mācību programmu akreditācijas lapas uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem.
Viens no mācību gada rezultātu raksturlielumiem ir skolēnu skaits, kuri sekmīgi ieguvuši pamatizglītības vai vidējās izglītības dokumentus. No 33 9. klašu skolēniem 32 beidza un saņēma apliecības par pamatizglītību. Viena skolniece (3%) saņēma liecību un turpinās mācības pamatizglītības ieguvei Gulbenes 2.vidusskolā. 12.klasi beidza un atestātus par vidējās izglītības ieguvi saņēma 19 skolēni. Diemžēl skolēnu skaita samazinājums šogad sasniedzis 12.klasi. Iepriekšējos gados absolventu skaits bija 35 – 38, šogad par 16 mazāks.

May 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Pasākumi drīzumā

Seko mums
sociālajos tīklos