Cesvaines vidusskolas īstenotās iniciatīvas 2015. gadā

Janvāris

 • Piedalīšanās projektā “Saldējums ar deputātu”, kur 5.klašu skolēni tikās ar novada deputātiem  D.Bauni, M.Vasku, B.Putniņu 2015.gada janvāra mēnesī.
 • 2.-4.klašu koris piedalās labdarības koncertā Madonā 09.01.2015.
 • Dambretes turnīrs novadā .
 • Sadarbība ar novadu pašpārvaldēm. Retro balle Varakļānos. Piedalās mūsu skolas skolēni.30.01.2015.
 • Florbols 5.-7.klasēm 20.01.2015.

Februāris

 • Projektu nedēļa 09.02.-13.02.2015. Tēma “Cesvaine pasaulē”
 • Ēnu diena 11.02.2015.Piedalās skolēni no 5.-11.klasei
 • Lekcija 9.-11.klašu skolēniem “Esmu līderis” (lektors Jānis Stabiņš)
 • Valentīndienas pasākums 5.-12.klasei. 19.02.2015. Atbildīgie 10.klase
 • Sniega diena 1.,2.klasei 20.02.2015. Atbildīgie 5.a klase
 • 5.-6.klašu deju kolektīvs koncertā Adulienā 25.02.2015.
 • Skolā viesojas Vangažu k.n. dejotāji 26.02.2015.
 • Skauti un jaunsargi piedalās O.Kalpakam veltītajās aktivitātēs Degumniekos 26.02.
 • Žetonvakars 28.02.2015.
 • 10.,11.klase Rīgā izstādē “Skola 2015” 27.02.2015.
 • Pirmo reizi Cesvaines vidusskolā notiek Vidzemes reģiona mazo mūzikas kolektīvu republikas skate .Piedalās 4 kolektīvi no skolas. Grupām “Cits rakurss”, ’’Florence”, “Komikss ” 2.pakāpes diplomi. Grupai “GREAN Neon”1.pakāpes diploms un tiesības piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Skate notiek 14.02.2015.
 • Skolotājiem Radošuma pils kursi „Strukturētas domāšanas un radošuma metodes skolēnu projektos un aktivitātēs”.

Marts

 • Cesvainē notiek tautisko deju kolektīvu pirms skates koncerti 04.,05.03.2015.
 • Vecāku nedēļa marta mēnesī ar iespēju vadīt stundas, vērot , piedalīties I.Gargurnes lekcijā 09.-14.03.2015.
 • Piedalīšanās represēto piemiņas pasākumā pilsētā 25.03.2015.
 • Projekta Comenius grupa viesojas Vācijā 14.03.-21.03.2015.
 • Estrādes ansambļu  festivāls “Burziņš 2015” 27.03.2015
 • Skola organizēja starpnovadu olimpiādi latviešu valodā un matemātikā 3. klasei, 31. martā starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādi. 4. klases skolēni piedalījās starptautiskā matemātikas konkursā „Tik vai … cik.”

Aprīlis

 • Lieldienu pasākums sākumskolā 01.04.2015.
 • Skolas viesis Saeimas deputāts , spēkavīrs Raimonds Bergmanis 10.04.2015.
 • “Popiela” sākumskolā 10.04.2015. Atbildīgie 6.a klase.
 • Piedalīšanās deju skatē Gulbenē, cīņa par tikšanu uz XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.1.pakāpes diplomi 1.klases kolektīvam, 1.pakāpes diploms 3.-4.klašu kolektīvam, 1.pakāpes diploms 5.-6.klašu kolektīvam, 2.pakāpes diploms 2.klase kolektīvam 18.04.2015.
 • Koru skate Madonā. 24.04.2015.,07.05.2015.
 • Matemātikas un dabas izzināšanas nedēļa 20.-24.04.2015.
 • “Popiela skolā” 30.04.2015.
 • 5.a un 6.b klase meža dienu pasākumā, meža stādīšanā 29.04.2015.
 • Talka Cesvaines parkā 23.04.2015.
 • 29.aprīlī skolā notika Cesvaines “Uzņēmējdarbības forums”.

 

Maijs

 • ZZ čempionāts (pusfinālā piedalās 5.a un 5.b klases) 08.05.2015.
 • Latvijas republikas neatkarības pasludināšanas 25.gadadienas pasākums, jaunsargu uzņemšana, militārās stafetes 06.05.2015.
 • Skolā viesojas Comeniuss projekta dalībnieki no Vācijas 06.05.2015.- 14.05.2015.
 • Skolas viesis absolvents A. Zeltiņš 08.05.2015.
 • 7.klašu skolēnu tikšanās ar grāmatu autori I.Plotņikovu 08.05.2015.
 • 9.klašu skolēniem lekcija “Cilvēku tirdzniecība” 08.05.2015.
 • Zvaniņa svētki 15.05.2015.
 • 7.klase Meža dienu pasākumā 21.05.2015.
 • Sporta diena 25.05.2015.
 • Ekskursiju un pārgājienu diena 27.05.2015.
 • Labo darbu diena- labāko skolēnu, sportistu, konkursu uzvarētāju ,skolotāju un vecāku apbalvošana 22.05.2015.
 • Atvadas no sākumskolas. Pasākums sākumskolā 29.05.2015.

Jūnijs

 • Izlaidums  9.klasei
 • Izlaidums 12.klasei
 • 14.jūnijā jau tradicionāli skolas labākie skolēni piedalījās 14.jūnija pasākumā pie Brīvības pieminekļa, apmeklēja citus izglītojošos pasākumus.

 

Jūlijs

 • 6.06.-12.06.2015. piedalīšanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
 • Starptautiskā projekta „Darbosimies kopā” ietvaros skolotāju un skolēnu grupa 2015. gada jūlijā kopā ar rumāņu grupu apmeklēja partnerus Francijā.

 

Septembris

 • Dejotāji dejo Dzelzavas pansionātā 04.09.2015.
 • Skolēnu pašpārvaldes pārvēlēšanas 10.09.2015.
 • Skautu un jaunsargu piedalīšanās O.Kalpakam veltītajos Karoga svētkos “Liepsalās” 11.09.2015.
 • Olimpiskā diena 24.09.(5.-12.klasei) un 25.09.2015. (1.-4.klasei)

Oktobris

 • Cesvaines Sociālās aprūpes centra apmeklējums -Senioru dienas atzīmēšana 02.10.2015.
 • 8.a.b piedalās konkursā “Mežs- mūsu bagātība” septembrī, oktobrī
 • Skolotāju dienas svinības 05.10.2015.
 • Labo darbu nedēļas aktivitātes. (piedalās 5.,6.a ,7.klase)12.-16.10.2015.
 • Vecāku nedēļa oktobra mēnesī 19.10.-23.10.2015.
 • Stāstnieku konkurss novadā 22.10.2015.
 • 10.klases dalība konkursā “Nost ar plāno”. Pasākuma noorganizēšana skolēniem.23.10.2015.

Novembris

 • Mārtiņdienas tirgus 10.11.2015.
 • Tēvzemes nedēļa 11.-17.11.2015.
 • Pasākums, veltīts Latvijas Republikas 97. dzimšanas dienai 17.11.2015.
 • Ierindas skate 26.11.2015.
 • 6.-7.klašu dejotāji sveic Gulbenes novadu svētkos Gulbenē 27.11.2015.

 

Decembris

 • Nodarbība 9.-11.klašu skolēniem “Esmu līderis” 02.12.2015.
 • Pašpārvalde piedalās pasākumā Lubānā 03.12.2015.
 • Deju pasākums “ Ziemas vitamīnam-10”04.12.2015.
 • Ziemassvētku egle 1.-6.klasei 15.12.2015.
 • Ziemassvētku egle 7.-12.klasei 17.12.2015.
 • Bērnu Ziemassvētku dievkalpojums Ev.lut. baznīcā 18.12.2015.

 

 Gada garumā

 • Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu Cesvaines vidusskola piedalījās projektos „Skolas auglis” un „Skolas piens”, kuri deva iespēju sākumskolas un pamatskolas skolēniem skolā saņemt dārzeņus un pienu bez maksas.
 • Sadarbībā ar sponsoriem caurmērā 20 bērniem katru mēnesi tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Cesvaines novada dome piešķir brīvpusdienas bērniem no trūcīgām ģimenēm un  daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķir 50% līdzfinansējumu.
 • Turpinot plānveidīgu telpu labiekārtošanu, sākumskolā veikts vienas klases telpas remonts.
 • Angļu valodas kabineti tika aprīkoti ar interaktīvo sistēmu un televizoru.
 • Pēc skolas padomes vecāku iniciatīvas tika uzsākta skolēnu formas ieviešana.
 • Visas klases ir bijušas ekskursijās.
 • Erudītu konkurss 5.-12.klasei.
 • Darba grupa strādāja pie Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas stratēģisko partnerību skolu sektorā projekta pieteikuma.
 • Skolā turpinājām projekta “Esi līderis!” profesionālās pilnveides izglītības programmas „Uzņēmējdarbības pamati” norisi sadarbībā ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”. Papildus vispārizglītojošajai programmai vidusskolēni apguva šādas mācību programmas: Lietišķā etiķete, Mārketings, Lietvedība, Grāmatvedība
May 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Pasākumi drīzumā

Seko mums
sociālajos tīklos