Cesvaines vidusskolas īstenotās iniciatīvas 2017. gadā

Janvāris

 • Mazskauti ziemas pārgājienā mežā 14.01.2017.
 • Madonas reģiona deju kolektīvu koncerts “Divi duči danču” Cesvainē 21.01.2017. 5.-12.klasei
 • No 2017. gada 23. Janvāra līdz 27.janvārim skola uzņēma Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ projekta “Like? Share!” sadarbības partnerus no Igaunijas un Polijas.
 • 2.-4.klašu koris piedalās labdarības koncertā Madonā 27.01.2017.

Februāris

 • Projektu nedēļa 06.02.-10.02.2017.
 • Ēnu diena 15.02.2017.Piedalās skolēni no 5.-12.klasei
 • Žetonvakars 11.02.2017.
 • 10.,11.klase Rīgā izstādē “Skola 2017” 24.02.2017.
 • Leļļu izstāde skolas bibliotēkā
 • 4.-5.klašu dejotāji koncertē Saikavā
 • Dzimtās valodas un mākslu MK pasākumu nedēļa skolā 20.02.-24.02.2017.
 • Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam".

Marts

 • Retro balle 03.03.2017.
 • Jaunsargu un skautu komandas piedalās O.Kalpakam veltītajās militārajās stafetēs Degumniekos.02.03.2017.
 • Novada skatuves runas konkurss 07.03.2017.
 • 23.03.2017.tiek parakstīts līgums par sporta zāles būvniecību pie vidusskolas.
 • Pašpārvaldes un ģitāristu viesošanās Cesvaines Sociālās aprūpes centrā 23.03.2017.
 • Piedalīšanās represēto pasākumā pilsētā.
 • Skola organizēja starpnovadu olimpiādi latviešu valodā un matemātikā 3. Klasei 02.03.,. 4. klases skolēni piedalījās starptautiskā matemātikas konkursā „Tik vai … cik.”
 • 9.a klases komanda piedalās Valmierā konkursā “Latvijas novadu lepnums”
 • Lekciju diena skolotājiem, skolēniem,vecākiem 09.03.2017.

Aprīlis

 • Tehnobusa apmeklējums 5.-12.klašu skolēniem karjeras izglītības projekta ietvaros 04.04.2017.
 • 19 04.2017.starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde mūsu skolā
 • Skolēnu pašpārvaldes pārvēlēšanu sanāksme 27.04.2017.
 • 5. Un 3.klases kolektīvs rada izrādi “Disco pavasaris” ,ar ko apbraukā kaimiņpagastu skolas un labdarības izrāde notiek Rīgā Bērnu klīniskajā slimnīcājūnijā
 • Estrādes ansambļu  festivāls “Burziņš 2017” 08.04.2017.
 • No 2017.gada 3.aprīļa līdz 8.aprīlim ERASMUS+ projekta “Like?Share!” grupa veica mācību aktivitātes Igaunijas partnerskolā  (Märjamaa Gümnaasium).
 • Matemātikas un dabas izzināšanas nedēļa 24.-28.04.2017.
 • ZZ čempionāts. Piedalās 6 klases ,uz pusfinālu tiek  5.un 10.  klase Valmierā
 • ES  konkursa “Garšīgie likumi” noslēguma pasākums mūsu skolā 28.04.2017.
 • Dalība pirmās palīdzības sacensībās Madonā 28.04.2017. . Iegūtas tiesības piedalīties valsts sacensībās septembrī.
 • Iesaistīšanās parka sakopšanā

 Maijs

 • Ekskursiju mēnesis.
 • 10.maijā skolā tiek uzņemti angļu valodas skolotāji no Cēsīm.
 • Estrādes grupu koncerts pansionātā 12.05.2017.
 • Zvaniņa svētki 11.05.2017.
 • Sporta un militāro stafešu diena 29.05.2017.
 • Pārgājienu diena 24.05.2017.
 • Tikšanās ar absolventiem. Sākumskolā viesojas AS Sadales tīkls darbinieks A.Kurms.
 • Labo darbu diena- labāko skolēnu, sportistu, konkursu uzvarētāju ,skolotāju un vecāku apbalvošana 22.05.2017.

Jūnijs

 • Izlaidums  9.klasei
 • Izlaidums 12.klasei
 • 14.jūnijā jau tradicionāli skolas labākie skolēni piedalījās 14.jūnija pasākumos pie Brīvības pieminekļa, apmeklēja Nacionālo mākslas muzeju.

 Jūlijs

 • Starptautiskā projekta „Darbosimies kopā” ietvaros mūsu skolotāju un skolēnu grupa no 21.līdz 31.07.2017. gada jūlijā uzņem partnervalstu dalībniekus no Rumānijas un Francijas.

Augusts

 • Ģitāristu vasaras nometne Druvienā 31.07.-04.08.2017.
 • Skautu vasaras nometne
 • Dejotāji koncertē Vācijā

Septembris

 • Sanitāro posteņu skate Rīgā. Piedalās skolas komanda .
 • Skautu un jaunsargu piedalīšanās O.Kalpakam veltītajos Karoga svētkos “Liepsalās” 08.09.2017.
 • Klases stundu tēma “Cesvaines vidusskolai 98”visās klasēs.
 • Olimpiskā diena 21.09.2017.(5.-12.klasei)
 • Dzejas rīts 5.-8.klasei 27.09.2017.
 • Dzejas pēcpusdiena 9.-12.klasei.tikšanās ar A.Līci 28.09.2017.
 • Dejotāju koncerts Cesvaines  pansionātā.28.09.2017.
 • Skolēnu pašpārvalde viesojas Varakļānu vidusskolā28.09.2017.

Oktobris

 • Skolotāju diena  05.10.2017.
 • Iepazīšanās pēcpusdiena sākumskolā 20.10.2017.
 • Erudītu konkursi 5.-12.klasei
 • Novada Stāstnieku konkurss “”Teci, teci valodiņa”

Novembris

 • 5.klase piedalās Rimi Gardēžu konkursā un iekļūst pusfinālā. Skolā viesojas un meistarklasi vada Rimi Gardēžu projekta dalībnieki S.Meirāne 03.11.2017.
 • Atvērto durvju diena vecākiem09.11.2017.
 • Mārtiņdienas tirgus 10.11.2017.
 • Tēvzemes nedēļa 11.-17.11.2017.
 • Pasākums, veltīts Latvijas Republikas 99. dzimšanas dienai 17.11.2017.
 • Mākslas filma “Ievainotais jātnieks” 8.-12.klasei 13.11.2017.
 • Erudīti 5.-12.klasei
 • Spēļu nakts -  “Uzsāc biznesu”  - 2017. gada 24. novembrī Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā.

 
Decembris

 • Deju pasākums “Ziemas vitamīns” 01.12.2017.
 • Ģitāristu pulciņš koncertā Dzelzavas internātpamatskolā.07.12.2017.
 • Sporta halles atklāšanas svinīgais pasākums 08.12.2017.skolas viesis IZ ministrs K.Šadurskis
 • DK “Dardedze” un DK “Sprīdītis” sadancošanās  Cesvaines vidusskolas aulā 10.12.2017.
 • 8.-12.klašu dejotāji  deju koncerttūrē Vācijā 13.-19.12.2017.
 • Estrādes grupu Ziemassvētku sveiciens pansionāta ļaudīm  18.12.2017.
 • Ziemassvētku egle 1.-6.klasei 19.12.2017.
 • Ziemassvētku egle 7.-12.klasei 21.12.2017.

 Gada garumā

 • Darba grupa strādāja pie Cesvaines vidusskolas sporta zāles būvniecības projekta.
 • Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu Cesvaines vidusskola piedalījās projektos „Skolas auglis” un „Skolas piens”, kuri deva iespēju sākumskolas un pamatskolas skolēniem skolā saņemt dārzeņus un pienu bez maksas.
 • Sadarbībā ar sponsoriem caurmērā 20 bērniem katru mēnesi tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Cesvaines novada dome piešķir brīvpusdienas 18 bērniem no trūcīgām ģimenēm un 26 daudzbērnu ģimeņu bērniem piešķir 50% līdzfinansējumu.
 • Pie skolas ieejas tika demontēts pandusa bojātais segums, izlīdzināta betona virsma un ieklātas mākslīgā seguma plāksnes.
 • Skolas vestibilā klasē tika veikts kosmētiskais remonts.
 • Bojātie skolēnu soli tiek restaurēti, iefrēzējot jaunu dekoratīvo maliņu.
 • Divos mācību kabinetos tika uzstādīta interaktīvā sistēma.
 • Visas klases ir bijušas ekskursijās
 • Erudītu konkurss 5.-12.klasei.
 • Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas stratēģisko partnerību skolu sektorā projekts “Like?Share!” tiek veiksmīgi realizēts.
 • Skolā turpinājām projekta “Esi līderis!” profesionālās pilnveides izglītības programmas „Uzņēmējdarbības pamati” norisi sadarbībā ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”. Papildus vispārizglītojošajai programmai vidusskolēni apguva šādas mācību programmas: Lietišķā etiķete, Mārketings, Lietvedība, Menedžments, Likumdošana, Grāmatvedība, Uzņēmējdarbība.
 • Tiek īstenots projekts "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
 • Tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
 • Tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001).
 • Sākumskola pārcelta uz lielo skolu.
 • Vidusskolas ēdināšanas nodaļa tika reorganizēta, panākot tās darbību efektīvāku, nopērkot jaunas iekārtas, darba rīkus un termosus, kā arī optimizējot nepieciešamo finansējumu.
September 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos