Skolēnu pašpārvalde

Pašreizējais skolas pašpārvaldes sastāvs atrodas skolas prezidentes Enijas Butreho (12. klase) paspārnē. Pašpārvaldes darbspēju nodrošina sektoru sistēma, kurā katram sektoram ir iedalītas noteiktas funkcijas sfēras. Šobrīd skolas pašpārvaldē aktīvi darbojas sekojoši sektori: mācību sektors; kultūras sektors, sporta sektors, iekšlietu sektors. Attiecīgi katram sektoram ir arī savs vadītājs: INESE ZLADEJA (mācību sektora vadītājs); Andželika Korneta un Madara Adamkoviča (kultūra sektora vadītājas); ____ (sporta sektora vadītājs) kā arī ___ (iekšlietu sektora vadītāja). Protams, pašpārvaldes efektivitātes nolūkos to pārrauga arī skolēnu pašpārvales atbildīgā persona, kas šajā gadījumā ir skolotāja Lāsma Markevica.

Cesvaines vidusskolas skolas pašpārvaldes mērķis ir veicināt  skolēnu iesaisti gan skolas pasākumos, gan  plašāku skolēnu ieinteresētību skolas ārpus stundu aktivitāšu veidošanā, organizēšanā. Mēs pēc iespējas efektīvāk cenšamies izprast, uzklausīt, un apkopot skolēnu viedokļus, lai daudz kvalitatīvāk spētu realizēt savas ieceres un mērķus. Mums svarīga ir laba sadarbība, jo labi apzināmies, ka visu ideju realizācijas pamatā pastāv sadarbība.

 Pašpārvaldes izvirzītie mērķi:

  1. Veicināt daudz plašāku skolēnu viedokļu apkopošanu.
  2. Balstoties uz šiem viedokļiem, veicināt un veidot daudz lielāku skolēnu piesaisti gan skolas dzīves pilnveidošanā, gan tās ārpus stundu aktivitāšu veidošanā.
  3.  Veicināt ciešāku sadarbību ar citu skolu pašpārvaldēm un to skolēniem, gan izglītības jomā, gan ārpus stundu aktivitātēs.
  4.  Veidot labu un ciešu sadarbību starp klašu pārstāvjiem.
  5.  Uzturēt labu sadarbību ar skolas administrācijas sastāvu, lai kopīgiem spēkiem ne tikai atrisinātu radušās problēmas, bet arī, lai spētu veidot un izprast daudz efektīvāku skolēnu iesaisti skolas dzīves, un ārpus stundu aktivitātēs.
Decembris 2021
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Seko mums
sociālajos tīklos