Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Cesvaines vidusskolā

Projekta ietvaros Cesvaines vidusskolā  ir notikuši vairāki pasākumi un tikšanās.

“Profesiju klubiņā” 30. janvārī 8.-12.klašu skolēni tikās ar loģistikas nozares profesionāli Lauri Feldmani. Saistošā, atraktīvā stāstījumā Lauris iepazīstināja ar savu karjeras stāstu un aicināja skolēnus uzdrošināties izvēlēties šo nozari savai karjeras izaugsmei.

Tāpat arī 30.janvārī ar 8.klašu skolēniem  tikās un savā tālākizglītības pieredzē dalījās mūsu skolas absolvents Kristaps Kvēps, kurš mācās Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina  tehnikumā Cēsīs.

12.februārī ‘daudzi Cesvaines vidusskolas skolēni piedalījās “Ēnu dienā”.  Kopumā ēnoja 151 skolēns. Aktīvākie ēnotāji bija 4.-9.klašu grupā. Daži 9.,10.klašu skolēni devās ēnot uz Rīgu, Valmieru. Profesijas, ko ēnoja ir visdažādākās. Paldies visiem, kas atbalstīja un pieņēma skolēnus ēnot un iepazīties ar profesiju, darba vidi, pienākumiem.

13. februārī 8.klašu skolēni brauca iepazīties ar profesijām, ko māca Barkavas arodvidusskolā. Skolēni tika iepazīstināti ar skolu, varēja vērot mācību procesu un apskatīties sadzīves apstākļus skolā. Pasākuma  “Izzini-radi- dari- mācies” ietvaros notika arī vairākas meistarklases un radošās darbnīcas, kur skolēni varēja piedalīties, izmēģināt prasmes, uzdot jautājumus.

13. februārī mazāko klašu skolēniem 2.-4.klase Montesori pedagoģes  Janas Mednieces vadībā  pasākuma “Izzini-radi-dari-mācies” ietvaros notika nodarbības un diskusijas par tēmu “Kas ir karjera”.

14. februārī 8.klašu skolēni devās uz Ķelmēniem.  Saimniece iepazīstināja ar uzņēmumu, ar ražošanu. Skolēni varēja vērot un redzēt maizes tapšanas procesu.

20.februārī  skolā viesojās mūsu bijušais absolvents Toms Skujiņš, kurš  strādā ASV, tikās ar  vidusskolēniem un dalījās savā studiju un darba pieredzē.

28.februārī 10.-12. klašu skolēni apmeklēja izglītības izstādi “Skola-2020”. Tikās ar studentiem, pasniedzējiem, iepazinās ar izglītības iespēju piedāvājumu gan Latvijā, gan ārzemēs. Jāteic,ka šogad bija ļoti liels piedāvājums tieši no ārvalstu augstskolām.

Barkavas arodvidusskolā
Lekcija par loģistikas nozari
Darbošanās Barkavā
Ķelmēnos

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Cesvaines vidusskolā

Arī šajā 2019./2020. mācību gadā mūsu skolā  turpinām īstenot karjeras atbalsta projektu  Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Karjeras nedēļas ietvaros (14.-18.oktobris) "Ielogojāmies nākotnē". Ar devīto klašu skolēniem pētījām profesijas un tālākizglītības iespējas, veicām pašizpētes testus.

Tāpat arī skolā viesojās RTU Olaines tehnoloģiju koledžas studenti  un pedagogi. 8.-12.klašu skolēniem  studenti atraktīvi stāstīja par studiju iespējām, darbu un profesijām ķīmijas un farmācijas nozarēs. Rādīja eksperimentus, motivēja mācīties ķīmiju un dabaszinātnes.

Šajā mācību gadā prioritātes ir ķīmijas un loģistikas nozares, tāpēc jau janvārī plānojam tikties ar profesionāli loģistikas nozarē. Apmeklēsim izglītības izstādi "Skola-2020". Arī mazāko klašu skolēniem tiek plānots pasākums - radošas darbnīcas, lai iepazītos ar profesijām ķīmijā un dabaszinātnēs.

Aktualitātes

2018./2019. mācību gadā Cesvaines vidusskolā turpinās  projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001"Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".
1)Septembra beigās Cesvaines vidusskolā ar "Bibliokuģi" atkuģoja viceadmirālis Gaidis Zeibots .Skolas aulā 6.-12.klašu skolēniem un skolotājiem notika saruna diskusija par jūrnieka profesiju,darbu, dzīvi. Viceadmirālis mudināja uzdrošināties izvēlēties jūrnieka profesiju, stāstīja par savu dzīvi,un darbu.
2)Oktobris, novembris aizritēja Valsts svētku noskaņās.
Skolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji ar lekciju 9.-12.klašu skolēniem.
3)1. novembrī  sākumskolā viesojās Valsts policijas pārstāvji ar radošām nodarbībām. Skolēni redzēja policistu darbībā, iepazinās kā droši šķērsot ceļu, uzdeva jautājumus.
4)Tika aprobēta arī Karjeras metodika 1.b,7.a un 9.a klasēs.
5) 4. klases un 9.,10. klašu audzēkņi gatavojas doties mācību ekskursijās "Ciemos pie uzņēmēja", vērot ražošanas procesu un iepazīties ar daudzveidīgām profesijām nozarē, piedalīties meistardarbnīcās.

Pārskats par Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalsta pasākumiem Cesvaines vidusskolā 2017./2018.m.g.


„Profesiju klubiņš”

26.martā 8.-12.klasei tikšanās-seminārs ar izaugsmes treneri ( kouču).

12.aprīlī  5.-12.klases skolēniem seminārs-meistarklase ar profesionālu stilistu.

„Ciemos pie ražotāja”

13.februārī 5. klases skolēni viesojās uzņēmumā „Madonas karameles”

4. aprīlī 5.,6.klašu skolēni iepazinās ar Rīgas Starptautiskās  lidostas darbu un profesijām, kas strādā lidostā.

4.aprīlī  5.,6.klašu skolēni apmeklēja uzņēmumu „Ādažu čipsi”

22.maijā 2.klases skolēni apmeklēja uzņēmumu „Madonas karameles”

„Zinātkāres, radošo tehnoloģiju un karjeras diena Cesvainē”

18. un 19. aprīlī 1.-12.klašu skolēni darbojās 3d maketu modelēšanā un aktīvi līdzdarbojās lekcijā par  profesijām un profesiju mijiedarbību un sintēzi  ikdienā, tagad un nākotnē.

„Amata noslēpumi”

4. aprīlī 5.,6.klašu skolēni iepazinās ar  zirgaudzētavas „Alderi” ikdienas darbu, profesijām, kas  strādā zirgaudzētavā.

29.maijā 5.,6.klašu skolēni  apmeklēja z/s „Sveķi”, kur iepazinās ar reālu lauku darba ikdienu un daudzām prasmēm, profesijām un zināšanām, kas nepieciešamas, lai sekmīgi vadītu un

Karjeras izglītība

Cesvaines novadā tiek īstenots projekts  nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Šī projekta ietvaros notiek dažādi pasākumi, kas saistīti ar darba pasaules iepazīšanu,  karjeras lēmumu  pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu, tālākizglītības iespēju izpēti.

4. aprīlī Cesvainē viesojās Tehnobuss. Cesvaines  vidusskolas 5.-12. un Cesvaines internātpamatskolas 7.-9. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt kādas ir svarīgākās specializācijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, kur uz tām mācīties, kur strādāt.

20.aprīlī 11.klases skolēni viesojās Alūksnes dabas muzejā. Apskatīja ekspozīciju. Guva ieskatu profesiju pasaulē, kas saistītas ar dabu, vidi. Skolēniem ļoti patika gida aizraujošais stāstījums.

20. aprīlī Vidzemes augstskolas studenti tikās ar vidusskolēniem .

25. aprīlī Cesvaines vidusskolas 9. klašu skolēni viesojās Rīgas Motormuzejā. Skolēni iepazinās ar daudzveidīgām profesijām, kas saistītas ar mašīnbūvi un mehāniku, kā arī apskatīja mašīnas un mehānismus.

25. aprīlī Cesvaines vidusskolas 3.a klases skolēni devās „Saldajā ceļojumā” pie ražotāja. Skolēni apmeklēja „Madonas karameļu”ražotni un iepazinās ar karameļu tapšanas procesu un arī ar konditora profesiju.

28.aprīlī 11. klases skolēni rīkoja pasākumu „Garšīgie likumi”. Skolēni eksperimentēja gatavojot  ēdienus, kuros izmantoti veselīgi, bet mazliet jauni un netradicionāli produkti, piemēram čia sēklas, godži ogas, zīdkoka ogas. Nodarbību „Garšīgie likumi – jaunā pārtika” vadīja Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā pārstāve Jolanta Bogustova. PVD Austrumvidzemes pārvaldes pārstāve Ludmila Logina stāstīja par pārtikas drošības aktualitātēm Latvijā.

2. maijā 7. klašu skolēni apmeklēja „Madonas karameļu”ražotni. Skolēni  guva ieskatu karameļu ražošanas procesā. Apskatīja  radošus un oriģinālus iepakojumus, guva ieskatu uzņēmējdarbībā un profesijās, saistītās ar saldumu ražošanu.

*Karjeras projekta ietvaros, pasākumā "Amata noslēpumi" 5. -6.klases skolēni viesojās Z/S "Sveķi", kur iepazinās ar saimniecības darbu. Skolēniem sniedza lekciju par saimniecībā mītošajiem dzīvniekiem- trušiem, kazām, aitām un vistām. Vēl skolēni uzzināja kā jākopj, ar ko barot, kādas slimības var piemeklēt dzīvniekus. Pēc saimniecības apskates skolēniem bija jāatbild uz saimnieces uzdotajiem jautājumiem par iepriekš stāstīto. Skolēni sniedza pareizas un precīzas atbildes. Diena bija bagāta ar pozitīvām emocijām un jaunām zināšanām. (Bildes var aplūkot nospiežot šeit.)

Oktobris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos