Projekti

Pievienots: 16.01.2018

ERASMUS+ projekta „Like? Share!” jaunumi

Ir sācies Jaunais 2018.gads. Projekts „Like? Share!” iegājis noslēguma fāzē, taču darāmā vēl pietiekami daudz. Patlaban visās trīs partnerskolās notiek jaunapgūto metožu aprobācija. Jaunās metodes skolotāji izmēģina gan sociālo zinību stundās, gan Klases stundās, gan ārpusstundu nodarbībās.

Mūsu skolā šobrīd akcents tiek likts uz Igaunijā apgūtās metodes „ Teātra forums” pielietošanu dažādu, pusaudžiem svarīgu, problēmsituāciju modelēšanā, izspēlēšanā un izanalizēšanā. Tā kā pie mums Latvijā nesagatavo šīs metodes trenerus, tad mūsu skolā ar to nodarbojas skolotāja Sarma Kurme, kas ir ne tikai sociālo zinību skolotāja, bet arī Teātra sporta metodikas pārzinātāja.

Teātra foruma metode liek skolēniem domāt, analizēt un pieņemt lēmumus, izteikt savu viedokli, to aizstāvēt un ieklausīties arī līdzcilvēku teiktajā, lai pasargātu sevi no nevajadzīgi sarežģītām situācijām un nepieciešamības gadījumā prats tās pozitīvā gaisotnē risināt. Bieži vien situāciju analīzei noder skats no malas. Ar jauno metodi Klases stundās jau iepazinušies astoto un septīto klašu skolēni. Kopumā mēs, skolotāji, šo metodi novērtējam kā labu rīku, ikdienas sarežģīto nestandarta situāciju risināšanā un analīzē. Līdz aprīļa mēnesim šī metode tiks pielietota arī darbā ar citu klašu skolēniem.

Projekta ietvaros ikviens var iepazīties ar skolotāju darba grupas Igaunijas aktivitāšu atspoguļojumu fotogalerijā. Visu trīs partnerskolu sociālie pedagogi strādā pie skolēnu reemigrantu un skolēnu no sociālā riska grupām iekļaušanās problēmām un veic dinamikas analīzi, izvērtējot mācību sasniegumus, beidzot 1.mācību semestri.

Vecākus un skolotājus vēl gaida kopīga tikšanās ar interesantiem, dzīves pieredzes bagātiem lektoriem, kuri turpinās iesākto izglītošanas darbu emocionālās inteliģences jomā.

Aprīļa mēnesī skolotāju darba grupas no visām partnerskolām satiksies Polijā, lai apgūtu metodi ‘Biofeedback therapy”, ko poļu kolēģi ir patentējuši no ASV. Šī metode ir īpaši inovatīva. Skolotājiem šī metode tiks demonstrāta praktiski, parādot, kādi ir ieguvumi darbā ar skolēniem, kuriem ir mācību traucējumi un uzmanības deficīts. Maijā projekts noslēgsies ar projekta izvērtējumu Cesvainē, piedaloties tikai visu partnerskolu projekta koordinatoriem un metodiskā darba vadītājiem.

Joprojām par projekta aktivitātēm var lasīt arī etwinning virtuālās sadarbības vietnē un skolas mājas lapā.

Projekta grupas dalībniece, skolotāja – Ingrīda Evardsone.

11.01.2018.


Februāris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos