Projekti

Pievienots: 22.05.2018

Cesvaines vidusskolā noslēdzās starptautiskais stratēģiskās partnerības ERASMUS+ projekts „Like? Share!”

Gada visskaistākajā laikā, pašā pavasara ziedonī, Latvijā, Cesvaines vidusskolā noslēdzās starptautiskais stratēģiskās partnerības ERASMUS+ projekts „Like? Share!”.

Pēdējās mobilitātes laikā tika izvērtētas projekta aktivitātes, pedagoģiskie ieguvumi un jaunapgūtās metodes. Visu valstu partnerskolu dalībnieki projektu novērtēja kā izdevušos visaugstākajā līmenī.

Divu radošu gadu gaitā skolotāji iepazina, aprobēja un par labām un efektīvām ikdienas mācību un audzināšanas darbā atzina visas trīs metodes: gan latviešu piedāvāto sadraudzības, kolektīva saliedēšanas, uzticēšanās un sadarbības 19 dažādu spēļu komplektu „Draugs – draugam”, gan igauņu metodi „Teātra forums”, kas speciāli sagatavotu treneru vadībā, palīdz risināt pusaudžu problēmu loku, gan poļu skolotāju terapijas metodi „ Biofeedback terapy”, kas piedāvā terapijas kursu 20 nodarbību garumā, sākumskolas vecuma bērniem uzmanības un koncentrēšanās spēju trenēšanai un uzlabošanai.  Uzzinājām, ka Latvijā arī praktizē abas šīs metodes, bet ,pagaidām, tikai ļoti šaurā lokā specializētajos terapijas centros un par samaksu.

Projekts noslēdzies, bet, ko no tā ieguva projektā iesaistītie skolotāji, skolēni, vecāki, kolēģi un sabiedrība? Atbilde pavisam vienkārša – ieguvējs ir ikviens cilvēks , kuru interesē pedagoģijas joma un inovācijas tajā. Projekta aktivitātēm bija iespējams sekot līdzi sociālajās vietnēs – tai skaitā etwinnig  un skolas mājas lapā, skolā apskatāmas fotogalerijas, kuras pēc katras aktivitātes tika papildinātas.

             Tā kā aprobācija notika uz visu valstu skolu 8.klašu skolēnu bāzes, tad projekta ietvaros arī mūsu skolas motivēto  skolēnu grupai tika piedāvāta iespēja piedalīties divu dienu radošajā nometnē Liepājas 6.vidusskolā, kur mūsu skolēni papildināja prasmes datorikā un  darbā ar 3D printeriem. Rezultātā tas izraisīja skolēnos lielu interesi, un ikviens ar gandarījumu varēja saņemt un aplūkot sava darba rezultātu. Darba procesu  interesantāku padarīja fakts, ka nodarbībā aktīvi iesaistījās mūsu skolēnu vienaudži, kuri palīdzēja savai tehnoloģiju skolotājai vadīt nodarbību.

            Cesvaines vidusskolas skolotājiem un vecākiem tika piedāvātas vairākas tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, lektoriem, kuru vadošā  tēma bija par emocionālās inteliģences izkopšanu. Īpaši gribas atzīmēt skolotāju pēdējo tikšanos ar kolēģi no Cēsu Meža internātpamatskolas, ar angļu valodas skolotāju Inesi Aidi, kura dāsni dalījās ar savu bagāto darba metožu pūru. 

Mobilitāšu laikā arī mūsu projekta grupas skolotājiem bija iespēja vadīt stundas gan Marjamaa ģimnāzijā,  gan Zespol szkolno- Predszkolny w Pietrzykowicach 8. klašu skolēniem un mūsu skolēni izbaudīja darbu kopā ar igauņu un poļu skolotājiem. Ikvienā tikšanās reizē tika runāts par to, kā pilnveidot sadarbību ar sociālajiem pedagogiem, sociālo dienestu un bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem. Interesanti un svarīgi bija vērot formatīvās vērtēšanas norisi mācību stundu laikā Polijas partnerskolā un poļu skolotājas Jolantas  Minor vadītajā stundā Cesvaines vidusskolas 8.a klasē. Jāatzīmē, ka formatīvās vērtēšanas prasmes ir ļoti nozīmīgs, ieviešot jauno kompetencēs balstīto pieeju mācību procesā.

Projekta dalībnieku grupai liels ieguvums bija partneru sagatavotās kultūras izziņas programmas.

Projektā iesaistīto skolotāju grupas vārdā par projekta atbalstīšanu  gribu izteikt lielu PALDIES Cesvaines novada domei un domes priekšsēdētājam Vilnim Špatam, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniecēm, īpaši Sarmītei Šķēlei un Dainai Markevicai,  domes galvenajai grāmatvedei Gitai Preobraženskai, skolas ēdināšanas bloka darbiniecēm  un saviem kolēģiem, kuri izpalīdzēja aktivitāšu laikā.

Projekts „Like? Share!” noslēdzies, jāmeklē idejas jaunas idejas jaunam projektam!

Projekta grupas vārdā – skolotāja Ingrīda Evardsone

21.05.2018.

 

Foto no projekta skatāmi ŠEIT!


Decembris 2019
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos