Skolotāji

Valentīna AFANASJEVA - Krievu valoda
Inese ĀRE - Ķīmija
Iveta ĀBOLIŅA - Sākumskolas skolotāja
Antra ĀBOLTIŅA – Mūzika
Ilze BAIERE – pagarinātās grupas skolotāja
Didzis BAUNIS– Skolas direktors, matemātika
Kristīne BEKMANE – angļu valoda, direktora vietniece izglītības jomā
Ilze BRANTE – bibliotekāre, klases audzinātāja
Zane BURŅEVSKA - Angļu valoda
Diāna DAMBENIECE - skolotāja programmā "Esi Līderis"
Sarma DIMPERE - Bioloģija
Ērika DOGANA – Vizuālā māksla, Tehniskā grafika
Irēna DRIĶE – Angļu valoda
Ingrīda EVARDSONE – Krievu valoda, sākumskolas skolotāja
Uģis FJODOROVS - Informātika
Jānis GALEJS – Mājturība
Zigmārs GULBIS - Sports
Lilija KANAVIŅA – Latviešu valoda un literatūra
Lāsma KAUSA- Informātika, direktora vietniece
Iveta KORNETA – Sociālais pedagogs
Vita KRŪMIŅA–Interešu izglītība
Sarma KURME – Direktora vietniece ārpusklases darbā
Daiga ĶEVERE – skolotāja palīgs, internāta audzinātāja
Olita ĶIMELE – Mūzika
Selga LEIMANE – Latviešu valoda un literatūra
Ginta LIBEKA – sākumskolas skolotāja
Inguna LUCE - Sports
Sarmīte LUKŠA – Matemātika
Lāsma MARKEVICA – ekonomika
Ainārs MELBĀRDIS – Interešu izglītība
Inese MICKEVIČA – Sākumskolas skolotāja
Sintija PAEGLE – vācu valoda, direktora vietniece izglītības jomā
Ilze PLISKA - mājturība
Ilze PUSVILKA – Latviešu valoda un literatūra
Baiba PUTNIŅA – Vācu valoda
Ērika PŪCE - ģeogrāfija
Silvija RIMŠA – Matemātika
Māra SKRIDE–Sākumskolas skolotāja, logopēds
Marika ŠĶĒLE – Kristīgā ētika
Jānis ŠĶĒLE–Interešu izglītība
Aivars ŠĶĒLS – Fizika
Ina ŠULCE - Vēsture
Dina TĒBERGA – Sākumskolas skolotāja

Tehniskie darbinieki

Alvis DUPLINSKIS - Saimniecības vadītājs
Zeltīte FJODOROVA - Lietvede
Baiba BRIEDE - Medmāsa
Jānis BRIZGA - Autobusa vadītājs
Alberts BRENCIS - Autobusa vadītājs
Juris ANDERSONS - Autobusa vadītājs
Gundars SABULIS - Sētnieks
Einārs BERNOVSKIS - Elektriķis
Artūrs PAĻČEVSKIS - Sargs
Mārīte ZELTIŅA - Sargs
Andris Ābrāms - Sargs
Ināra BULDERE - Sargs
Valdis KRŪMIŅŠ – remontstrādnieks
Aigars MATROZIS - remontstrādnieks
Iveta AVENIŅA - Ēdināšanas nodaļas vadītāja
Elga LIEPIŅA - Pavāre
Maija ROMANOVA - Pavāre
Ilze GUTĀNE - Pavāre
Inta MARKOVA - Pavāra palīgs
Dace GUTĀNE - Pavāra palīgs
Iveta ŠPAKA - Pavāra palīgs
Ilze PUZULE - virtuves darbiniece
Laimīte GRAUDUŽA - virtuves darbiniece
Līga HARITONOVA - Apkopēja
Daina MIESNIECE - Apkopēja
Inga GAILĪTE - Apkopēja
Iluta PRAŠKEVIČA - Apkopēja
Anna IVANOVA - Apkopēja
Ļubova EISAKA - Apkopēja
Juris SMOLA - Apkopējs, autovadītājs
Oskars ALKSNIS - Kurinātājs
Andris KALNIŅŠ - Kurinātājs
Zilgma TURKINA - internāta aukle

Janvāris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos