Skolotāji

Inese ĀRE - ķīmija, 12.klases audzinātāja
Iveta ĀBOLIŅA - sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja
Antra ĀBOLTIŅA – mūzika
Didzis BAUNIS – skolas direktors, matemātika
Kristīne BEKMANE – angļu valoda, direktora vietniece izglītības jomā
Ilze BRANTE – bibliotekāre
Zane BURŅEVSKA - angļu valoda, 6.b klases audzinātāja
Sarma DIMPERE - bioloģija, 6.a klases audzinātāja
Ērika DOGANA – vizuālā māksla, tehniskā grafika
Irēna DRIĶE – angļu valoda
Ingrīda EVARDSONE – krievu valoda, 9.a klases audzinātāja
Uģis FJODOROVS - informātika
Jānis GALEJS – mājturība un tehnoloģijas
Anta IRBE - sports, 5.klases audzinātāja
Lilija KANAVIŅA – latviešu valoda un literatūra, 11.klases audzinātāja
Lāsma KAUSA- datorika, informātika, direktora vietniece
Iveta KORNETA – sociālais pedagogs
Vita KRŪMIŅA – interešu izglītība
Sarma KURME – sociālās zinības, 10.klases audzinātāja
Daiga ĶEVERE – skolotāja palīgs, internāta audzinātāja
Olita ĶIMELE – mūzika, 8.a klases audzinātāja
Selga LEIMANE – latviešu valoda un literatūra
Ginta LIBEKA – sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja
Inguna LUCE - sports, 7.klases audzinātāja
Sarmīte LUKŠA – matemātika
Lāsma MARKEVICA – ekonomika, matemātika, uzņēmējdarbības pamati, 8.b klases audzinātāja
Ainārs MELBĀRDIS – interešu izglītība
Inese MICKEVIČA – sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja
Sintija PAEGLE – vācu valoda, direktora vietniece izglītības jomā
Ilze PLISKA - mājturība un tehnoloģijas, 9.b klases audzinātāja
Sarmīte PURENA - krievu valoda
Ilze PUSVILKA – latviešu valoda un literatūra
Baiba PUTNIŅA – vācu valoda
Ērika PŪCE - ģeogrāfija
Silvija RIMŠA – matemātika
Rita ROZENTĀLE - BOGDANOVA - latviešu valoda un literatūra, sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja
Māra SKRIDE – logopēds
Marika ŠĶĒLE – kristīgā ētika
Jānis ŠĶĒLE – interešu izglītība
Aivars ŠĶĒLS – fizika
Ina ŠULCE - Latvijas vēsture, pasaules vēsture
Dina TĒBERGA – sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

Tehniskie darbinieki

Alvis DUPLINSKIS - saimniecības vadītājs
Zeltīte FJODOROVA - lietvede
Baiba BRIEDE - medmāsa
Jānis BRIZGA - autobusa vadītājs
Alberts BRENCIS - autobusa vadītājs
Juris ANDERSONS - autobusa vadītājs
Gundars SABULIS - sētnieks
Einārs BERNOVSKIS - elektriķis
Artūrs PAĻČEVSKIS - sargs
Andris Ābrāms - sargs
Ināra BULDERE - sargs
Valdis KRŪMIŅŠ – remontstrādnieks
Aigars MATROZIS - remontstrādnieks
Iveta AVENIŅA - ēdināšanas nodaļas vadītāja
Elga LIEPIŅA - pavāre
Maija ROMANOVA - pavāre
Ilze GUTĀNE - pavāre
Inta MARKOVA - pavāra palīgs
Dace GUTĀNE - pavāra palīgs
Iveta ŠPAKA - pavāra palīgs
Ilze PUZULE - virtuves darbiniece
Laimīte GRAUDUŽA - virtuves darbiniece
Līga HARITONOVA - apkopēja
Daina MIESNIECE - apkopēja
Inga GAILĪTE - apkopēja
Iluta PRAŠKEVIČA - apkopēja
Anna IVANOVA - apkopēja
Ļubova EISAKA - apkopēja
Juris SMOLA - apkopējs, autovadītājs
Oskars ALKSNIS - kurinātājs
Andris KALNIŅŠ - kurinātājs
Zilgma TURKINA - internāta aukle

Augusts 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

šajā sarakstā nav jaunumu ierakstu.

Seko mums
sociālajos tīklos